Vladimir Rojanschi

Date contact

Prezentare expert

prof. univ. dr. ing. Vladimir Rojanschi, Decan, Prorector al Universitatii Ecologice din Bucuresti in perioada 1998 - 2014.

Specialist in

Gospodarirea apelor si imbunatatiri funciare;

Evaluarea impactului ecologic si strategii de mediu;

Managementul mediului;

Managementul si economia mediului;

Tehnologii poluante si metode de depoluare;

Auditul de mediu in sisteme industriale;

Ingineria mediului in activitati industriale;

Studii si specializari

Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti, Facultatea de Constructii Hidrotehnice
BSc - inginer

Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti - doctor in hidrotehnica

Cursuri de specializare
1. Curs de Management al riscurilor de Mediu - USA – 2001;
2. Seminar Global Water Pertnership - Budapesta – 2000;
3. Curs de Management de Mediu - Seattle - USA - 1999;
4. Seminar UNEP - Waste Water and Storm Water in Urban Areas - Osaka – 1998;
5. Seminar NATO - Security of Drinking Water Supplies - Tihany ( Ungaria) - 1998;
6. Curs pentru Managementul Urban - Institutul KIVA din Olanda - 1997;
7. Curs de monitoring a calitatii resurselor de apa - Institutul de Hidraulica din Danemarca - 1993;
8. Curs de legislatie si politica de mediu in Comunitatea Europeana - Belgia 1993;
9. Curs de perfectionare a cadrelor de conducere, A.S.E. - 1980;
10. Curs de Marketing si Consultanta, A.S.E. - Bucuresti, 1976

Membru al asociatiilor profesionale
Membru al unor organizatii profesionale interne si internationale
- Membru al Asociatiei Inginerilor Hidrotehnicieni din Romania;
- Membru al Asociatiei Hidrologilor din Romania;
- Membru in Colegiul Consulatativ pentru Cercetare Tehnologica de pe langa Academia Romana in perioada 1991-1994 ;
- Membru al Asociatiei Patronale si Profesionale a Lucratorilor din Gospodaria Comunala si Locativa (in prezent FPSGC);
- Membru fondator in 1995 al Comitetului National al Producatorilor si Distribuitorilor de Apa din Romania, responsabilul Comisiei de Cooperare Internationala, in prezent Asociatia Romana a Apei (ARA), presedintele Comisiei de Colaborare Internationala ;
- Vicepresedinte al Comitetului National Roman pentru Programul Hidrologic International, in perioada 1992 –1997;
- Membru fondator si prim vicepresedinte a Asociatiei Romane de Salubritate (ARS);
- Membru in Comitetul Tehnico-Stiintific al Asociatiei Internationale a Operatorilor de Apa din bazinul Dunarii (IAWD), cu sediul la Vienna.
- Membru fondator si presedinte al Asociatiei Romane de Mediu 1998

Experienta profesionala

Activitate didactica :

