Servicii de consultanta pentru operatorii instalatiilor EU ETS

Date contact

Prezentare

Sprijinim companiile care fac parte din EU ETS prin intermediul ofertei noastre complete de servicii de consultanta, conceputa ce acopera toate obligatiile unui operator : Acces call centre pentru clarificari urgente legate de diverse probleme EU ETS: Elaborarea planului si a raportului de monitorizare, a raportului de imbunatatire si a studiilor comparative; Elaborare de rapoarte si analize trimestriale relevante domeniului; Intocmirea documentatiei necesare pentru notificarea modificarilor regimului de functionare a instalatiei catre autoritatile competente pentru protectia mediului sau pentru accesarea RNI; Analiza impactului strategiilor de functionare si a directiilor de actiune asupra modificarilor de capacitate/ functionare ale instalatiei, si implicit ale volumului de certificate de emisii; Realizarea revizuirii interne si a validarii datelor; Elaborarea de rapoarte anuale si periodice pentru operatorii care deruleaza investitii finantate din Planul National de Investitii (PNI)

Acces call centre pentru clarificari urgente legate de diverse probleme EU ETS

Acest pachet de servicii include: Actualizarea listei de incredere a contului EU ETL al instalatiei (asistenta pas cu pas)
Informatii privind tipurile de tranzactii permise intre conturile din EUTL, precum si perioadele pentru realizarea conformarii
Alte solicitari de informatii ale operatorului, referitoare la prevederile legale ale EU ETS

Analiza metodologiei de monitorizare utilizate de catre operator

Incluzand verificarea din punct de vedere al aplicarii celor mai bune metode pentru determinarea emisiilor

Asistenta pentru contractarea unui organism de verificare acreditat

Identificarea organismului de verificare acreditat pentru domeniul de activitate al operatorului EU ETS

Elaborarea de rapoarte anuale si periodice pentru operatorii care deruleaza investitii finantate din Planul National de Investitii (PNI)

Rapoartele sunt realizate conform HG 1096/2013 si OM 137/2014

Realizarea revizuirii interne si a validarii datelor

Serviciul consta in:
- verificarea caracterului complet al datelor;
- stabilirea formatului pentru studiile comparative, corelat cu metodologia de monitorizare aplicata de operator si a criteriilor de respingere a datelor;
- elaborarea studiilor comparative, pentru sustinerea documentata a rezultatelor incluse in raportul anual

Evaluarea proceselor externalizate si identificarea posibilitatilor de imbunatatire a controlului acestora

Procesele externalizate se refera la fluxurile de date sau sistemul de control

Elaborarea de rapoarte si analize trimestriale relevante domeniului schimbari climatice/EU ETS

Rapoartele si analizele au in vedere modificarile legislative publicate sau supuse dezbaterii publice

Instruirea personalului implicat in elaborarea/actualizarea/ implementarea planului de monitorizare

Instruirea se refera si la procedurile de monitorizare

Elaborarea raportului de imbunatatire

Raportul este elaborat conform prevederilor art. 69 al Regulamentului 601/2012

Elaborarea planului de monitorizare si raportare a emisiilor de gaze cu efect de sera

In cadrul serviciului sunt elaborate si:
- anexa cu calculul estimativ al emisiilor de gaze cu efect de sera
- planurile de esantionare
- analiza si calculul incertitudinii
- justificarea privind nefezabilitatea tehnica si costurile nerezonabile aferente aplicarii unei metodologii de monitorizare (dupa caz)

Asistenta pentru identificarea modificarilor de capacitate/functionare ale instalatiei EU ETS

Serviciul include si intocmirea documentatiei necesare pentru notificarea modificarilor catre autoritatile competente pentru protectia mediului sau pentru accesarea rezervei pentru nou intrati, acolo unde este cazul.

Analiza impactului strategiilor de functionare si a directiilor de actiune asupra modificarilor de capacitate/functionare ale instalatiei

In cadrul acestui serviciu este analizat modul in care deciziile referitoare la extinderea/restrangerea activitatii instalatiei EU ETS au impact asupra volumului de EUA alocat gratuit

Elaborarea raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera

Raportul este elaborat conform prevederilor Regulamentului 601/2012

Fisiere atasate

Parteneri vizati