ASIGURAREA CALITATII SISTEMELOR AUTOMATE DE MASURARE CONFORM SR EN 14181

Date contact

Prezentare

Aveti obligatii de masurare continua a emisiilor ?
Masurarea continua a diferitelor componente in emisii se face in conformitate cu Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind Emisiile Industriale, Partea a 3-a: „Monitorizarea emisiilor”, punctul nr. 8: „Prelevarea de probe si analiza substantelor poluante relevante si masurarea parametrilor procesului, precum si asigurarea calitatii sistemelor automatizate de masurare si metodele de masurare de referinta pentru calibrarea sistemelor respective se efectueaza in conformitate cu standardele CEN”.
Ne vom asigura impreuna ca dispozitivele de masurare continua functioneaza in conformitate cu cerintele prevazute. Etalonarea periodica a valorilor masurate cu valorile obtinute prin metodele de referinta va ofera valori masurate de incredere care servesc siguranta dumneavoastra.

TESTUL DE FUNCTIONALITATE

Se efectueaza cu maxim 30 zile inaintea inceperii masuratorilor propriu-zise si sunt verificate urmatoarele:
• Documentatiile si inregistrarile sistemului automat de masurare (SAM): un plan al sistemului, manualele de intretinere/utilizare, registre de supraveghere, rapoarte de intretinere etc.;
• Aptitudinile la utilizare: un mediu de munca sigur si curat, acces usor si sigur la SAM, aprovizionare adecvata cu materiale de referinta, unelte si piese de schimb;
• Deplasare la zero si capat de scala - audit - trebuie sa fie obtinute si evaluate pe baza inregistrarilor SAM;
• Raportarea rezultatelor incercarii de functionalitate.

PROCEDURA QAL2 – Al Doilea Nivel de Asigurare a Calitatii

QAL2 este o procedura de determinarea a functiei de etalonare si a variabilitatii acesteia, o incercare a variabilitatii valorilor masurate cu sistemul automat de masurare (SAM) comparate cu incertitudinea data de legislatie. Incercarile QAL2 se efectueaza cu un SAM care a fost corect instalat si pus in functiune. O functie de etalonare este stabilita din rezultatele unui numar de masurari paralele realizate cu o metoda de referinta standardizata (MRS). Variabilitatea valorilor masurate obtinute cu un SAM este atunci evaluata fata de incertitudinea data.

Procedura QAL2 trebuie realizata pentru toti masuranzii:
1. La fiecare 5 ani pentru fiecare sistem de masurare automat sau mai frecvent daca este cerut de legislatie sau autoritatea competenta (de exemplu Directiva UE 2000/76/EC referitoare la incinerarea deseurilor specifica masurari paralele la fiecare 3 ani);
2. Dupa o schimbare majora in functionarea instalatiei (de exemplu schimbarea sistemului de depoluare a gazelor arse sau schimbarea combustibilului);
3. Dupa schimbari sau reparatii majore la sistemul automat de masurare, care vor influenta rezultatele obtinute in mod semnificativ.

Rezultatele QAL2 trebuie raportate in interval de 6 luni dupa schimbari. In perioada anterioara unei noi etalonari, trebuie folosita functia de etalonare existenta (unde este necesar cu extrapolare).

Pentru fiecare etalonare trebuie realizat un numar de 15 masurari paralele cu o metoda de referinta standardizata (MRS), in paralel cu instalatia in functionare normala. Aceste masurari trebuie sa fie uniform distribuite pe perioada intregii zile de masurare, respectiv sa fie efectuate conform procedurilor descrise in standardul SR EN 14181, scopul compararii masurarilor fiind acela de a verifica daca functia de etalonare a unui sistem automat de masurare (SAM) este inca valida.

In sensul asigurarii ca functia de etalonare este valida pentru domeniul de conditii in care instalatia va opera, concentratiile in timpul etalonarii trebuie variate cat mai mult posibil in timpul operarii normale a instalatiei. Aceasta trebuie sa asigure ca etalonarea SAM este valida pe un domeniu cat mai larg posibil, astfel incat sa acopere cele mai multe situatii operationale.

PROCEDURA AST – Incercare anuala de supraveghere

Procedura AST este utilizata pentru a evalua daca valorile masurate obtinute din sistemul automat de masurare (SAM) inca intrunesc criteriile de incertitudine cerute – asa cum s-a demonstrat in incercarea QAL2 anterioara. De asenemea aceasta determina daca functia de etalonare obtinuta din incercarea QAL 2 anterioara este inca valabila.

In timpul AST trebuie sa fie efectuate cel putin cinci masurari paralele cu o metoda de referinta standardizata (MRS). Aceste masurari trebuie sa fie uniform distribuite pe perioada intregii zile de masurare.

Masurarile paralele trebuie efectuate cu SAM si MRS in vederea etalonarii si validarii SAM prin folosirea unei metode independente. Nu este suficienta numai folosirea de materiale de referinta pentru obtinerea functiilor de etalonare si deci aceasta nu este permisa. Aceasta din cauza ca materialele de referinta nu reproduc suficient matricea gazului din cos, ele nu pot fi utilizate pentru a stabili daca punctul (punctele) de prelevare ale SAM sunt reprezentative si ele nu sunt folosite cu sistemul de prelevare in toate cazurile.

Trebuie utilizata o MRS pentru prelevarea emisiilor intr-un plan de prelevare in conducta, care este cat mai apropiat de SAM, fara ca rezultatele obtinute de fiecare in parte sa fie influentate de celalalt.

In timpul masurarilor paralele cu SAM si MRS, fiecare rezultat este considerat ca o pereche de masurare (un semnal masurat cu SAM si unul masurat cu MRS) si acestea trebuie sa acopere aceeasi perioada de timp.

Rezultatele obtinute cu MRS trebuie exprimate in aceleasi conditii precum acelea masurate cu SAM (de exemplu conditii de presiune, temperatura etc.). Pentru stabilirea functiei de etalonare si efectuarea incercarii de variabilitate toti parametrii aditionali si valorile incluse in corectii la conditiile SAM si conditiile standard trebuie obtinute pentru fiecare pereche de masurari.

Acreditare

Efectuarea masurarilor cu metoda de referinta standardizata se desfasoara in baza acreditarii laboratorului cu personal calificat si echipamente verificate si etalonate conform cerintelor impuse si reglementate in cadrul obtinerii acreditarii pentru fiecare determinare in parte. WESSLING Romania este acreditata conform EN ISO/IEC 17025 cu certificatul de acreditare nr. LI 643 din 7 Aprilie 2016.

Fisiere atasate

Parteneri vizati