Activitatea didactica a evoluat dupa cum urmeaza :
Titular de curs, seminar sau conducator de proiecte la Institutul de Constructii Bucuresti in perioada 1987-1994 pentru cursul “Intretinerea si Exploatarea Lucrarilor Hidroedilitare".
Profesor Asociat la Institutul de Agronomie Bucuresti si conducator de proiecte de diploma in perioada 1992-1993, pentru disciplina “ Alimentari cu Apa “.
Titular de curs la Universitatea Ecologica Bucuresti, seminar si conducator de proiecte de diploma, incepand cu anul 1992 pana in prezent. Titular al cursurilor :
“ Gospodarirea Apelor”, “Ingineria mediului “ si “Evaluari de Impact si Strategii de Mediu “ "Managementul si Economia Mediului " atat la Facultatea de Ecologie , cat si la Facultatea de Inginerie Manageriala;
De la 1 octombrie 1996 promovat ca profesor universitar la UEB si incadrat prin cumul la ASE.
Din iulie 1998 ales decan al Facultatii de Inginerie Manageriala din cadrul UEB si incadrat cu norma intreaga, prin transfer de la ICIM, unde am ramas colaborator pana in 2001.
Din februarie 2002 ales Prorector al Universitatii ecologice Bucuresti.
In aprilie 2004 si februarie 2008 reales ca Prorector al Universitatii Ecologice din Bucuresti.
La UEB sunt Responsabil al programului de master “Ingineria si managementul Integrat al mediului in activitati industriale“, ce se deruleaza din 2005, in cadrul facultatii de Inginerie Manageriala. In calitate de profesor particip si la derularea altor masterate organizate in UEB ( Dreptul Intern si International al Mediului , Managementul Resurselor Naturale , Economia si Managementul Mediului).
Sunt titular de curs la Academia de Studii Economice, Facultatea de Economie Agrara si a Mediului, incepand cu anul 1995, pana in 2006, pentru cursurile “Reconstructia Ecologica“ si “ Expertize si Control de mediu“. De asemenea in diferite perioade am fost titular al cursului "Ecologia si protectia mediului" si 'Audit de mediu", ultimul la programul de masterat. Pana in 2007 am fost titular la cursul “Politici si Strategii de Mediu“ .
Am fost titular de curs la programul de masterat al Universitatii Bucuresti, Facultatea de Geografie pentru disciplina “Ingineria Geo-ecologica la nivelul Bazinelor Hidrografice," in perioada 1996 – 2002 .
Am fost si sunt membru in numeroase Comisii de Doctorat la Universitatea Politehnica Bucuresti, Universitatea Bucuresti, Universitatea Politehnica "Gheorghe Asachi "din Iasi, Academia de Studii Economice Bucuresti, Universitatea de Constructii Bucuresti, Universitatea Politehnica din Timisoara, Universitatea din Petrosani, Universitatea de Agronomie din Cluj.
Organizator a numeroase cursuri de perfectionare profesionala la nivel de institut sau national, prin ICIM , UEB sau diferite asociatii profesionale.
Lector la cursurile pentru angajatii Agentiilor de Protectia Mediului , organizat de ETP - USAID in perioada 1998-1999 , prin care s-au instruit cca 300 de angajati.
In calitate de Decan si Prorector consider ca mi-am adus si imi aduc aportul la
- imbunatatirea programei de invatamant a facultatii, in raport cu cerintele actuale ;
- reorganizarea laboratoarelor si modernizarea bazei materiale a facultatilor si a Universitatii in ansamblu ;
- introducerea unui spirit de disciplina si colaborare in colectivele catedrelor ;
- cresterea nivelului calitativ al activitatii ddidactice ;
- cresterea prestigiului facultatii , marcat prin rezultate exceptionale obtinute de absolventii facultatii la examenele de licienta si in productie .
- intarirea capacitatii institutionale a Universitatii Ecologice din Bucuresti si recunoasterii oficiale , conform legislatiei in vigoare ;
Fiind responabil cu activitatea de cercetare din UEB , coordonez eforturile Universitatii pentru ca activitatea de cercetare sa devina o a doua dimensiune importanta a activitatii academice si sa devina un element care sa impuna Universitatea pe plan nartional si in perspectiva pe plan international .
In calitate de profesor apreciez ca am deschis un nou drum in domeniul predarii Gospodaririi Apelor, Managementul Activitatilor Hidroedilitare si mai ales a diferitelor viziuni si puncte de vedere ale Protectiei Mediului pentru studentii de la UEB si ASE , prin aducerea la zi a cursurilor si printr-o viziune integrata in raport cu elementele Ingineriei si Economiei Mediului , Managementului Mediului sau a Strategiilor si Politicilor de Mediu
Cursurile publicate in cadrul UEB sau ASE au devenit cursuri de referinta , dar si adevarate ghiduri si pentru lucratorii din domeniu .

