Tatiana - Daniela Dimache

Date contact

Prezentare expert

Am o vasta experienta in eleborarea studiilor privind protectia mediului, fiind inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia nr.83 pentru RM, RIM, BM, RA si EA, in Managementul contractelor, precum si implicare ca si expert independent in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene in domeniul protectiei mediului.

Deasemenea, detin experienta in proiectarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare, iar din octombrie 2014 sunt Verificator proiecte la cerinta de calitate B9.

Experienta in gestiunea deseurilor pentru firme.

Studii si specializari

Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti
Diploma doctor inginer
Domeniul: inginerie civila

Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti
Diploma de studii aprofundate
Domeniul: ingineria protectiei mediului

Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti
inginer diplomat
Domeniul: inginerie sanitara si protectia mediului

Ministerul Educatiei Nationale
Cerificat de absolvire
Specialist in managementul deseurilor

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Cerificat de absolvire
Manager de proiect

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Cerificat de absolvire
Manager al sistemelor de management de mediu

Michigan State University, the Institute of International Health and the Fogarty International Center
Cerificat international de instruire
Solving contaminant problems for a sustainable environmental through. Application of environmental engineering and science concepts

Universitatea Tehnica Cluj
Diploma studii postuniversitare
Evaluarea Impactului asupra Mediului

Universitatea Ecologica din Bucuresti
Diploma evaluator si auditor de mediu
Cursuri de instruire in evaluari patrimoniale si audit de mediu

Asociatia Laboratoarelor din Romania - ROLAB
Certificat „Programul de Cursuri si instruire si Pregatire Profesionala”
Cursuri de instruire „Notiuni generale de acustica si vibratii. Tehnica masurarii cu sonometrul. Evaluarea incertitudinii de masurare”

Articole publicate:
1. Reabilitarea ecologica a salbei de lacuri de pe raul Colentina – in vol. „International Conference Energy- Environment CIEM 2005
2. Georgescu M., Petrescu V. Dimache Al., Iancu I., Dimache T. - Impactul fermei agrozootehnice a S.C. T.R.M. TNUVA MILK S.R.L. asupra calitatii apei subterane, Buletinul Stiintific al Universitatii Tehnicea de Constructii Bucuresti, Nr. 3, pag. 43-50, Bucuresti, 2010
3. Dimache Tatiana – Principalele surse de poluare ale Lacului Snagov, Buletinul Stiintific al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, Bucuresti, 2014
4. Tatu, G., Dimache, Al., Benaissa, N., Iancu, I., Bica, I., Dimache, T., Coveianu, A. – Les solutiones pour la protection, l’ecologisation et la valorization du littoral marin, 3-eme Colloque international sur la Biodiversite et Ecosystemes Littoraux, Algerie, 2013

Experienta profesionala

August 2011-prezent
Expert de mediu
Implicarea ca si expert independent in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene
Elaborarea documentatiilor de mediu
Managementul contractelor
Verificator proiecte cerinta de calitate B9
Consultanta pentru afaceri si management;
Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;
Activitati de testari si analize tehnice;
Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;

Februarie 2007 - septembrie 2016
Director Tehnic KVB Economic
Raspunde de intreaga activitate a Departamentului de Mediu, urmareste modul in care se desfasoara executarea lucrarilor, face observatii conform nivelului de competenta; vizeaza indeplinirea sarcinilor angajatilor din subordine; stabileste obiective privind activitatea desfasurata in cadrul departamentului.
Consultanta pentru afaceri si management;
Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;
Activitati de testari si analize tehnice;
Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;

Ianuarie 2006 – februarie 2007
Sef Departament Mediu - SC Arcadis Eurometudes SA
Coordonarea si monitorizarea activitatii Departamentului de Mediu.
SC ARCADIS EUROMETUDES S.A. Bucuresti, Calea Grivitei nr.136, sector 1
Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta

Noiembrie 2004 - ianuarie 2006
Inginer consultant
Activitate de consultanta pentru sectorul de mediu, intocmire documentatii tehnice necesare obtinerii Avizelor/Acordurilor/Autorizatiilor de mediu
SC ROMAIR CONSULTING SRL, str. M. AV. Stefan Sanatescu, nr. 53, sector 1, Bucuresti
Consultanta; Studii de fezabilitate; Studii de piata; Planuri de afaceri; Fuziuni si achizitii; Servicii contabile, financiare si juridice; Audit contabil si financiar; Privatizare.

Septembrie 2003 – august 2004
Inginer proiectant
Lucrari topografice si de cadastru
SC TOPO GEO – CONSTRUCT SA, Intrarea Merelor, nr. 7, Bucuresti
Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de proiectare

Iunie 2003 – august 2003
Inginer proiectant
Proiectare – alimentari cu apa si canalizari
DANEX CONSULT, Bd-ul Garii Obor, nr. 8B, sector 2, Bucuresti
Consultanta; proiectare; promovare; productie; distributie; montaj in instalatie;

Octombrie 2002 – iunie 2003
Inginer proiectant
Elaborare de studii, in proiectare precum si acordarea de consultanta in domeniul tehnologiilor pentru lucrari edilitare.
SC ROMPROED SA, Str. Calusei nr. 7, Sector 2, Bucuresti
Servicii de consultanta si proiectare in domeniul lucrarilor tehnico-edilitare

Competente

Consultanta pe probleme de mediu si proietare;
Experienta in constientizare aspecte legate de mediu, educatie ecologica
Gestiunea deseurilor
Verificator proiecte pentru cerinta de calitate B9
Certificat de inregistrare in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia nr.83 pentru RM, RIM, BM, RA, EA
Evaluator si auditor de mediu.
Evaluarea impactului asupra mediului
Certificare in acustica si vibratii;
Manager al sistemelor de management de mediu
Management de proiect
Specialist in managementul deseurilor

