Tudora Mavrodin

Date contact

Prezentare expert

Specialist in protectia mediului cu o vasta experienta acumulata pe parcursul a 22 de ani de activitate desfasurata la APM Constanta, in domeniul legislatiei nationale si europene de mediu, procedurilor de reglementare, managementulului deseurilor periculoase si nepericuloase,substantelor chimice periculoase, evidenta si protectia rezervatiilor naturale de interes national si international si a siturilor de interes comunitar din cadrul retelei Natura 2000 de pe raza judetului Constanta,etc .

Experienta in elaborarea evaluarii adecvate (EA), raportului de mediu (RM), raportului privind impactul asupra mediului (RIM), bilantului de mediu (BM sau altor lucrari relevante in domeniul protectiei mediului.Studiile va ofera solutii profesionale la problemele de mediu, in vederea reducerii impactului negativ asupra mediului.

Studii si specializari

Insitutul Nicolae Balcescu Bucuresti-Facultatea de Agronomie.
EU Twinning Project RO2004/IB/EN-06 -Implementation and enforcement of the Environmental Acquis focused on domestic waste management - Certificat privind atestarea ca expert privind punerea in aplicare a acquis-ului de mediu axat pe gestionarea deseurilor menajere.
Centrul de Perfectionare si Asistenta Manageriala -Patronatul Serviciilor Publice- Managementul gestionarii deseurilor urbane.
Asociatia Tinerilor pentru Excelenta-Program de perfectionare-Modalitati de finantare a proiectelor de mediu,practice si modele aplicate.Ecoetichetarea bunurilor si serviciilor o afacere profitabila.
Asociatia Expertilor pentru mediu In Romania in parteneriat cu Grune Liga Berlin-vizita de studiu in Germania-Managementul deseurilor medicale.

Experienta profesionala

Activitatea privind protectia mediului inconjurator am desfasurat-o in perioada 1990 -2012,ca expert de mediu la APM Constanta, in cadrul serviciului Reglementari si a Serviciului Implementari Politici de Mediu.
In acest timp am acumulat o vasta experienta privind analizarea documentatiilor si intocmirea actelor de reglementare (acord de mediu,aviz de mediu,autorizatie de mediu ),analizarea studiilor de mediu (studiu de impact,raport de mediu, bilant de mediu,raport de securitate,etc.),raportari specifice,etc.,
precum si in gestionarea bazelor de date din Agentia pentru Protectia Mediului Constanta :deseuri , preparate si substante chimice periculoase,instalatii incinerare/coincinerare,depozite deseuri,producatori si importatori de ambalaje,uleiuri uzate,baterii si acumulatori,anvelope uzate ,baze de date on line (Medius,VSU,Situri Contaminate, DEEE).
Referitor la ariile naturale protejate de pe raza judetului Constanta experienta dobandita consta in analizarea , verificarea proiectelor si avizarea/respingerea proiectelor care se desfasurau in interiorul ariilor naturale protejate de interes national sau in interiorul siturilor Natura 2000,atribuirea in custodie a ariilor naturale protejate,inventarierea ariilor naturale protejate de interes national,international si a celor de interes comunitar din cadrul retelei Natura 2000precum si mentinerea intr-o stare de conservare favorabila a habitatelor naturale si a speciilor din flora si fauna salbatica .


Competente

Elaborator studii pentru protectia mediului, inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii de mediu al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice la pozitia 532 / 20.09.2012,valabil pana la 20.09.2017.
Elaborarea studiilor privind protectia mediului:
Raport privind impactul asupra mediului;
Raport de mediu;
Studiu de evaluare adecvata;
Bilant de mediu de nivel 1,nivel 2 si evaluare de risc;
Program de conformare;
Plan de monitorizare a biodiversitatii;
Raport de monitorizare a biodiversitatii;
Plan de gestionare a deseurilor;
Inventarierea speciilor de flora si a habitatelor de interes conservativ aflate in perimetrul zonelor studiate.

Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea urmatoarelor acte de reglementare:
Aviz de mediu;
Aviz Natura 2000;
Acord de mediu;
Autorizatie de mediu;
Autorizatie integrata de mediu.


Sustinerea de cursuri axate in principal pe urmatoarele teme :
Procedura de reglementare privind emiterea acordului de mediu,avizului de mediu,autorizatiei de mediu;
Transport deseuri periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
Gestionarea deseurilor periculoase si nepericuloase pe flux de deseuri;
Protectia ariilor natural protejate de interes national,international si a siturilor de interes comunitar din cadrul retelei Natura 2000- biodiversitate, garantarea conservarii si utilizarii durabile a patrimoniului natural.


Parteneri vizati