Avand in vedere cele mentionate anterior , pentru abnegatia si devotamentul puse in slujba invatamantului romanesc am fost onorat de Presedintele Romaniei cu Ordinul “ Merit pentru Invatamant “ in grad de cavaler , prin Decretul 1097 / 13 decembrie 2004.

Publicatii si articole:

Sunt autor sau coautor la :
- 37 carti
Dintre cartile mai importante pot fi amintite :
- " Filtrarea in tehnica tratarii si epurarii apelor " - Editura Tehnica - 1972- carte de referinta in domeniu
- " Cartea opartorului din statiile de tratare si epurarea apei " Editura Tehnica 1989 ; reeditata in 1997 la solicitarea lucratorilor din domeniu ; este recunoscuta in teritoriu ca un advarat ghid de exploatare si intretinere a lucrarilor hidroedilitare .
- " Protectia si Ingineria Mediului " - Editura Economica 1997, reeditata in 2000; A fost prima lucrare din Romania din domeniu si care a influentat evolutia problematicii de mediu .
- " Politici si Strategii de Mediu " Editura Economica – 2002 . Lucrarea a promovat conceptiile europene de mediu in Romania .
- " Abordari economice in protectia mediului ", Ed. ASE, Bucuresti, 2004
- "Elemente de Economia si Managementul Mediului -Editura Economica,2004; Lucrarea atrage atentia asupra necesitatii si efectele implicarii mecanismelor economice si ale economiei de piata in protectia mediului ; a ramas ca tratat de referinta pentru zona de interfata economie-mediu
- "Evaluarea impactului ecologic si auditul de mediu", Ed.ASE, Bucuresti,2004
- “ Sisteme de Management Intergat ( curs universitar ) – Editura Pamantul , 2006 .
- “Cuantficarea Dezvoltarii Durabile” - Editura Economica . 2006
- “Sisteme de Management Intergat pentru Agenti Economici“ Editura Tribuna Economica , 2007
- “Ghidul Evaluatorului si Auditorului de Mediu “ , Editura Economica ,2008
Ultimile lucrari, elaborate cu un colectiv interuniversitar UEB-ASE , asigura o abordare unitara si integrata a unor probleme complexe si de actualitate pe linia protectiei mediului .
Mentionez si :
-23 articole publicate in strainatate ( Aqua, Water Research)
- 93 de articole publicate in Romania
- 9 brevete eliberate de OSIM Elementele acestor brevete au fost aplicate in practica ( decantor suspensionala cu recircularea namolului, filtre rapide de nisisp si granat pentru epurarea apelor uzate , recuperarea sulfatului de aluminiu din namolurile de la statia de tratare etc ) .
Atat la nivel de institute de cercetare , precum si la nivel universitar am fost organizator a numeroase sesiuni, simpozioane sau consfatuiri stiintifice la nivel de institut sau la nivel national.
Am fost Redactor sef al revistei “Mediul Inconjurator” , editata de ICIM in perioada 1991-1995.
Sunt Redactor sef al revistei “ROMAQUA” din anul 1995 pana in prezent , revista editata de Asociatia Romana a Apei.
Membru al Colegiului stiintific al revistei “ Salubritatea “, revista editata de Asociatia Romana de Salubritate , incepand cu anul 2001 .

