Documentatii de mediu

Date contact

  • Ofertant: Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica
  • Cere oferta

Prezentare

Elaborarea tuturor tipurilor de documentatii necesare avizelor de mediu prevazute de legislatia actuala

Documentatii de mediu

Specialistii nostri detin o bogata experienta in realizarea documentatiilor de mediu pentru proiecte promovate atat de persoane fizice, cat si juridice, precum si pentru institutii, dispunand de acreditari pentru pregatirea actelor solicitate de autoritatile competente din domeniul protectiei mediului.

Elaborarea integrala a documentatiilor de mediu si gospodarirea apelor necesare obtinerii actelor de reglementare in acest domeniu:
- avize si autorizatii de gospodarirea apelor
- acorduri si autorizatii de mediu inclusiv autorizatia integrata de mediu
- evaluarea impactului asupra mediului
- evaluarea adecvata
- rapoarte de securitate
- raport de mediu conform SEA
- documentatii complete pentru obtinerea Autorizatiei de construire/desfiintare

Acte de reglementare

- Elaborarea documentatiei tehnice (rapoarte de mediu) pentru obtinerea avizului de mediu (actul emis de catre autoritatile publice pentru protectia mediului ce confirma respectarea prevederilor in vigoare privind protectia mediului intr-un plan, program etc.);
- Intocmirea documentelor necesare pentru obtinerea acordului de mediu (actul emis de catre autoritatile publice pentru protectia mediului necesar beneficiarului ce doreste sa realizeze un proiect care poate avea impact asupra mediului inconjuraror): notificari, memorii de prezentare, rapoarte la studiul de evaluare a impactului asupra mediului;
- Sprijinirea institutiilor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu (actul emis de autoritatile publice pentru protectia mediului ce precizeaza parametrii si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o activitate cu posibil impact asupra mediului inconjurator pentru a putea fi demarata): fise de prezentare, declaratii, bilanturi de mediu (de nivel 0, de nivel 1 sau de nivel 2);
- Realizarea documentatiei in vederea eliberarii autorizatiei integrate de mediu (actul emis de autoritatile publice pentru protectia mediului ce permite exploatarea unei instalatii IPPC (Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii – Integrated Pollution Prevention Control) in conformitate cu obligatiile legale in vigoare): formulare de solicitare, rapoarte de amplasament;

Avize de gospodarirea apelor

- Elaborarea studiilor de gospodarire a apelor necesare pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor (actul necesar pentru realizarea obiectivelor noi de investitie, pentru dezvoltarea si modernizarea proceselor si instalatiilor de apa, managementul substantelor periculoase ce pot ajunge in apele subterane sau de suprafata) si / sau autorizatiei de gospodarire a apelor (actul necesar pentru realizarea obiectivelor noi sau functionarea unor obiective deja existente, aflate in apropierea unor surse de apa si managementul substantelor periculoase sau alte activitati ce ar putea afecta negativ apele subterane sau de suprafata);
- Elaborarea documentatiei specifice pentru obtinerea acordului de preluare a apelor uzate menajere in retelele publice de canalizare;
- Intocmirea documentatiilor privind riscul de poluare (analiza probabilitatii aparitiei unor conditii care sa aiba ca efect poluarea mediului inconjuraor ca urmare a derularii unor activitati sau proiecte);

Parteneri vizati