Portofoliu

Rapoarte de mediu - Aviz de mediu SEA

1. Raport de mediu pentru investitia din Str Mircea Eliade – Str Turghenierv;
2. Raport de mediu pentru PUZ Voluntari;
3. Raport de mediu pentru Ansamblu de agrement – Zona Verde – Beneficiar – ASOCIATIA ZONA VERDE;
4. Raport de mediu pentru terenul din strada Parcului, nr.23 – 31 – Beneficiar LUCIA CHERECHES;
5. RAPORT DE MEDIU: Planuri Urbanistice Zonale, sat Lipia, comuna Gruiu, judetul Ilfov: PUZ Ta 129, Pa 526; PUZ Ta 158, Pa 663; PUZ Ta 158, Pa 663/2, beneficiari SC PRIMA TERRA SRL si Dl. ION NESTOR – 2011; ; - colaborare KVB ECONOMIC
6. Raportului de mediu pentru „Actualizarea Planului Urbanistic General al muncipiului Giurgiu” – Beneficiar: PRIMARIA MUNCIPIULUI GIURGIU 2010; - colaborare KVB ECONOMIC
7. Raport de mediu Plan Ubanistic Zonal Drumul Dealul Floreni nr.75 – 87, sector 4 Complex industrial de morarit si panificatie s + p + 6e, beneficiar SC VEL PITAR SRL - 2009; - colaborare KVB ECONOMIC
8. Raport de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal Sector 6. Beneficiar: Primaria Sectorului 6 - PFA
9. Raport de mediu pentru Plan Urbanistic General Municipiul Baia Mare. Beneficiar Primaria Baia Mare; - colaborare KVB ECONOMIC
10. Raport de mediu necesar obtinerii Avizului de mediu pentru Planul pentru Prevenirea, Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor in Bazinul Hidrografic Dobrogea – Litoral, Titutar: ANAR prin Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral; - colaborare KVB ECONOMIC
11. Raport de mediu necesar obtinerii Avizului de mediu pentru Planul de management al Ariei Naturale Protejate Lacul Snagov, management adecvat prin revizuire Plan de management pe baza de studii stiintifice, informare si constientizare, Titular: Fundatia Snagov; - colaborare KVB ECONOMIC
12. Raport de mediu necesar obtinerii Avizului de mediu pentru PUZ – Amplasare parc eolian pe teritoriul administrativ al localitatilor Cornea, Cornereva, Domasnea, Mehadia, judetul Caras – Severin, Titular: SC WIND FARM PROMOTER SRL; - colaborare KVB ECONOMIC
13. Raport de mediu necesar obtinerii Avizului de mediu pentru PUZ P-ta Cantacuzino – P-ta Lahovari, sector 1, Bucuresti; Beneficiar: Primaria Municipiului Bucuresti - colaborare KVB ECONOMIC
14. Raport de mediu necesar obtinerii Avizului de mediu pentru PUZ Parc Izvor - Pod Mihai Voda, sector 5, Bucuresti; Beneficiar: Primaria Municipiului Bucuresti - colaborare KVB ECONOMIC
15. Raport de mediu necesar obtinerii Avizului de mediu pentru PUZ Parc Sf. Apostoli – Podul Calicilor, sector 3 si 4 Bucuresti; Beneficiar: Primaria Municipiului Bucuresti - colaborare KVB ECONOMIC
16. Raport de mediu necesar obtinerii Avizului de mediu pentru PUZ Rahova – Uranus – P-ta de Flori, sector 5, Bucuresti; Beneficiar: Primaria Municipiului Bucuresti - colaborare KVB ECONOMIC
17. Raport de mediu necesar obtinerii Avizului de mediu pentru PUZ Spatiu public Sala Palatului, sector 1, Bucuresti; Beneficiar: Primaria Municipiului Bucuresti - colaborare KVB ECONOMIC
18. Raport de mediu necesar obtinerii Avizului de mediu pentru PUZ P-ta Constitutiei – Antim – Bdul. Unirii, sector 5, Bucuresti. Beneficiar: Primaria Municipiului Bucuresti - colaborare KVB ECONOMIC

