Raport de Amplasament

Date contact

Prezentare

Raportul de amplasament este necesar obtinerii/revizuirii Autorizatiei Integrate de Mediu (pt instalatii IPPC) - instalatii ce intra sub incidenta Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.
Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale transpune in legislatia nationala prevederile Directivei 2010/75/UE privind emisiile indusriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii) - numita Directiva IED.

Parteneri vizati