Elaborare documentatii de gospodarire a apelor

Date contact

Prezentare

- intocmire studii hidrogeologice;
- intocmire studii de gospodarire a apelor
- elaborare documentatii pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor.

Parteneri vizati