INTOCMIRE DOCUMENTATII PT OBTINERE AVIZ DE MEDIU

Date contact

Prezentare

- intocmire documentatii pt obtinere aviz de mediu pentru planuri si programe-
Plan Urbanistic General
Plan Urbanistic Zonal
Plan Urbanistic de Detaliu

Portofoliu (lucrari elaborate in colaborare cu alti experti)

1.Modificare P.U.G. comuna Pecineaga, Jud. Constanta- beneficiar Primaria Com. Pecineaga
2.Elaborare P.U.Z.. pentru construire ansamblu de locuinte colective cu inaltimi cuprinse intre 2S+DM+P+8-15E- spatii tehnice si parcaje, spatii servicii si alte functiuni comerciale, apartamente de locuit, Beneficiar: Primaria Mun. Constanta
3.P.U.Z. pentru „Amenajare exploatare cariera” in extravilanul Satului Camena, Comuna Baia, Jud. Tulcea- beneficiar: S.C. COM UTIL S.R.L.
4.Raport de mediu pentru P.U.Z. - Reactualizare Sat de Vacanta- Beneficiar: Primaria Mun. Constanta
5.Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Lumina- beneficiar: Primaria Com. Lumina
6.Elaborare P.U.Z. pentru Cartier Dobrogea I, Mangalia

Parteneri vizati