ADRIANA RAGALIE

Date contact

Prezentare expert

Studii si specializari

07.07.2014-28.07.2014 -Curs “Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca”, curs organizat de Centrul pentru Formarea Profesionala si Dezvoltare Regionala. Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si a Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei nationale.

06.08.2012-16.08.2012- Curs “Responsabil de mediu”, organizat de Fundatia EuroAcademia (Buzau) - Fundatie furnizoare de programe de formare profesionala autorizata A.N.C. (CNFPA) – Certificat de absolvire nr. 619/ 05.09.2012 eliberat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de ?anse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului” ;

18.06.2012-20.06.2012- Curs de specialitate in domeniul gestionarii deseurilor- Certificat de absolvire nr. 1820/20.06.2012, organizat si emis de Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta;

22.05.2012-28.05.2012- Curs “Specialist in managementul deseurilor”-, organizat de Fundatia EuroAcademia (Buzau) - Fundatie furnizoare de programe de formare profesionala autorizata A.N.C. (CNFPA)- Certificat de absolvire nr. 390/ 18.06.2012 eliberat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de ?anse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului” ;

Septembrie 2011 - Curs “Initiere in antreprenoriat” organizat la Academia de Stiinte Economice Bucuresti in cadrul proiectului strategic “Centru Pilot integrat pentru initierea si sprijinirea afacerilor in scopul cresterii competitivitatii economiei romanesti in conditiile aderarii la Uniunea Europeana” ;

07.12.2009- 11.12.2009 - Curs “Manager al Sistemelor de Management de Mediu”- organizat de Asociatia Tinerilor pentru Excelenta (ATPE)-Member of Clean Up the World (CUW) - partner of United Nations Environment Programme (UNEP) Member of Romanian National Comitee of the World Energy Council – Certificat de absolvire nr. 216/ 15.03.2010 eliberat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de ?anse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului”;

20.10.2008-24.10.2008 - Curs “Auditor de mediu” organizat de Asociatia Tinerilor pentru Excelenta (ATPE)-Member of Clean Up the World (CUW) - partner of United Nations Environment Programme (UNEP) Member of Romanian National Comitee of the World Energy Council - Certificat de absolvire nr. 114/17.11.2008 emis de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de ?anse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului”;

2005-2007: Universitatea “Ovidius” Constanta-Facultatea de ?tiinte ale Naturii (Ecologie si protectia mediului), specializare : Masterat- “ Dezvoltarea durabila a zonei costiere si valorificarea eco-turistica a spatiului litoral” ; Diploma obtinuta: Diploma de Master

2000-2005: Universitatea “Ovidius”, Constanta, Facultatea de ?tiinte ale Naturii- specializare: Geografie- Diploma obtinuta: Licenta

1994-1998: Liceul teoretic "Mihai Eminescu", Constanta; Diploma obtinuta: diploma de bacalaureat

Experienta profesionala

Experienta in domeniul intocmirii studiilor de mediu - 6 ani

Experienta in domeniul managementului de deseuri si a raportarilor de mediu - 6 ani

Competente

Intocmire documentatii de mediu pentru obtinerea urmatoarelor acte de reglementare:

AVIZ DE MEDIU
- notificare conform H.G. nr. 1076/2004
- memorii de prezentare a planului/ programului;
- Raport de mediu.

ACORD DE MEDIU
- notificare conf. Ordinului nr. 135/2010;
- memoriu de prezentare a proiectului conf. Ordinului nr. 135/2010 si Ordinului nr. 19/2010;
- Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.

AUTORIZATIE DE MEDIU
- Fisa de prezentare a activitatii;
- Bilanturi de mediu - nivele 0, I si II

Raportari de mediu conform actelor de mediu detinute de beneficiar
- intocmire raportari specifice deseurilor (fise de evidenta);
- intocmire evidenta gestionare ulei uzat;
- intocmire raportari ambalaje;
- intocmire raportari specifice centrelor de demembrare vehicule scoase din uz;
- comenzi catre laboratoare autorizate, pentru efectuarea analizelor apa, aer (emisii, imisii), sol, zgomot;
- intocmire Plan de gestionare a solventilor cu continut de COV;
- intocmire chestionare GD_PRODDES, GD_TRAT, GD_COLECTARE/TRATARE si inregistrarea datelor in Sistemul Integrat de Mediu (SIM) al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;
- intocmire situatie utilizare freon;
- alte raportari solicitate de autoritatile competente de mediu.