Competente

Presedinte al Comisiei de Standard pentru “Sisteme de Management de Mediu.” de sub patronajul ASRO. In aceasta calitate am reusit s-au adoptat la nivel national primele standarde internationale ISO 14001, ISO 14020, ISO 14040 si ISO 14031 incepand cu anul 1997, in prezent fiind adoptate toate standardele promovate pe plan international (cca. 27 de standarde ). Activitatea continua si in prezent , Comisia pe care o conduc fiind in pas cu ritmul de elaborarea standardelor ISO la nivel international.
Membru in Comitetul de coordonare a standardelor EMAS (Scheme de Audit si Eco-Management ) de sub patronajul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile , varianta europeana a Sistemelor de Management de Mediu .
Membru in Comisia de Standarde pentru “Alimentari cu Apa si Canalizari“ si in Comisia pentru standarde "Gestionarea deseurilor ".
Expert in perioada 1996 – 2004 al Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor pentru intocmirea de Studii de Impact si Bilant de Mediu; reconfirmat din 2008 , conform :
- certficate de atestare – cod BM -05-97/22.10.2008
- certficat de atestare – cod EIM -05-106/22.10.2008
In perioada 1994 - 2000 expert MLPAT pentru expertizare a proiectelor de Imbunatatiri Funciare, Constructii Hdrotehnice si Protectia Mediului.
Posesor al Diplomei de auditor de mediu , eliberata de UEB.
Fac parte din corpul de experti al SRAC.

- Word, Excel, PowerPoint (avansat);
- INTERNET

In timp, realizarile principale au fost in :
- alimentari cu apa, cu noi tehnologii si echipamente de tratare a apei
potabile si industriale, elaborand studii pentru sistemele de alimentare cu apa ale localitatilor (Bucuresti, Cluj, Hunedoara, Timisoara, Resita, Iasi etc.) si ale zonelor rurale ;
- modele matematice de apreciere a eutrofizarii lacurilor de acumulare ; model aplicat la mari lacuri de acumulare din tara ( Poiana Uzullui ; Sacele , Cincis etc )
- mijloace conceptuale ( nedestructive ) de protectie si conservare a resurselor de apa ;
- scheme tehnologice de epurarea apeleor uzate; s-au propus noi tipuri de filtre pentru epurarea apelor uzate
- elaborarea unor concepte de gospodarire a resurselor de apa:
- conceptii de organizare a echipelor si a retelelor de monitoring a mediului inconjurator;
- stabilirea unor modele globale pentru estimarea calitatii mediului ; aplicate pe larg in evaluarea impactului asupra mediulu a diferitelor categorii de activitati economice ;
Cele mai importante realizari au fost:
- propuneri pentru noi tipuri de echipamente de tratare ( bazine de decantare, camere de reactie, filtru rapid de nisip cu debit variabil, filtru pentru tratarea tertiara a apelor uzate ) aplicate in practica in diferite statii de tratare a apei potabile din tara ;
- imbunatatirea functionarii si exploatarii unor statii de tratare ca cele de la Timisoara, Constanta, Vaslui, Iasi, etc. sau ale unor statii de tratare a apelor uzate
( Mangalia, Baraolt, Pitesti);
- model matematic de apreciere si prognozare a starii trofice a lacurilor de acumulare – model promovat pe larg in Romania si apreciat si pe plan international ;
- tratarea apelor din lacuri de acumulare , folosite ca sursa de alimentare cu apa potabila – aplicate in cazul Siatemelor Centralizate de Alimentare cu Apa Cluj-Gilau; Hunedoara – Cincis, Bacau – Poaina Uzului ;
- noi tipuri de reactivi si materiale utilizate in tratarea apelor ( poliacrilamida, pulberi de carbune, floculanti, silicea activata, etc.)
- model ilustrativ de apreciere a gradului de poluare a mediului – model aplicat in numeroase Studii de impact si Bilanturi de Mediu realizate si de alti specialisti ;
- conceptii in organizarea retelelor nationale de supraveghere a calitatii factorilor
de mediu
- fundamentarea tehnico- stiintifica a unor standarde si normative din domeniul calitatii factorilor de mediu.
- elaborarea conceptiilor de intocmire a evaluarii impactului asupra mediului pentru obtinerea autorizatiilor , acordurilor , avizelor de functionare din punct de vedere al mediului sau pentru obligatii voluntare – ISO 14000 , EMAS .
Din aceaste activitati au fost propuse si apoi promovate de OSIM ca brevete 9 ( noua ) tipuri de echipamente sau tehnologii din domeniul cercetat.
De remarcat , ca in paralel, s-au derulat activitati de organizare , instituire si dezvoltare a colectivelor de cercetare la nivel de laborator, departament si institut.

