Evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private (EIA)

Date contact

Prezentare

Procedura EIA este necesara proiectelor publice si private care intra sub incidenta HG nr. 445/2009 (cu completarile ulterioare) privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.
Metodologia EIA pentru proiecte publice sau private este conforma cu Ord. nr. 135/2010 (cu completarile ulterioare) , care cuprinde mai multe etape procedurale, respectiv efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si a evaluarii adecvate , dupa caz.
Evaluarea impactului asupra mediului pt proiectele publice si private care intra sub incidenta HG nr. 445/2009 (cu completarile ulterioare) - prin realizarea Raportului de Impact asupra Mediului (RIM), respectiv
Evaluarea adecvata pt proiectele proiectelor publice si private care intra sub incidenta HG nr. 445/2009 (cu completarile ulterioare) - Anexa 2.

Parteneri vizati