Bilanturi de mediu si Evaluari de mediu

Date contact

  • Ofertant: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - ECOIND
  • Cere oferta

Prezentare

• Bilant de mediu (nivel 0, I, II)
• Studii de evaluare a impactului indus asupra calitatii mediului
• Studii de evaluare a riscului ecologic
• Elaborarea Bilanturilor de solventi si a schemei de reducere a emisiilor de COV-uri
• Investigatii in teren pentru stabilirea calitatii solului, panzei freatice
• Evaluarea efectelor induse asupra calitatii ecosistemelor acvatice si apei subterane de evacuarea efluentilor de ape uzate in emisarii naturali

• Studii de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului in scopul cuantificarii prejudiciilor aduse acestora si stabilirii responsabilitatii pentru refacerea mediului geologic; stabilirea poluantilor in mediul geologic si delimitarea spatiala a acestora, relatia poluantilor cu matricea mediului geologic

Studii evaluare poluare, risc, impact

• Studii de evaluare a impactului indus asupra calitatii mediului in scopul obtinerii acordului de mediu necesar realizarii noilor investitii sau la dezafectarea unor obiective economice

• Studii de evaluare a riscului ecologic (identificarea pericolelor, probabilitatea aparitiei acestora si amploarea efectelor)

• Elaborarea Bilanturilor de solventi si a schemei de reducere a emisiilor de COV-uri pentru obiectivele a caror activitate intra sub incidenta HG 699/2003 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii, cu modificarile si completarile ulterioare

• Investigatii in teren pentru stabilirea calitatii solului, panzei freatice – evaluarea gradului de afectare a calitatii ca urmare a derularii activitatilor si/sau stabilirea starii de referinta a calitatii (in realizarea documentatiilor de mediu pentru promovarea de noi investitii, dezafectarea unor obiective economice, vanzarea de active sau sistarea activitatilor)

• Evaluarea efectelor induse asupra calitatii ecosistemelor acvatice si apei subterane de evacuarea efluentilor de ape uzate in emisarii naturali si identificarea riscurilor induse de acumularea si/sau dispersia poluantilor

• Studii de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului in scopul cuantificarii prejudiciilor aduse acestora si stabilirii responsabilitatii pentru refacerea mediului geologic; stabilirea poluantilor in mediul geologic si delimitarea spatiala a acestora, relatia poluantilor cu matricea mediului geologic

Parteneri vizati