Consus Romania

Date contact

Prezentare companie

Consus Romania ofera servicii de consultanta in domeniul schimbarilor climatice, in sprijinul reducerii impactului negativ al emisiilor de gaze cu efect de sera asupra mediului, precum si servicii de tranzactionare a certificatelor de carbon.

Tranzactionarea certificatelor de cabon

Oferta Casei de Brokeraj Consus SA, prin Consus Romania include servicii de consultanta privind optimizarea costurilor participarii la Schema europeana de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera (EU ETS) si servicii de gestionare a portofoliului de astfel de certificate.

Casa de Brokeraj Consus S.A:
• este membru al burselor de carbon;
• ofera acces direct la licitatiile de certificate de emisii de gaze cu efect de sera (CO2);
• beneficiaza de personal cu experienta pe piata CO2, acreditati ca brokeri de valori mobiliare, consultanti de investitii si brokeri pe bursele de marfuri;
• ofera clientilor posibilitatea de plasare de ordine unice, de tip "la dispozitia broker-ului";
• ofera clientilor securitatea unui sistem de compensare (clearing) a tranzactiilor;
• se afla sub monitorizarea permanenta a Autoritatii Poloneze de Supraveghere Financiara.

Servicii de consultanta pentru implementarea EU ETS

Inca din anul 2009, oferim companiilor din Romania tipuri diferite de servicii de consultanta. In aceasta perioada, am acumulat experienta, fiind in masura ca in prezent sa devenim un furnizor complet de servicii si un partener de incredere pentru clientii nostri.
Sprijinim companiile care fac parte din EU ETS prin intermediul ofertei noastre complete de servicii de consultanta, conceputa pentru a veni in sprijinul departamentului sau responsabilului de mediu din cadrul companiei dumneavoastra. Rolul nostru este sa va eliberam de efortul si timpul alocat indeplinirii obligatiilor legale impuse de participarea la EU ETS, mai ales in ceea ce priveste aspectele care inevitabil necesita clarificari si informatii suplimentare, astfel incat compania dumneavoastra sa isi poata atinge obiectivele de afaceri.
Calitatea si rezultatele serviciilor noastre se datoreaza unei echipe profesioniste, pregatita sa raspunda oricaror solicitari.
- Acces call centre pentru clarificari urgente legate de diverse probleme EU ETS
- Analiza metodologiei de monitorizare a emisiilor pe care o utilizati, cu scopul de a identifica oportunitatile de imbunatatire a acesteia
- Elaborarea planului si a raportului de monitorizare, a raportului de imbunatatire si a studiilor comparative; elaborare de rapoarte si analize trimestriale relevante domeniului schimbari climatice/ EU ETS
- Intocmirea documentatiei necesare pentru notificarea modificarilor regimului de functionare a instalatiei catre autoritatile competente pentru protectia mediului sau pentru accesarea rezervei pentru nou intrati
- Analiza impactului strategiilor de functionare si a directiilor de actiune asupra modificarilor de capacitate/ functionare ale instalatiei, si implicit ale volumului de certificate de emisii alocate gratuit
- Realizarea revizuirii interne si a validarii datelor
- Evaluarea proceselor externalizate si identificarea posibilitatilor de imbunatatire a controlului acestora
- Instruirea personalului implicat in elaborarea/actualizarea/implementarea planului de monitorizare
- Asistenta pentru identificarea si contractarea unui organism de verificare acreditat
- Elaborarea de rapoarte anuale si periodice pentru operatorii care deruleaza investitii finantate din Planul National de Investitii (PNI)

Alte servicii de consultanta

Elaborarea de studii pentru evaluarea impactului asupra mediului:
- raport de mediu
- raport privind impactul asupra mediului
- bilant de mediu
- raport de amplasament
- raport de evaluare adecvata

Parteneri vizati