Evaluarea impactului asupra mediului
1. Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru Construire locuinte colective S+P+8E – Beneficiar - S.C. TEC GENERAL INVEST S.R.L.;
2. Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru Centru de gospodarire deseuri industriale Navodari – judetul Constanta – Beneficiar - S.C. ECOLOGICAL CENTER S.A;
3. Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru Statie de epurare ape uzate menajere si sistem de canalizare comuna Pipirig judetul Neamt – Beneficiar - Consiliul Local al comunei PIPIRIG;
4. Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru Centrul de agrement, cultura si comert Mall Constanta – Beneficiar - S.C. CITY PARK PROJECT S.R.L.;
5. Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru Centrul Comercial Mall Militari – Beneficiar - SC LAND DEVELOPMENT PROIECT SRL;
6. Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru Centrul comercial „Parklake Plaza” si Ansamblul rezidential „Parklake Tower” – Beneficiar - SC CAELUM DEVELOPMENT SRL;
7. Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru Uzina de reciclare a acumulatorilor uzati cu placi de plumb si acid sulfuric – Beneficiar - S.C. MONBAT RECYCLING S.R.L.;
8. Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru Perimetrul de exploatare a nisipurilor si pietrisurilor din terasa raului Prahova, Filipestii de Targ, judetul Prahova – Beneficiar – S.C. PA&CO; INTERNATIONAL S.R.L.;
9. Raportul la Studiu de Evaluare a Impactului asupra Mediu tronson autostrada Nadlac-Arad, Beneficiar Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – Ministerul Transporturilor;
10. Raportul la Studiu de Evaluare a Impactului asupra Mediu tronson autostrada Orastie-Sibiu Beneficiar Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – Ministerul Transporturilor;
11. Raportul la Studiu de Evaluare a Impactului asupra Mediu tronson autostrada Lugoj-Deva Beneficiar Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – Ministerul Transporturilor;
12. Raportul la Studiu de Evaluare a Impactului asupra Mediu „Fabrica de separare a aerului”, Calarasi, SC SIAD ROMANIA;
13. Penetrare si racord Splaiul Unirii – autostrada Bucuresti – Constanta – Studiu de evaluare a impactului asupra mediului;
14. Parcaj subteran Piata Alba Iulia - Studiu de evaluare a impactului asupra mediului;
15. Parcaj subteran Bulevardul Magheru (magazin Eva) - Studiu de evaluare a impactului asupra mediului;
16. Varianta de ocolire a municipiului Carnsebes – Studiu de evaluare a impactului asupra mediului Varianta Plugova – Studiu de evaluare a impactului asupra mediului;
17. Studiu de evaluare a impactului asupra mediului pentru Spatii comerciale si birouri in localitatea Popesti – Leordeni judetul Ilfov – Beneficiar –ROBERT SORIN NEGOITA;
18. Studiu de evaluare a impactului asupra mediului pentru Complex Hotelier Vila 23, oras Snagov, judetul Ilfov.
19. Elaborarea Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului in vederea obtinerii Acordului de mediu pentru investitia „COMPLEX DE PANIFICATIE” SC VEL PITAR SA – 2011; - colaborare KVB ECONOMIC
20. Raportul privind evaluarea impactului pentru investitia „Realizare baza sportiva si parc de distractii” – Beneficiar: SC MAGIC WORLD DEVELOPMENTS SA – 2010; - colaborare KVB ECONOMIC
21. Raport la studiu de evaluare a impactului asupra mediului pentru amenajare “Depozit Ecologic Deseuri menajere si Industriale Medgidia” – Beneficiar: SOCIETATEA GBI SERVEIS SAU – 2010; - colaborare KVB ECONOMIC
22. Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru investitia „Birouri, atelier galvanizare, anexe, imprejmuiri si utilitati”, beneficiar SC CELLIS GRUP SRL – 2010; - colaborare KVB ECONOMIC
23. Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru Modernizare Aeroport International „George Enescu” – Beneficiar: SC BLUE AERO SRL – 2010; - colaborare KVB ECONOMIC
24. Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru „CENTRALA ELECTRICA EOLIANA FACAENI” SITUATA IN ZONA COMUNELOR FACAENI, PLATONESTI, VLADENI, JUDETUL IALOMITA, Beneficiar: SC ECO VARIANT POWER SRL – 2010 - colaborare KVB ECONOMIC
25. Raport la studiu de evaluare a impactului asupra mediului pentru „Realizare depozit deseuri nepericuloase – celula de depozitare finala, celule de depozitare viitoare, bazin colectare levigat si perdea de protectie”. Beneficiar: SC VITALIA SA - colaborare KVB ECONOMIC

Bilanturi de mediu
1. Bilant de mediu de nivel 0, Bilant de mediu de Nivel I, Raport la Bilant de mediu de nivel I, Bilant de mediu de nivel II, Raport la bilant de mediu de nivel II, pentru Perimetrul de explorare, dezvoltare si exploatare XII Targu Jiu (sonda 1 Zgubea) – Beneficiar – S.C. Petrom S.A.;
2. Bilant de mediu de nivel 0, Bilant de mediu de Nivel I, Raport la Bilant de mediu de nivel I pentru Perimetrul de explorare, dezvoltare si exploatare XV Oradea (Sondele 20 Balaia si 30 Picleu) – Beneficiar – S.C. Petrom S.A.;
3. Bilant de mediu de nivel 0, Bilant de mediu de Nivel I, Raport la Bilant de mediu de nivel I pentru Perimetrul de explorare, dezvoltare si exploatare- dezvoltare XVII Timisoara (Sondele 75 Dejani, 71 Dejani, 50 Dejani, 110 Banloc, 30 Murani) – Beneficiar – S.C. Petrom S.A.;
4. Bilant de mediu de nivel 0, Bilant de mediu de Nivel I, Raport la Bilant de mediu de nivel I pentru Perimetrul de explorare, dezvoltare si exploatare II Slanic Bai (Sondele 415 Ojdula, 10 Poiana Sarata, 330 Cerdac Vest, 525 Harja) – Beneficiar – S.C. Petrom S.A.;
5. Bilant de mediu de nivel 0, Bilant de mediu de Nivel I, Raport la Bilant de mediu de nivel I, Bilant de mediu de nivel II, Raport la bilant de mediu de nivel II pentru Perimetrul de explorare, dezvoltare si exploatare XVI Arad (Sondele 60 Bodrog, 70 Bodrog, 50 Bodrog, 30 Husasau de Tinca, 150 Carasau) – Beneficiar – S.C. Petrom S.A.;
6. Bilant de mediu de nivel 0, Bilant de mediu de Nivel I, Raport la Bilant de mediu de nivel I pentru Perimetrul de explorare, dezvoltare si exploatare I Adjud (Sondele 1 Vizureni, 1 V Frumusita, 12 Scanteiesti, 1 Foltesti) – Beneficiar – S.C. Petrom S.A.;
7. Bilant de mediu de nivel 0, Bilant de mediu de Nivel I, Raport la Bilant de mediu de nivel I pentru Perimetrul de explorare, dezvoltare si exploatare V Baicoi (Sondele 5 Tega, 4 Tega, 18 Tega) – Beneficiar – S.C. Petrom S.A.;
8. Bilant de mediu de nivel 0, Bilant de mediu de Nivel I, Raport la Bilant de mediu de nivel I pentru Perimetrul de explorare, dezvoltare si exploatare XIV Marghita (Sondele 10 Sanicolau de Munte, 450 Chislaz, 451 Chislaz, 15 Otomani) – Beneficiar – S.C. Petrom S.A.;
9. Bilant de mediu de nivel I si Raport la Bilant de mediu de nivel I pentru Fabrica de materiale de constructii (produse malaxate uscate) din localitatea Fundulea, judetul Calarasi – Beneficiar - S.C. Strategii, Consultanta, Analiza si Asistenta in Afaceri S.C.A.N. S.R.L.;
10. Bilant de mediu de nivel I pentru SC SIAD ROMANIA SRL;
11. Bilant de nivel I pentru Cariera Nicolae Balcescu judetul Constanta – Beneficiar: TARMAC ROMANIA;
12. Bilant de nivel I pentru Cariera Sitorman judetul Constanta - Beneficiar: TARMAC ROMANIA.
13. Studiu de evaluare a riscului pentru Depozitului PECO Botosani, beneficiar SC Petrom SA, 2009
14. Studiu de evaluarea riscului pentru Uzina de reciclare acumulator auto uzati – S.C. MONBAT RECYCLING S.R.L., 2008;
15. Servicii de consultanta de specialitate si intocmirea Bilantului de mediu nivel II si Raport cu privire la Bilantul de mediu nivel II pentru Reteaua de canalizare a municipiului Bucuresti – zona de vest (malul stang al raului Dambovita) inclusiv statiile de pompare ape uzate – Beneficiar: SC APA NOVA BUCURESTI SA – 2010; - colaborare KVB ECONOMIC
16. Servicii de consultanta de specialitate si intocmirea Bilant de mediu nivel II si Raport la Bilantul de mediu nivel II pentru reteaua de canalizare a municipiului Bucuresti – zona de est (malul drept al raului Dambovita) inclusiv statiile de pompare ape uzate - Beneficiar: SC APA NOVA BUCURESTI SA – 2010; - colaborare KVB ECONOMIC
17. Serivicii de consultanta de specialitate si intocmirea Bilantului de nivel I cu elemente de bilant de nivel II si a Raportului la Bilantul de nivel I cu elemente de bilant de nivel II pentru stabilirea obligatiilor de mediu pentru investitia „Statie de epurare a orasului Comanesti” – Beneficiar: SC UZINA TERMICA COMANESTI SA – 2010; - colaborare KVB ECONOMIC
18. Serivicii de consultanta de specialitate si intocmirea Bilantului de nivel I cu elemente de bilant de nivel II si a Raportului la Bilantul de nivel I cu elemente de bilant de nivel II pentru stabilirea obligatiilor de mediu pentru investitia „Uzina Termica Comanesti” – Beneficiar: SC UZINA TERMICA COMANESTI SA – 2010- colaborare KVB ECONOMIC
19. Bilant de mediu de nivel II pentru – Beneficiar SC AROMET SA -PFA