Portofoliu

Activitati profesionale in strainatate sau in programe internationale :

Inainte de 1989 am participat la elaborarea de lucrari in cooperare cu institute similare din Bulgaria, Iugoslavia, U.R.S.S., Ungaria, etc., in cadrul unor Comisii de specialitate ale fostului CAER . Cooperarile au fost orientate pe tipizare, la nivelul tarilor CAER , a echipementelor si utilajelor din domeniul tratarii si epurarii apelor .
Dupa 1989 si pana in 1994 am reprezentant Institutul ( ICIM ) sau Ministerul Mediului, in cadrul unor delegatii oficiale , in negocierea diferitelor conventii , asociatii sau programe internationale.
In ultimii ani activitatea profesionala s-a orientat pe elaborarea conceptiei, strategiei si criteriilor in politica de protectia mediului, la nivel regional sau national . Aceasta activitate s-a facut atat la nivel regional- bazinal sau judetean , cat si pentru anumite studii de caz.
In acest context s-a colaborat la proiecte finantate de USAID, BIRD, BERD, Comunitatea Europeana, Banca Mondiala. Astfel :
- cu firma Hallcrow (Anglia) - Intocmirea studiului de starea mediului in b.h. Siret , la nivel de Master Plan Regional ( in perioada 1992-1993 ) ;
- cu firma BCOEM ( Franta) -Intocmirea studiului de starea mediului in b.h. Cris , la nivel de Master Plan Regional ( in perioada 1993-1994 ) .
- proiectul WASH - USAID- Intocmirea studiului de starea mediului in Arges , la nivel Master Plan Regional (in perioada 1993-1994 )
- cu firma Haskoning - proiectul MUDP II , PHARE 2001, prin care s-a asigurat asistenta tehnica pentru dezvoltarea infrastructurii hidroedilitare la 10 mari orase din Romania ( in perioada 1995 – 2000 ) ;
- cu USAID - HIID si IRG si DAI in proiecte de asistenta tehnica pentru Autoritatea Centrala de Mediu , pentru intarirea capacitatii institutionale sau dezvoltarea de proiecte ale legislatiei de mediu . Colaborarea s-a derulat in perioada 1998 – 2004 , fiind la unele proiecte si Seful local de Proiect .In acest cadru au fost promovate proiecte legiaslative ( Controlul PCB , Controlul Azbest , Fondul de mediu , etc ) , precum si derularea proiectelor DESWAT
In calitate de expert MLPAT, am participat la expertizarea unor proiecte de gospodarie comunala, ce sunt promovate prin fonduri BERD.in domeniul alimentarilor cu apa si canalizarilor
Am participat la Conferinte sau Congrese internationale ca raportor : India
( 199o – membru al delegatiei Ministerului Mediului ), China ( 1993 – Sef al delegatiei de cooperare romano-chineze pe probleme de gospodarirea apelor ), Norvegia ( 1993 – raportor al Romaniei pentru probleme de mediu) , Danemarca ( 1994 ) Japonia ( 1996 – Congresul marilor lacuri ) , Buenos Aires ( 1998- Congresul mondial al apei ) , Paris ( 1999 – Congresul mondial al apei ), Vienna ( periodic – in calitate de membru al CTS - IAWD) , Budapesta ( periodic – la cursuri organizate de Centrul regional de mediu – REC ), Vienna ( Congresul Mondial al Apei – 2008 )
Ca expert am participat si la :
- seminar UNEP - Waste Water and Storm Water in Urban Areas - Osaka - 1998
- seminar NATO - Security of Drinking Water Supplies - Tihany ( Ungaria) – 1998
Borovet ( Bulgaria – 2000 )
- seminar Global Water Pertnership - Budapesta - 2000
- conferinta NWRI - USA - Cincinatti - 2003

Parteneri vizati