MANAGEMENT DESEURI
- recomandari in ce priveste colectarea selectiva a deseurilor;
- recomandari in ce priveste etichetarea corespunzatoare a deseurilor.

Portofoliu

STUDII DE IMPACT lucrate in colaborare

Proiect : Reabilitare, sistematizare terenuri sportive-Facultatea de Educatie Fizica: amenajare pista atletism, reabilitare atelier, consolidare si terasare taluz, amplasare cabina poarta, refacere imprejmuire, reabilitare statie pompare, reabilitare mal lac, accese, amenajari exterioare, titular SC RICO SRL

Proiect: Construire ansamblu rezidential (4 blocuri) 2S+P+19E+Etaj tehnic, parcare subterana, satii comerciale la parter si locuinte la etaje, club agrement parter, amenajare drumuri acces, alei, spatii verzi; titular: S.C. GRANVIA VARIANTA S.R.L.

Proiect: Perimetrul de exploatare sisturi verzi, Cheia; titular RAJDP Constanta

Proiect: Lucrari de construire 38 centrale eoliene Pestera si Valea Dacilor- teritoriu administrativ Ciocarlia, Comuna Ciocarlia, Jud. Constanta; titular: SC SABLOAL ENERGIE EOLIANA SRL.

Proiect: Constrire hotel S+P+MEZANIN+8 ETAJE, localitatea Costinesti, Jud. Constanta ( zona faleza Costinesti- complex -Vraja Marii); titular: S.C. CON S.R.L.

Proiect: “Construire terminal marin de gaz petrolier lichefiat, Incinta Port Midia, Danele 5-6, Jud. Constanta”
; Ttitular: S.C. MIDIA GAS S.R.L.

Proiect: Exploatare cariera piatra- Perimetrul Izvorul Mic, Extravilan, Parcela N23/2, Comuna Mihail Kogalniceanu, Judetul Constanta; titular: S.C. AGREGATE PIATRA S.R.L.


RAPOARTE DE MEDIU lucrate in colaborare

Modificare P.U.G. comuna Pecineaga, Jud. Constanta; Titular Primaria Com. Pecineaga, Jud. Constanta

Elaborare P.U.Z.. pentru construire ansamblu de locuinte colective cu inaltimi cuprinse intre 2S+DM+P+8-15E- spatii tehnice si parcaje, spatii servicii si alte functiuni comerciale, apartamente de locuit; titular Primaria Mun. Constanta

P.U.Z. pentru „Amenajare exploatare cariera” in extravilanul Satului Camena, Comuna Baia, Jud. Tulcea, Titular : S.C. COM UTIL S.R.L.

P.U.Z. –Exploatare cariera de piatra-Perimetrul Izvorul Mic, Localitatea Palazu, Jud. Constanta; Titular: S.C. AGREGATE PIATRA S.R.L.

Raport de mediu pentru P.U.Z. - Reactualizare Sat de Vacanta; Titular: Primaria Mun. Constanta

BILANTURI DE MEDIU lucrate in colaborare:

„Incinerator deseuri organice animaliere” Bilant de Mediu Nivel I si Raport la Bilant; titular: S.C. MINERAL PROTAN AGIGEA S.R.L.

„Incinerator deseuri organice animaliere” Bilant de Mediu Nivel II si Raport la
Bilant; Titular: S.C. MINERAL PROTAN AGIGEA S.R.L.

” Amenajare piscicola Iazurile (Calica), Loc. Valea Nucarilor, Jud. Tulcea, Bilant de Mediu Nivel I si Raport la Bilant; Titular: S.C. ASTURIO INTERNATIONAL S.R.L.

Cariera de calcar in perimetrul Esechioi, Comuna Ostrov, Judetul Constanta, Bilant de Mediu Nivel I si Raport la bilant; Titular: S.C. COM UTIL S.R.L.

Bilant Nivel I si II si Raport la bilant ; titular: S.C. SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.R.L. – sucursala Agigea

Cariera Camena-Vacarie, Localitatea Camena, comuna Baia, Jud. Tulcea- Bilant de nivel I si Raport la Bilant; titular: S.C. COMPREST UTIL S.R.L.

Parteneri vizati