Rapoarte de amplsament
1. Raport de amplasament pentru S.C. APRIL INVESTITII S.R.L.
2. Raport de amplasament pentru Uzina de reciclare a acumulatorilor uzati cu placi de plumb si acid sulfuric – Beneficiar - S.C. MONBAT RECYCLING S.R.L.
3. Raport de amplasament pentru Ferma de creste pui de carne si FNC Gheraseni, comuna Gheraseni judetul Buzau – Beneficiar - S.C. EUROEST PROD COM GRUP S.R.L.
4. Raport de amplasament pentru Instalatii de tiparire prin rotogravura – Beneficiar - S.C. RODATA S.R.L.
5. Raport de amplasament pentru Ferma de creste pui de carne si FNC Gheraseni, comuna Gheraseni judetul Buzau – Beneficiar - S.C. EUROEST PROD COM GRUP S.R.L. - colaborare KVB ECONOMIC
6. Raport de amplasament pentru Depozitul judetean de deseuri nepericuloase de la Girov, judetul Neamt, din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Neamt”, Beneficiar: Consiliul Judetean Neamt. - PFA

Rapoarte de securitate
1. Politica de prevenire a accidentelor majore „Fabrica de separare a aerului”, Calarasi, SC Siad Romania..
2. Modelarea dispersiei substantelor toxice si elaborarea Studiului de evaluare a Riscului chimic pentru “Statia de tratare apa - Rosu” – Beneficiar: SC APA NOVA BUCURESTI SA – 2009; - colaborare KVB ECONOMIC
3. Servicii de consultanta de specialitate si intocmirea Documentatiei SEVESO: Politica de Prevenire a Accidentelor Majore - “Statia de tratare apa - Rosu” – Beneficiar: SC APA NOVA BUCURESTI SA – 2009 ; - colaborare KVB ECONOMIC
4. Modelarea dispersiei de substantele toxice si elaborarea Raportului de securitate - Statia de tratare apa - Rosu” – Beneficiar: SC APA NOVA BUCURESTI SA – 2009; - colaborare KVB ECONOMIC
5. Servicii de consultanta de specialitate si intocmirea Documentatiei SEVESO: Politica de Prevenire a Accidentelor Majore „Statia de tratare apa - Crivina” - Beneficiar: SC APA NOVA BUCURESTI SA – 2009; - colaborare KVB ECONOMIC
6. Modelarea dispersiei substantelor toxice si elaborarea Studiului de evaluare a Riscului chimic pentru „Statia de tratare apa - Crivina” - Beneficiar: SC APA NOVA BUCURESTI SA – 2009; - colaborare KVB ECONOMIC
7. Servicii de consultanta de specialitate si intocmirea Documentatiei SEVESO: Politica de Prevenire a Accidentelor Majore - “Statia de tratare apa - Arcuda” – Beneficiar: SC APA NOVA BUCURESTI SA – 2009; - colaborare KVB ECONOMIC
8. Modelarea dispersiei substantelor toxice si elaborarea Studiului de evaluare a Riscului chimic pentru “Statia de tratare apa - Arcuda” – Beneficiar: SC APA NOVA BUCURESTI SA – 2009; - colaborare KVB ECONOMIC

