Supervizarea lucrarilor de constructie

Date contact

  • Ofertant: Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica
  • Cere oferta

Prezentare

Specialistii CCAT detin experienta in supervizarea lucrarilor aferente proiectelor si investitiilor din domeniul protectiei mediului, fiind in masura sa ofere servicii de management al contractelor de lucrari (monitorizarea progresului fizic al lucrarilor comparativ cu graficul de executie), elaborarea manualelor de proceduri privind supervizarea, verificarea respectarii normativelor ingineresti, a standardelor de calitate impuse pentru conformarea cu cerintele specifice fiecarui tip de investitie. Serviciile de supervizare se refera la respectarea legislatiei specifice din domeniul protectiei mediului, constructiilor, in cadrul institutional adecvat pentru fiecare proiect in parte.

Supervizare lucrari

Serviciile de supervizare a lucrarilor pot fi oferite continuu, pe toata durata de executie a lucrarilor, pana la emiterea certificatelor de receptie la terminarea lucrarilor, precum si intermitent, pe durata perioadei de notificare a defectelor, sau in anumite momente sau etape ale proiectelor, in functie de tipul investitiei si de solicitarile clientilor.

Specialistii CCAT cunosc conditiile contractuale si procedurile de tip FIDIC – Cartile Rosie si Galbena, fiind in masura sa ofere consultanta specifica beneficiarilor unor astfel de contracte de lucrari.

Specialistii CCAT detin experienta in supervizarea lucrarilor aferente proiectelor si investitiilor din domeniul protectiei mediului, fiind in masura sa ofere servicii de management al contractelor de lucrari (monitorizarea progresului fizic al lucrarilor comparativ cu graficul de executie), elaborarea manualelor de proceduri privind supervizarea, verificarea respectarii normativelor ingineresti, a standardelor de calitate impuse pentru conformarea cu cerintele specifice fiecarui tip de investitie. Serviciile de supervizare se refera la respectarea legislatiei specifice din domeniul protectiei mediului, constructiilor, in cadrul institutional adecvat pentru fiecare proiect in parte.

sl3 Principiul pe care se bazeaza in opinia noastra orice servicii ce implica sau se rasfrang asupra mai multor entitati este cel al cooperarii in vederea realizarii unui scop comun. Acest principiu se aplica cu atat mai mult in situatiile in care in afara relatiei contractuale dintre un client si un consultant exista si o a treia parte, antreprenorul lucrarilor, al carui punct de vedere poate oferi detalii noi, neprevazute referitoare la un proiect. Astfel, serviciile de supervizare includ si oferirea de consultanta in vederea modificarii sau adaptarii solutiilor tehnice la conditiile specifice din teren, in termen util si cu respectarea legislatiei in vigoare, atunci cand este cazul.

Parteneri vizati