Servicii control poluare pe factorii de mediu (apa, aer, sol), sedimente si deseuri

Date contact

  • Ofertant: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND
  • Cere oferta

Prezentare

- identificarea substantelor prioritare/prioritar periculoase prin analiza screening;
- analize sol, sediment
- analize namoluri, deseuri
- analize aer (emisii si imisii)
- modelarea matematica a dispersiei poluantilor in aer
- determinarea nivelului de zgomot si realizarea hartilor de zgomot industrial
- carcterizarea fizico-chimica pentru calculul nivelului emisiilor de gaze cu efect de sera (CO2)
- caracterizarea fizico-chimica a combustibililor solizi/lichizi clasici/alternativi
- masurarea concentratiei de CO2 din emisiile surselor fixe
- carcaterizarea fizico-chimica a gazului natural
Control ecotoxicologic - testarea biodegradabilitatii si toxicitatii acvatice (conform metode ISO/EN/ OECD, recomandari pentru conformare REACH si alte reglementari in vigoare) pentru:
- efluenti deversati in emisari naturail (rauri, lacuri)
- substante/produse chimice (inclusiv detergenti)
- materiale plastice

Parteneri vizati