Evaluare adecvata
1. Raportul la Studiu de Evaluare a Impactului asupra Mediu tronson autostrada Nadlac-Arad Beneficiar Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – Ministerul Transporturilor;
2. Evaluarea impactului asupra biodiversitatii si evaluare adecvata pentru sectorul de autostrada Lugoj-Deva (lucrare inclusa in raportul la studiul pentru evaluarea impactului asupra mediului pe sectorul de autostrada mentionat in care traseul drumului este situat in aria protejata Natura 2000 – ROSPA 0029, Defileul Muresului Inferior – Dealurile Lipovei).
3. Evaluarea impactului asupra biodiversitatii si evaluare adecvata pentru parcul eolian de la Insuratei, judetul Braila;
4. Evaluarea impactului asupra biodiversitatii pentru parcul eolian Mahmudia, judetul Tulcea;
5. Studiu de Evaluarea adecvata pentru Centrala Electrica Eoliana Baia judetul Tulcea – Beneficiar – C HOLROM RENEWABLE ENERGY SRL
6. Documentatie tehnica cu privire la elemente de biodiversitate din zona PUZ – Aeroport Adunatii Copaceni pentru obtinere Aviz favorabil Parc Natural Comana – Beneficiar: SC INFRA GROUP SRL – 2011; - colaborare KVB ECONOMIC
7. Studiu de Evaluare adecvata – Plan Urbanistic Zonal Parc eolian Zona 4, comuna Sacele, judetul Constanta – beneficiar S.C. REAL EXCONT S.R.L.; - colaborare KVB ECONOMIC
8. Studiu de Evaluare Adecvata pentru investitia Centrala Electrica Eoliana Baia ,jud. Tulcea – Beneficiar: SC HOLROM Renewable Energy SRL – 2010; - colaborare KVB ECONOMIC
9. Servicii de consultanta de specialitate si elaborarea Studiului privind influenta asupra factorilor de mediu in vederea obtinerii Avizului Administratiei Parcului Natural Portile de Fier pentru investitia „Parc eolian Socol, jud. Caras Severin” –– Beneficiar: SC WIND A3 EOLICA TRADE BUCHAREST SRL – 2010; - colaborare KVB ECONOMIC
10. Studiului de biodiversitate in vederea obtinerii Avizului de mediu pentru „3 PLANURI URBANISTICE ZONALE – locuinte individuale, anexe si utilitati”, beneficiar: Achim Gabriel Valentin, Ciurea Bogdan Marius, Stanciu Mircea, Scemtovici Mihai, Iliescu Constantin Sebastian, Artene Ionut Emil, Filat Florian, Giulea Ioan Bita – 2010; - colaborare KVB ECONOMIC
11. Studiu de evaluare adecvata pentru „Redeschiderea circulatiei feroviare pe pod nou de cale ferata peste raul Arges linia c.f Bucuresti – Giurgiu intre statiile c.f. Vidra – Gradistea” -PFA
12. Studiu de Evaluare Adecvata pentru Planul pentru Prevenirea, protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor in Bazinul Hidrografic Dobrogea – Litoral, Titular: ANAR prin Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral; - colaborare KVB ECONOMIC

