RESPONSABIL DE MEDIU EXTERN

Date contact

Prezentare

Raportari de mediu in conformitate cu autorizatia de mediu detinuta de beneficiar :
- Evidenta gestiunii deseurilor;
- Evidenta gestiunii uleiului uzat;
-Managementul deseurilor: depozitare, manipulare, transport, reciclare, valorificare - in conformitate cu legislatia specifica din domeniul gestiunii deseurilor;
- Raportari specifice pt ambalaje si deseuri de ambalaje (pt atingerea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare conf. cu Legea nr. 249/2015);
-Declaratii raportate la Adminisratia Fondului de Mediu (afm.ro)
- Colaborarea cu laboratoare de analize de mediu autorizate RENAR in vederea efectuarea analizelor de : apa poabila, apa uzata menajera si tehnologica, aer (emisii, imisii), sol, deseuri, zgomot, noxe profesionale;
- intocmire Bilant anual de COV, Plan de gestionare a solventilor cu continut de COV, Plan reducere a emisiilor de COV ;
- inregistrarea datelor in Sistemul Integrat de Mediu (SIM) al ANPM;
- comunicarea cu Agentia de Mediu si Garda de Mediu.

Parteneri vizati