Consultanta in achizitii publice

Date contact

  • Ofertant: Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica
  • Cere oferta

Prezentare

Specialistii in achizitii ai CCAT ofera clientilor servicii de consultanta specifice acestui domeniu. Consultanta in achizitii publice se adreseaza atat autoritatilor contractante care organizeaza proceduri de achizitie in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 34 din 19.04.2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si potentialilor ofertanti la procedurile de achizitie publica.

Servicii achizitii publice pentru autoritatile contractante

- Asistenta in stabilirea procedurilor de achizitie ce trebuie aplicate, in functie de specificul lucrarilor / produselor / serviciilor ce urmeaza a fi contractate si valoarea estimata a contractelor;
- Asistenta in elaborarea documentatiilor de atribuire (caiete de sarcini, fise de date, formulare etc.);
- Asistenta acordata beneficiarilor in vederea organizarii procedurilor de achizitie publica, urmarind respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare, de la publicarea anuntului de organizare a procedurii si pana la semnarea contractului cu ofertantul castigator;

Servicii de achizitii publice pentru operaatorii economici

– Asistenta in elaborarea documentelor-tip si a ofertelor tehnice si / sau financiare solicitate pentru participarea la o procedura de achizitie publica in calitate de ofertant;
- Oferirea de consultanta pe tot parcursul derularii procedurii de achizitie publica, incepand cu analiza documentatiilor de atribuire publicate de autoritatile contractante si solicitarea de eventuale clarificari si pana la finalizarea procedurii de achizitie si semnarea contractului cu ofertantul castigator.

Parteneri vizati