Alte lucrari
1. Proiectarea si executia de sisteme de alimentare cu apa la sate si locuinte sociale - faza SF, PT, DDE;
2. Proiectarea si executia statiei de epurare monobloc de la Izvorani a Comitetului Olimpic Roman;
3. Proiectarea statiei de epurare a parcului de agrement a Municipiului Piatra Neamt;
4. Lucrari topografice si de cadastru in Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov;
5. Documentatii cadastrale pentru terenurile ce vor fi ocupate de autostrada Bucuresti – Brasov (sectorul judetului Ilfov);
6. Extinderea retelei de canalizare in zone deficitare ale Municipiului Bucuresti – sef proiect faza SF, PT, DDE;
7. Reabilitarea ecologica a salbei de lacuri de pe raul Colentina si curatarea zonelor adiacente de interes turistic in vederea reintroducerii acestora in circuitul turistic al Municipiului Bucuresti – sef proiect faza PT, DDE;
8. Reabilitarea Parcului Industrial Priboiu – Branesti pentru imbunatatirea climatului economico – social si de mediu;
9. Reintroducerea in circuitul turistic a cetatii de scaun Targoviste – prima capitala politica si culturala a ?arii Romanesti;
10. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri a municipiului Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de nord – est a orasului;
11. Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al municipiului Targoviste km 0 + 000 – km 13 + 808;
12. Dezvoltarea infrastructurii retelei de canalizare in zona industriala nord a Municipiului Calarasi
13. Reabilitarea retele de alimentare cu apa in municipiul Tulcea – etapa I Transport urban in municipiul Arad;
14. Modernizarea zonei pasaj inferior Jiului din municipiul Timisoara;
15. Modernizarea zonei pasaj inferior Popa ?apca din municipiul Timisoara;
16. Autostrada Bucuresti – Constanta – Sectorul IV Drajna – Fetesti – Documentatie tehnica pentru obtinerea Acordului de mediu;
17. Autostrada Bucuresti – Constanta – Sectorul IV Drajna - Fetesti”- Pasaj acces DJ 414 – Documentatie tehnica pentru obtinerea Acordului de mediu;
18. Consolidare DN 3 km 242+800 – km 256+000 - Documentatie tehnica pentru obtinerea Acordului de mediu;
19. Punctele de calamitate pe DN 66 Tg. Jiu – Petrosani, intre km 121 + 000 – km 126 + 000 - Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de Gospodarire al Apelor;
20. Largirea la patru benzi de circulatie a DN 19A Satu Mare – Petea Km 54+ 850 – Km 62 + 229 - Documentatie tehnica pentru obtinerea Acordului de mediu;
21. Parcaj subteran Piata Sudului - Documentatie tehnica pentru obtinerea Acordului de mediu;
22. Intocmire documentatie tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de mediu – Fisa de prezentare si declaratie pentru SC SIAD ROMANIA SRL (Imbutelierea de gaze tehnice comprimate si lichefiere);
23. Elaborarea documentatie in vederea obtinerii Autorizatiei de Gospodarire a Apelor si acceptului de evacuare pentru SC SIAD ROMANIA SRL;
24. Politica de prevenire a accidentelor majore pentru Fabrica de separare aer Calarasi – Beneficiar S.C. SIAD ROMANIA S.R.L.;
25. Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic pentru reteaua de canalizare si pentru reteaua de alimentare cu apa pentru Comuna Brezoaiele, Judetul Ialomita;
26. Extrindere alimentare cu apa si construtia retelei de canalizare in Comuna Bucu, Judetul Ialomita;
27. Extindere alimentare cu apa si retelei de canalizare in Comuna Cocora, Judetul Ialomita;
28. Constructia retelei de alimentare cu apa si retelei de canalizare in Comuna Maia, Judetul Ialomita;
29. Extindere apa si constructia retelei de canalizare in Comuna Minastirea, Judetul Calarasi;
30. Sistem de alimentare cu apa si canalizare in Comuna Movilita, Judetul Ialomita: Studiu de Fezabilitate si Proiect tehnic;
31. Studiu de fezabilitate si Proiec tehnic pentru retea de canalizare si retea de alimentare cu apa in Comuna Slobozia Moara, Judetul Dambovita;
32. Extindere canalizare menajera si pluviala, retea apa potabila in satele componente ale orasului Targu Neamt: Humulestii Noi si Blebea;
33. Extindere alimentare cu apa si retelei de canalizare in Comuna Valea Macrisului, Judetul Ialomita: Proiect tehnic si Studiu de Fezabilitate;
34. Constructia retelei de alimentare cu apa in Comuna Boranesti, Judetul Ialomita: Studiu de Fezabilitate;
35. Construtia retelei de canalizare in Comuna Sinesti, Judetul Ialomita;
36. Sistem de canalizare in Comuna Stelnica, Judetul Ialomita: Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic;
37. Servicii de consultanta pentru protectia mediului si elaborare Raport de zgomot pentru SC APRIL INVESTITII SRL;
38. Servicii de consultanta pentru protectia mediului pentru SC PETROM SA Punct de lucru Arpechim;
39. Obtinerea Acord de Mediu si Autorizatie de Mediu pentru Complex Comercial Carrefour Unirea – S.C. Hiproma S.A.;
40. Elaborare si obtinere, dupa caz, a tuturor documentatiilor/studiilor/autorizatiilor necesare si obtinerea, pe baza acestora, a tuturor autorizatiilor si acordurilor legate de mediu si gospodarirea apelor prevazute de lege, in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru obiectivul de investitie al beneficiarului ce va fi dezvoltat in Orasul Pantelimon, Judetul Ilfov respectiv “Hala industriala pentru recuperarea si reciclarea materialelor din acumulatori cu placi de plumb si acid sulfuric, birouri, anexe si utilitati”;
41. Documentatie tehnica in vederea obtinerii Avizului de Gospodarire a Apelor si Studiu de inundabilitate pentru proiectul de canalizare si statie de epurare in localitatile Boboiesti si Pipirig;
42. Realizare unei statii de epurare in Comuna Poiana, Judetul Dambovita;
43. Extindere alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatile Humulesti si Blebea;
44. Elaborarea si sustinerea documentatiilor ce stau la baza autorizatiilor si acordurilor legate de protectia apelor pentru balastiera din Comuna Crovu, Judetul Dambovita;
45. 45. Servicii de consultanta pentru protectia mediului pentru Baneasa Investments;
46. 46. Servicii de consultanta pentru protectia mediului si elaborarea Raport de zgomot pentru SC CITY PARK PROJECT SRL
47. Elaborare Raport de zgomot pentru PF Ivascu Stana;
48. Consultanta in vederea obtinerii Autorizatiei Integrate de Mediu pentru “Fabrica de produse lemnoase din orasul Radauti” – Beneficiar S.C. EGGER Romania SRL;
