EXPERT PROIECT 2002

Date contact

Prezentare companie

Expert Proiect 2002 este o societate de consultanta care ofera servicii specializate de studii pentru protectia mediului, studii de teren (inclusiv studiul biodiiversitatii), proiectare, asistenta tehnica si management de proiect.

Expert Proiect 2002 este certificata pentru elaborarea urmatoarelor categorii de studii pentru protectia mediului: rapoarte privind impactul asupra mediului (RIM), rapoarte de mediu (RM), studii de evaluare adecvata (EA), bilanturi de mediu (BM) si rapoarte de amplasament (RA).

In domeniul gospodaririi apelor, societatea are competenta tehnica si profesionala pentru: intocmirea studiilor hidrogeologice si a studiilor de gospodarire a apelor, elaborarea documentatiei pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor.

Expert Proiect 2002 are certificat si implementat sistemul de management integrat al calitatii, mediului si securitatii si sanatatii in munca in conformitate cu: SR EN ISO 9001:2001, SR EN 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007.

Profesi

Studii pentru protectia mediului

Expert Proiect 2002 este certificata pentru elaborarea urmatoarelor categorii de studii pentru protectia mediului: rapoarte privind impactul asupra mediului (RIM), rapoarte de mediu (RM), bilanturi de mediu (BM), rapoarte de amplasament (RA) si studii de evaluare adecvata (EA).

Rapoarte de monitorizare si studii de biodiversitate

Membrii colectivului au experienta in monitorizarea mediului, atat in cadrul unor arii naturale protejate, cat si in afara acestora.

Proiectare

• Studii de fezabilitate complete
Studiile de fezabilitate se realizeaza conform HG28/2008 si cu respectarea ghidurilor si normelor europene referitoare, rata de succes in obtinerea finantarii din fonduri europene fiind de 100%.
• Proiecte tehnice si detalii de executie
Proiectele tehnice sunt realizate in functie de adresabilitatea finantarii proiectelor. Expert Proiect 2002 realizeaza proiecte tehnice conform Ghidurilor Solicitantului corespunzator fiecarei axe de finantare sau conform Normelor de aplicare a HG28/2008. Desenele sunt intocmite la nivel de detaliu pentru fiecare tip de lucrare in parte. Proiectul tehnic si detaliile de executie se verifica de catre verificatori atestati.
• Proiecte de organizare a executiei
Prin aceste proiecte se stabileste amplasamentul organizarii de santier, utilitatile necesare, caile de acces, organizarea interioara, amplasarea cladirilor de birouri, a statiilor de asfalt sau betoane, statii de sortare, depozitare, etc.

Servicii de expertiza tehnica

Expertize tehnice de drumuri, poduri, alunecari de teren, cladiri
Expertizele tehnice se realizeaza de catre experti tehnici atestati. Expert Proiect 2002 pune la dispozitia expertilor tehnici echipamente de ultima generatie pentru investigarea starii tehnice a structurilor existente.
Staful tehnic asigura suportul logistic si permit expertilor tehnici elaborarea unor documentatii si solutii tehnice bazate pe date culese din teren.
Expertizele tehnice realizate de catre expertii nostrii stau la baza atat a proiectarii lucrarilor de reabilitare cat si verificarii lucrarilor in diverse stadii de executie.

Documentatii pentru gospodarirea apelor

Societatea are competenta tehnica si profesionala de a elabora lucrari in urmatoarele domenii:
- intocmirea studiilor hidrogeologice;
- intocmirea studiilor de gospodarire a apelor
- elaborarea documentatiei pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor.

Parteneri vizati