Nicoleta David

Date contact

Prezentare expert

10 ani experienta in consultanta de mediu, intocmirea studiilor: RIM, BM, RA, RM;- evaluarea starii de poluare si stabilirea conformitatii cu legislatia specifica (studii de impact, bilanturi de mediu);- strategii pentru productie curata si de dezvoltare durabila in vederea prevenirii poluarii;- evaluarea costurilor de mediu si eco-eficienta;- tehnologii de mediu pentru combaterea poluarii (analiza eficientei/optimizarea proceselor de epurare ape uzate; elaborarea de noi tehnologii de epurare ape uzate industriale si orasenesti si tehnologii de tratare apa; reabilitare sol; depozitare/ valorificare deseuri, namoluri; simbioza industriala);- dezvoltare / implementare sisteme integrate de management calitate - mediu.

Studii si specializari

– Diploma de studii postuniversitare de specializare, profil : Eco-Management - Universitatea Tehnica din Cluj–Napoca ;
- Universitatea „Petrol si Gaze” din Ploiesti - Facultatea de Tehnologia Petrolului si Petrochimie , Specializarile: Tehnologie Chimica; Ingineria Mediului ;
- Curs „Responsabil Gestiunea Deseurilor” conform Cerintei Legii nr. 211/2011
- Curs „Manager al Sistemelor de Calitate” conform SR EN ISO 9001:2008
- Curs „Auditori Interni in Sistemul de Management al Mediului conform SR EN ISO 14001:2004”

Experienta profesionala

- specialist protectia mediului;
- inginer chimist
- consultanta si elaborare studii de mediu: EIM; BM nivel I si II; RA;
- implementare sisteme integrate calitate -mediu

Competente

Intocmire documentatii de mediu pentru obtinerea urmatoarelor acte de reglementare:
1. AVIZ DE MEDIU:
- notificare conf. H.G. nr. 1076/2004;
- memorii de prezentare a planului/ programului;
- Raport de mediu conform H.G. nr. 1076/2004
2. ACORD DE MEDIU:
- notificare conf. Ord. nr. 135/2010;
- memoriu de prezentare a proiectului conf. Ordinului nr. 135/2010 si Ordinului nr. 19/2010;
- Raport privind impactul asupra mediului pentru proiecte publice sau private.
3. AUTORIZATIE DE MEDIU:
- Fisa de prezentare a activitatii;
- Bilanturi de mediu - nivele 0, I si II pt activitati ce intra sub incidenta Ord. 1798/2007 pt aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu , completat cu Ord. 1298/ 2011.
4. AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU (pt. INSTALATII IPPC)
-Raport de amplasament - pt instalatii ce intra sub incidenta Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.
5. RESPONSABIL DE MEDIU EXTERN:
Raportari de mediu conform actelor de mediu detinute de beneficiar :
- Evidenta gestiunii deseurilor;
- Evidenta gestiunii uleiului uzat;
-Managementul deseurilor: depozitare, manipulare, transport, reciclare, valorificare - in conformiate cu legislaitia specifica din domeniul gestiunii deseurilor;
- Raportari specifice pt ambalaje si deseuri de ambalaje (pt atingerea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare conf. cu Legea nr. 249/2015);
-Declaratii raportate la Adminisratia Fondului de Mediu (afm.ro)
- Colaborarea cu laboratoare de analize de mediu autorizate RENAR in vederea efectuarea analizelor de apa poabila, apa uzata menajera si tehnologica, aer (emisii, imisii), sol, deseuri, zgomot, noxe profesionale;
- intocmire Bilant anual de COV, Plan de gestionare a solventilor cu continut de COV, Plan reducere a emisiilor de COV ;
- inregistrarea datelor in Sistemul Integrat de Mediu (SIM) al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;
- comunicarea cu institutiile abilitate penru avizare si control (Agentia de Protectia Mediului, Garda de Mediu, Sistemul de Gospodarirea Apelor )

Portofoliu

peste 50 de lucrari de mediu: EIM, BM, RA , RM.

Parteneri vizati