49. Fisa de prezentare si declaratie pentru Statia de mixturi asfaltice in vederea obtinerii Autorizatiei de mediu – Beneficiar: EUROVIA CONSTRUCT INTERNATIONAL SRL;
50. Fisa de prezentare si declaratie pentru “Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii” in vederea obtinerii Autorizatiei de mediu – Beneficiar: GEALAN ROMANIA;
51. Fisa de prezentare si declaratie pentru IKEA in vederea obtinerii Autorizatiei de mediu ;
52. Memoriu Tehnic in vederea obtinerii Acordului de mediu pentru Centrului Comercial si a Ansamblului Rezidential “PARK LAKE PLAZA” Bucuresti;
53. Memoriu Tehnic in vederea obtinerii Acordului de mediu pentru Ansamblul Conect Business Park“;
54. Memoriu Tehnic in vederea obtinerii Acordului de mediu pentru “Statia de epurare din comuna Poiana judetul Dambovita“;
55. Memoriu Tehnic in vederea obtinerii Acordului de mediu pentru “Statia de epurare din comuna Slobozia Moara judetul Dambovita“;
56. Memoriu Tehnic in vederea obtinerii Acordului de mediu pentru “Statia de epurare din comuna Cringurile judetul Dambovita“;
57. Fisa de prezentare si declaratie pentru Compania de Constructii din Aluminiu TEHNOREX S.R.L. in vederea obtinerii Autorizatiei de mediu;
58. Fisa tehnica si Memoriu tehnic pentru Imobil de birouri 3S+P+8E+Etaj tehnic si Cladire P+1E – Tipografie – Beneficiar - S.C. ADEVARUL IMOBILIAR S.R.L. si S.C. ADEVARUL HOLDING S.R.L.;
59. Documentatie tehnica necesara obtinerii Autorizatiei de Gospodarire a Apelor; Memoriu tehnic in vederea emiterii Autorizatiei de Sanatate Publica; Scenariu de securitate la incendiu; Fisa de prezentare si declaratie si Bilant de mediu de nivel 0; Raport de expertiza tehnica privind asigurarea nivelului de protectie impotriva incendiilor pentru fabrica de articole de ambalaj din material plastic de tip PET – Beneficiar - S.C. AMRAZ ROMANIA S.R.L.;
60. Raport de zgomot pentru S.C. APRIL INVESTITII S.R.L.;
61. Raport de identificare a problemelor din punct de vedere al mediului al terenului situat in Str. Carpati, nr.102, Bucuresti pentru Construirea unui ansamblu de cladiri cu functiune de locuit/rezidentiala – Beneficiar - RCB DEVELOPMENT & CONSULTING SRL;
62. Fisa tehnica si Memoriu tehnic pentru Ansamblul Rezidential Domnesti – Beneficiar - S.C. WEST RESIDENTIAL COMPLEX S.R.L.;
63. Proiect tehnic instalatii de neutralizare pentru Statie de epurare ape uzate industriale de la Combinatul de ingrasaminte chimice Navodari, judetul Constanta – Beneficiar - S.C. COMBINATUL DE INGRASAMINTE CHIMICE S.A.;
64. Fisa tehnica si Memoriu tehnic pentru Imobil de birouri – corp 4 si 5 – Beneficiar - S.C. CONECT S.A.;
65. Fisa de prezentare si declaratie si Bilant de mediu de nivel 0 pentru Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii – Beneficiar - S.C. GEALAN ROMANIA S.R.L.;
66. Documentatie necesara obtinerii Acceptului de evacuare; Evaluarea cantitativa si calitativa a apelor uzate pentru Centrul Comercial Jolie Ville – Beneficiar - S.C. JOLIE VILLE INVEST S.R.L.;
67. Documentatie tehnica necesara obtinerii Avizului de Gospodarire a Apelor pentru Centrul de agrement, cultura si comert Mall Constanta – Beneficiar - S.C. CITY PARCK PROJECT S.R.L.;
68. Fisa tehnica si Memoriu tehnic pentru Centrul Comercial Mall Militari – Beneficiar - SC LAND DEVELOPMENT PROIECT SRL;
69. Fisa tehnica si Memoriu tehnic; Memoriu tehnic defrisare pentru Centrul comercial „Parklake Plaza” si Ansamblul rezidential „Parklake Tower” – Beneficiar - SC CAELUM DEVELOPMENT SRL;
70. Fisa de prezentare si declaratie pentru spitalele: Institutul National de diabet, nutritie si boli metabolice „Prof.dr. N.C.Paulescu”; Spitalul General CF nr. 2 Bucuresti; Spitalul Clinic “Sfanta Maria”; Spitalul Clinic “Nicolae Malaxa”;
71. Documentatie tehnica necesara obtinerii Acceptului de Evacuare pentru Hotel Marshal – Beneficiar - S.C. MARSHAL TURISM S.R.L.;
72. Fisa tehnica si Memoriu tehnic; Raport de amplasament; Documentatie tehnica necesara obtinerii Avizului de Gospodarire a Apelor pentru Uzina de reciclare a acumulatorilor uzati cu placi de plumb si acid sulfuric – Beneficiar - S.C. MONBAT RECYCLING S.R.L.;
73. Fisa tehnica si Memoriu tehnic; Documentatie tehnica necesara obtinerii Avizului de Gospodarire a Apelor; Documentatie tehnica necesara obtinerii Autorizatiei de Gospodarire a Apelor pentru Modernizare – retehnologizare – ecologizare „Grup de fabrici Sinsimion judetul Harghita” – Beneficiar - S.C. C & F IMPEX 2000 S.R.L.;
74. Fisa tehnica si Memoriu tehnic pentru Showroom si Service Auto - Porsche Romania – Beneficiar - S.C. PORSCHE ROMANIA S.R.L.;
75. Documentatie Tehnica Necesara Obtinerii Avizului de Gospodarire a Apelor pentru investitia „Prima infiintare a retelei publice de apa uzata si construire statie de epurare” – Beneficiar - Consiliul Local Cociuba Mare, Judetul Bihor;
76. Fisa tehnica si Memoriu tehnic; Fisa de prezentare si declaratie; Documentatie tehnica necesara obtinerii Avizului de Gospodarire a Apelor; Documentatie tehnica necesara obtinerii Autorizatiei de Gospodarire a Apelor pentru pentru Perimetrul de exploatare a nisipurilor si pietrisurilor din terasa raului Prahova, Filipestii de Targ, judetul Prahova – Beneficiar – S.C. PA&CO; INTERNATIONAL S.R.L.;
77. Fisa de prezentare si declaratie pentru Hotel Confort – Beneficiar – S.C. PRO HOTELS S.R.L.;
78. Fisa tehnica si Memoriu tehnic; Documentatie tehnica necesara obtinerii Avizului de Gospodarire a Apelor pentru Statia de epurare ape uzate in comuna Slobozia Moara, jud. Dambovita – Beneficiar – Consiliul Local Slobozia Moara;
79. Documentatie tehnica necesara obtinerii Avizului de Gospodarire a Apelor pentru Construire locuinte colective S+P+8E – Beneficiar - S.C. TEC GENERAL INVEST S.R.L.;
80. Memoriu tehnic pentru Centru de gospodarire deseuri industriale Navodari – judetul Constanta – Beneficiar - S.C. ECOLOGICAL CENTER S.A;
81. Fisa tehnica si Memoriu tehnic pentru Implementarea unor instalatii noi de cogenerare in cadrul CET Grozavesti – Beneficiar - SOCIETATEA DE ENERGIE ELECTRICA ?I TERMICA GROZAVE?TI SRL;
82. Fisa tehnica si memoriu tehnic pentru Cladire de birouri si spatii comerciale Mihai Bravu Center – Beneficiar - S.C. BANAT CONSTRUCT S.R.L.;
