Asistenta juridica

Date contact

  • Ofertant: Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica
  • Cere oferta

Prezentare

Specialistii Companiei de Consultanta si Asistenta Tehnica sunt in masura sa ofere servicii de consultanta si asistenta juridica privind legislatia din domeniu.

Asistenta juridica in domeniul protectiei mediului

- consultanta de specialitate privind obligatiile de mediu prevazute in legislatia aplicabila domeniului de activitate al clientilor;
- inventarierea actelor de reglementare pe care clientii sunt obligati sa le obtina anterior inceperii unei activitati sau a unui proiect de investitii: avize de mediu, acorduri de mediu, autorizatii de mediu, acorduri integrate de mediu, autorizatii integrate de mediu, autorizatii de defrisare etc.;
- asistenta juridica in vederea intocmirii documentatiilor necesare pentru obtinerea actelor de reglementare din domeniul protectiei mediului;
- asistenta juridica acordata clientilor in relatia cu autoritatile publice de mediu pe parcursul derularii procedurilor de emitere a actelor de reglementare in domeniu si, in general, in probleme legate de prevederile legislatiei de mediu aplicabile activitatii lor;
- consultanta privind contributiile obligatorii ale clientilor la fondul de mediu, in functie de specificul activitatilor derulate;
- consultanta acordata in vederea reprezentarii juridice a clientilor in cauze ce au ca obiect prevederi ale legislatiei de mediu;
- reprezentarea clientilor in raporturi comerciale care se supun dispozitiilor legislatiei de mediu (cum ar fi contracte intre societati comerciale privind servicii de decontaminare amplasamente, servicii de salubritate, servicii de evacuare si neutralizare deseuri periculoase etc.);
- consultanta si asistenta acordata persoanelor fizice, juridice si autoritatilor publice in vederea obtinerii de finantari nerambursabile oferite prin Fondul de Mediu sau prin Instrumentele Structurale 2007-2013, precum si pe parcursul implementarii proiectelor astfel finantate;

Drept administrativ

Drept administrativ
In acest domeniu, serviciile pe care le pot oferi consultantii CCAT acopera urmatoarele aspecte:
- consultanta si asistenta juridica in relatia cu autoritatile publice in vederea negocierii si incheierii de parteneriate public-privat;
- consultanta si asistenta juridica in vederea obtinerii actelor administrative necesare desfasurarii activitatii clientilor din partea autoritatilor centrale si / sau locale;
- consultanta in vederea reprezentarii juridice in fata instantelor de contencios administrativ, in litigii avand ca obiect anularea sau emiterea actelor administrative, in special a celor de reglementare in domeniul protectiei mediului;
- promovarea de proiecte de hotarari si oferirea de consultata in vederea reprezentarii clientilor in demersuri de aprobare a planurilor urbanistice necesare dezvoltarii proiectelor de investitii.

Parteneri vizati