Monitorizare poluanti pe factor de mediu apa

Date contact

  • Ofertant: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND
  • Cere oferta

Prezentare

- identificare poluanti
- stabilire puncte/frecventa prelevare probe
- stabilire scheme de control analitic
- elaborare studii de monitorizare calitate apa

Parteneri vizati