83. Fisa tehnica si Memoriu tehnic pentru Imobil multifunctional - Orhideea Tower 3S+P+19E+1E tehnic – Beneficiar - S.C. EUROPOLIS ORHIDEEA B.C. SRL;
84. Raport privind nivelul poluarii sonore generata de activitatile desfasurate in cadrul Bistroului „La Stegulete” din strada Bibescu Voda, Nr 18, sector 4, Bucuresti – Beneficiar - S.C. LA STEGULETE S.R.L.;
85. Combaterea inundatiilor; Documentatie tehnica necesara obtinerii Avizului de Gospodarire a Apelor; Studiu de inundabilitate pentru Statie de epurare ape uzate menajere si sistem de canalizare comuna Pipirig judetul Neamt – Beneficiar - Consiliul Local al comunei Pipirig;
86. Studiu privind codificarea deseurilor care implica dificultati in clasificare – Beneficiar - MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE;
87. Fisa tehnica si Memoriu tehnic pentru Centrul energetic cu centrala proprie cu cogenerare – Beneficiar - S.C. DAMBOVITA CENTER S.R.L.;
88. Fisa tehnica si Memoriu tehnic pentru Ansamblul multifunctional urban Dambovita Center - Beneficiar - S.C. DAMBOVITA CENTER S.R.L.;
89. Raport privind nivelul poluarii sonore generata de activitatile desfasurate in cadrul restaurantului „La gara 'n pub” din strada Calea Grivitei, Nr 136, sector 1, Bucuresti – Beneficiar - S.C. PROTRANS SERVICE & DISTRIBUTION S.R.L.;
90. Raport privind nivelul poluarii sonore generata de activitatile desfasurate in parcul de distractii „Luna – Parc” din statiunea Mamaia, judetul Constanta – Beneficiar - SC HAPPY TIME HOLDING SA
91. Fisa de prezentare si declaratie pentru Laborator cofetarie – Beneficiar - S.C. MINIMAL GROUP S.R.L;
92. Raport privind nivelul poluarii sonore generata de activitatile desfasurate in cadrul restaurantului „Egreta”, Bulevardul 1 Decembrie 1918 intersectie cu strada Traian, localitatea Constanta judetul Constanta – Beneficiar - SC COS CONSULTING COMPANY SR.L.;
93. Raport privind nivelul poluarii sonore generata de activitatile desfasurate in restaurantul Heritage – Beneficiar - HERITAGE RESTAURANT S.A.;
94. Consultanta in vederea obtinerii Autorizatiei de mediu; Fisa de prezentare si declaratie pentru Complex comercial IKEA – Beneficiar S.C. MOARO TRADING S.R.L.;
95. Raport privind nivelul poluarii sonore generata de activitatile desfasurate in cadrul terasa Club Nautic „Zefir” – parcul Herastrau, localitatea Bucuresti soseaua Nordului, sector 1 – Beneficiar - SC CLUB NAUTIC „ZEFIR” SERV-COM SRL;
96. Consultanta in vederea obtinerii tuturor actelor de reglementare privind protectia factorilor de mediu - Beneficiar - S.C. SPAVIN INVEST S.R.L.;
97. Consultanta in vederea Autorizatiei de mediu - Beneficiar – S.C. Rodata S.A.
98. “Asistenta tehnica de management pentru implementarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Mehedinti” – Lider de echipa - Activitati aferente: Coordonarea intregii activitati aferente contractului, Coordonarea intregii echipe de experti, Verificarea tuturor documentatiilor / rapoartelor elaborate in cadrulo contractului, Pastrarea legaturii permanente cu Beneficiarul – Angajator: SC Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica SRL - PFA
99. “Asistenta tehnica de management pentru acordarea de sprijin in gestionarea si implementarea Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Braila” – Lider de echipa - Activitati aferente: Coordonarea intregii activitati aferente contractului, Coordonarea intregii echipe de experti, Verificarea tuturor documentatiilor/rapoartelor elaborate in cadrulo contractului, Pastrarea legaturii permanente cu Beneficiarul – Angajator: SC Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica SRL - PFA
100. „Reabilitarea sitului poluat istoric – amplasament fosta fabrica chimica, (comuna Crangurile), judetul Dambovita”, Consiliul Local Crangurile – Expert de mediu - Activitati aferente: Elaborarea documentatiilor aferente obtinerii actelor de reglementare in domeniul protectiei mediului, Monitorizarea derularii executiei lucrarilor, in vederea respectarii masurilor de protectia mediului, Propunerea de masuri privind reabilitarea siturilor contaminate - Angajator: SC Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica SRL - PFA
101. „Reconstructie ecologica in polderul Zaghen din Rezervatia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunarii Romania/Ucraina” – Manager de contract - Activitati aferente: Coordonarea intregii activitati aferente contractului, Coordonarea intregii echipe de experti, Verificarea tuturor documentatiilor/rapoartelor elaborate in cadrulo contractului, Pastrarea legaturii permanente cu Beneficiarul - Angajator: SC Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica SRL - PFA
102. „Planul pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor in bazinul hidrografic Dobrogea Litoral” – Expert de mediu / Sef de proiect - Activitati aferente: Coordonarea intregii activitati aferente contractului, Coordonarea intregii echipe de experti, Verificarea tuturor documentatiilor/rapoartelor elaborate in cadrulo contractului, Pastrarea legaturii permanente cu Beneficiarul - Angajator: SC Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica SRL - PFA
103. „Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati”, S.C. Apa Canal SA Galati - Expert mentenanta operationala si managementul patrimoniului - Activitati aferente: Elaborare si gestionare a activelor aferente sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata, aflate in proprietatea S.C. Apa Canal SA Galati - Angajator: SC Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica SRL - PFA
104. “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Neamt”, Consiliul Judetean Neamt – Expert de mediu - Activitati aferente: Elaborarea documentatiilor aferente obtinerii actelor de reglementare in domeniul protectiei mediului - Angajator: SC Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica SRL - PFA
105. “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arad” – Expert GIS - Activitati aferente: Elaborarea hartilor aferente aglomerarilor incluse in proiect, Elaborarea sistemului GIS asociat retelelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul Arad - Angajator: SC Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica SRL - PFA

Fisiere atasate

Parteneri vizati