Training in tehnologii poluante si metode de depoluare

Date contact

Prezentare

Cursuri care se axeaza pe sectoarele industriale care utilizeaza tehnologii poluante. Instruirea cuprinde aspecte privind tipurile de tehnologii industriale si metodele tehnice adecvate de reducere a poluarii dar si a efectelor acesteia.

Parteneri vizati