Dana Popa

Date contact

Prezentare expert

Vasta experienta in training pe probleme de agro-mediu (managementul deseurilor, gaze cu efect de sera, poluarea apei si a solului cu nutrienti).

Consultanta in domeniul zootehnic (scriere proiecte de cercetare sau consultanta in intocmirea altor tipuri de proiecte cu specific zootehnic).

Disponibilitatea deplasari.

Studii si specializari

1999: Biolog, Facultatea de Biologie, specializarea Ecologie si protectia mediului, Universitatea din Bucuresti
2001: Master in Ecologie sistemica si Ecotehnie, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucuresti
2005: Doctor in Zootehnie, Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara, Bucuresti
2010: Consultant agricol, Studii postuniversitare de specializare, Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara, Bucuresti.
2012: Postdoctorat, Academia Romana, Bucuresti.
2013: Studii postuniversitare de Biochimie si Biologie Moleculara.
2013: Expert Accesare Fonduri Europene, acreditat CNFPA.
2014: Biochimist, Facultatea de Biologie, specializarea Biochimie, Universitatea din Bucuresti.
2011: Stagiu de perfectionare la „Szent Istvan Egyetem, din Budapesta, Ungaria “, Subiectul stagiului: Poluarea apelor de suprafata cu deseuri agrozootehnice”.
2012: Stagiu de perfectionare la Universitatea Agricola din Plovdiv, Bulgaria, subiectul stagiului: Bioremedierea acviferelor.

Experienta profesionala

Experienta profesionala internationala

2011: Stagiu de perfectionare la „Szent Istvan Egyetem, din Budapesta, Ungaria “, sub indrumarea pro. Janos Seregi. Subiectul stagiului: Poluarea apelor de suprafata cu deseuri agrozootehnice”.

2012: Stagiu de perfectionare la Universitatea Agricola din Plovdiv, Bulgaria, sub indrumarea prof. Staphan Venev, subiectul stagiului: Bioremedierea acviferelor.

Competente

Expertiza in domenii diverse din agricultura si protectia mediului:

Extensia si managementul tehnologiilor moderne de reproductie si alimentatie in fermele de vaci de lapte din judetul Calarasi
Utilizarea markerilor moleculari in ameliorarea animalelor de interes economic
Fitoremedierea terenurilor contaminate cu plumb prin utilizarea plantelor din genul Morus
Sistem informatic de conducere destinat exploatatiilor piscicole din regiunea de dezvoltare sud-est cu implicatii asupra pietei
Optimizarea economica si genetica a programelor de ameliorare la ovine in contextul armonizarii europene
Dezvoltarea antreprenoriatului in zootehnie si procesarea produselor de origine animala in regiunea Bucuresti-Ilfov
Inventarierea gazelor cu efect de sera, sectorul agricultura, subsectorul zootehnie
Controlul integrat al poluarii cu nutrienti
Studiul privind elaborarea la nivel national si pe sectoare a prognozelor de emisii de dioxid de sulf, oxid de azot, compusi organici volatili, amoniac si pulberi, considerand 2010, 2015, 2020 si 2030 ca ani tinta - pentru sectorul agricultura".

Portofoliu

2000-2002: Lucrari practice de Reciclarea deseurilor provenite din tehnologia si procesarea produselor animale.
Cercetare in domeniul managementului dejectiilor animaliere provenite din fermele de taurine, in vederea elaborarii tezei de doctorat sub indrumarea Prof. Dr. Gh. Georgescu.
2001: Master in Ecologie Sistemica si Ecotehnie, Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucuresti: „Tehnici si practici pentru o productie agricola durabila”.
2002-2006: Teme de cercetare: impactul managementului dejectiilor animale asupra diferitelor compartimente ale capitalului natural, metodologia cercetarii factorilor biotici si abiotici, prelevarea si conservarea probelor biologice si nebiologice.
2005: Teza de doctorat: „Studii de proiect privind evacuarea, gospodarirea ecologica si utilizarea dejectiilor provenite din fermele de taurine„ si obtinerea titlului de „Doctor in zootehnie”.
2006 - 2014 Teme de cercetare: evaluarea impactului de mediu, contaminarea cu metale grele, monitorizare acvifere din bazinul hidrografic Vedea, cuantificarea gazelor cu efect de sera din sectorul zootehnie.
2009-2010: Expert in „Norme de protectia mediului in cresterea animalelor si valorificarea produselor si subproduselor animaliere” in proiectul Dezvoltarea antreprenoriatului in zootehnie si procesarea produselor de origine animala in regiunea Bucuresti-Ilfov proiect POS-DRU nr. 3/3.1/G/37879.
2011: Expert in “Inventarierea gazelor cu efect de sera – sectorul agricultura, subsectorul zootehnie”, proiect MMSC/ISPE. Inventarierea s-a facut pentru perioada 1989-2011, pentru toate gazele cu efect de sera provenite din zootehnie (atat din fermentatia enterica a animalelor, cat si din managementul gunoiului de grajd, pentru toate speciile si categoriile de animale de interes economic).
2013-2014: Expert elaborarea la nivel national si pe sectoare a prognozelor de emisii de dioxid de sulf, oxid de azot, compusi organici volatili, amoniac si pulberi, proiect MMSC/ISPE/USAMV.
2013-2014: Expert cheie Agromediu pentru Instruirea personalului de la nivel central, judetean si local care are atributii in implementarea FEADR (APIA). Am instruit 1150 de participanti, de la toate nivelurile APIA.
2013-2014: Expert/lector Controlul integrat al poluarii cu nutrenti. Am desfasurat cursuri de instruire a fermierilor (21 de comune) in domeniul protectiei apei impotriva polurarii cu nutrienti, managementul deseurilor, sanitatie, bune practici agricole si de mediu. De asemenea, in cadrul aceluiasi proiect, am instruit in aceste domenii si personalul local care are atributii in implementarea si diseminarea acestor practici.
2015-2016: Expert consultant pentru Sistemul Integrat de Management al Deseurilor in judetul Valcea.
2015-2016: Director de proiect privind conversia la agricultura ecologica a unei ferme de bivoli (proiect PNII, Biobuffalo, nr. 169/2014).
2016: Expert de mediu, proiectul Controlul integrat al poluarii cu nutrienti.
2016: Organizare si realizare a evenimentelor de mediu pentru copii cu ocazia Zilei Dunarii (Giurgiu).

Fisiere atasate

Parteneri vizati