Management de proiect

Date contact

Prezentare

Experienta atestata in numeroase proiecte.
Detin experienta necesara pentru calitatea de manager de proiect in domeniul infrastructurii de mediu si ape.

Experienta in managementul proiectelor

. “Asistenta tehnica de management pentru implementarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Mehedinti” – Lider de echipa - Activitati aferente: Coordonarea intregii activitati aferente contractului, Coordonarea intregii echipe de experti, Verificarea tuturor documentatiilor / rapoartelor elaborate in cadrul contractului, Pastrarea legaturii permanente cu Beneficiarul – Angajator: SC Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica SRL - PFA

“Asistenta tehnica de management pentru acordarea de sprijin in gestionarea si implementarea Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Braila” – Lider de echipa - Activitati aferente: Coordonarea intregii activitati aferente contractului, Coordonarea intregii echipe de experti, Verificarea tuturor documentatiilor/rapoartelor elaborate in cadrulo contractului, Pastrarea legaturii permanente cu Beneficiarul – Angajator: SC Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica SRL - PFA

„Reabilitarea sitului poluat istoric – amplasament fosta fabrica chimica, (comuna Crangurile), judetul Dambovita”, Consiliul Local Crangurile – Expert de mediu - Activitati aferente: Elaborarea documentatiilor aferente obtinerii actelor de reglementare in domeniul protectiei mediului, Monitorizarea derularii executiei lucrarilor, in vederea respectarii masurilor de protectia mediului, Propunerea de masuri privind reabilitarea siturilor contaminate - Angajator: SC Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica SRL - PFA

„Reconstructie ecologica in polderul Zaghen din Rezervatia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunarii Romania/Ucraina” – Manager de contract - Activitati aferente: Coordonarea intregii activitati aferente contractului, Coordonarea intregii echipe de experti, Verificarea tuturor documentatiilor/rapoartelor elaborate in cadrulo contractului, Pastrarea legaturii permanente cu Beneficiarul - Angajator: SC Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica SRL - PFA

„Planul pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor in bazinul hidrografic Dobrogea Litoral” – Expert de mediu / Sef de proiect - Activitati aferente: Coordonarea intregii activitati aferente contractului, Coordonarea intregii echipe de experti, Verificarea tuturor documentatiilor/rapoartelor elaborate in cadrulo contractului, Pastrarea legaturii permanente cu Beneficiarul - Angajator: SC Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica SRL - PFA

Parteneri vizati