Obtinere Aviz de mediu , Acord de mediu, Autorizatie de Mediu

Date contact

Prezentare


Obtinere Aviz de Mediu pentru Planuri si Programe (PUD, PUZ, PUG):

- intocmirea documentatiei initiale si transmiterea acesteia catre Autoritatea competenta locala de mediu;
- intocmirea si publicarea anunturilor speficie procedurii;
- intocmirea Raportului de mediu ;
- intocmirea anunturilor specifice procedurii de obtinere a Avizului de Mediu.

Obtinerea Acordului de Mediu

- intocmirea notificarii conf. Ordinului nr. 135/2010;
- intocmirea memoriului de prezentare ;
- intocmirea Studiului de impact;
- reprezentarea beneficiarului in raport cu autoritatile de mediu.

Obtinerea Autorizatiei de Mediu:

- intocmirea fisei de prezentare a activitatii conf. Ordinului 1798/2007;
-publicarea anuntului;
- intocmirea Bilanurilor de mediu - nivele 0, I si II- in functie de solicitarile autoritatilor de mediu si in functie de activitatea desfasurata;
- reprezentarea beneficiarului in raport cu autoritatile de mediu.

PRETURILE SE STABILESC IN FUNCTIE DE DIFICULTATEA LUCRARII

MANAGEMENT PROIECTE DE MEDIU

Coordonare activitati si actiuni in cadrul proiectelor de mediu
Planificarea intocmirii raportarilor catre Autoritatile competente de mediu
Intocmirea studiilor de mediu (Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, Raport de mediu , Fisa de prezentare a activitatii, Bilanuri de mediu - nivele 0, I si II)

RAPORTARI DE MEDIU

Intocmirea raportarilor conform prevederilor Autorizatiei de mediu detinuta de beneficiar:
1. fise de evidenta a gestiunii deseurilor;
2. evidenta gestionarii uleiului uzat;
3. raportari specifice centrelor de dezmembrare vehicule scoase din uz;
4. raportari situatie ambalaje;
5. intocmirea Deciziei privind numirea responsabilului cu gestionarea deseurilor conf. Legii nr. 211/2011;
6. raportare freon;
7. raportari de mediu specifice carierelor de piatra;
8. intocmire chestionare GD_PRODDES, GD_TRAT, GD_COLECTARE/TRATARE;
9. intocmire Plan de gestionare al solventilor cu continut de COV;
10. transmiterea raportarilor de mediu catre autoritatea competenta locala de mediu;
11. comenzi pentru efectuarea analizelor apa uzata, aer, sol, catre laboratoare autorizate;
12. alte raportari solicitate de autoritatea locala de mediu.

Parteneri vizati