Aplicatii pentru finantari

Date contact

  • Ofertant: Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica
  • Cere oferta

Prezentare

CCAT dispune de experienta si personal calificat pentru elaborarea aplicatiilor de finantare pe programul POS Mediu

Finantari nerambursabile in domeniu infrastructurii de mediu

Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu este cel mai consistent program european de finantare a lucrarilor de infrastructura de mediu.
CCAT a acumulat experienta necesara pentru a realiza astfel de aplicatii de finantare pentru toate componentele programului cu exceptia Axei prioritare - Asistenta tehnica dedicata autoritatilor de mediu

Finantari in domeniul infrastructurii de apa

CCAT realizeaza documentatia completa pentru finantarea de catre POS Mediu a lucrarilor de investitii privind infrastructura de apa.
Documentatia completa presupune studiu de fezabilitate, proiect tehnic, analiza cost-beneficiu, avize, etc. si poate fi elaborata integral la solicitarea beneficiarilor interesati.

Finantari in domeniul managementului deseurilor

CCAT realizeaza documentatia completa pentru finantarea de catre POS Mediu a lucrarilor de investitii privind managementul deseurilor.
Documentatia completa presupune studiu de fezabilitate, proiect tehnic, analiza cost-beneficiu, avize, etc. si poate fi elaborata integral la solicitarea beneficiarilor interesati.

Parteneri vizati