Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND

Date contact

Prezentare companie

INCD-ECOIND este unicul institut din tara cu o experienta de peste 25 de ani, cu o abordare globala a tuturor problemelor de mediu in domeniul ecologiei industriale.

Domeniile de competenta sunt:

- controlul integrat al poluarii (apa, aer, sol, deseuri, namol);

- evaluarea starii de poluare si stabilirea conformitatii cu legislatia specifica (studii de impact, bilanturi de mediu, risc ecologic);

- analize tehnice pentru productie curata si strategie de dezvoltare durabila in vederea prevenirii poluarii;

- evaluarea costurilor de mediu si eco-eficienta;

- tehnologii de mediu pentru combaterea poluarii (analiza eficientei/optimizarea proceselor de epurare ape uzate; elaborarea de noi tehnologii de epurare ape uzate industriale si orasenesti si tehnologii de tratare apa; reabilitare sol; depozitare/ valorificare deseuri, namoluri; simbioza industriala);

- dezvoltare / implementare sisteme integrate de management

- evaluarea competentelor profesionale in domeniul mediului

Acreditari si Certificari ale INCD ECOIND

INCD ECOIND este o institutie de interes national si international in domeniul cercetarii si serviciilor de mediu cu o experienta de peste 25 de ani; institutul este atestat de Ministerul Mediului si Padurilor pentru activitatea de evaluare; are implementat si certificat SMCM conform ISO 9001:2008 - BUREAU VERITAS si ISO 14001:2004 - QSCert. Departamentul Control Poluare este: acreditat RENAR conform cerintelor referentialului SR EN ISO/CEI 17025:2005, indeplineste si cerintele referentialului SR CEN/TS 15675:2009 pentru masurarea de emisii de poluanti din aer si este atestat de catre Ministerul Sanatatii, Directia Sanatate Publica si Control in Sanatate Publica pentru monitorizarea calitatii apei potabile, iar studiile de ecotoxicitate acvatica (toxicitate letala fata de pesti) sunt realizate in conformitate cu principiile Bunei Practici de Laborator (BPL).

Parteneri vizati