Ileana Popescu

Date contact

Prezentare expert

Detin o larga experienta in domeniul protectiei mediului atat in pozitia de consilier si apoi director in cadrul autoritatilor de mediu la nivel local si central.

Experienta este concretizata in calificarile si studiile aditionale parcurse si in calitate de elaborator a unei game diverse de studii si documentatii de mediu si gospodarirea apelor.

Studii si specializari

Inginer
Facultatea de HIDROTEHNICA
Institutul Politehnic Iasi

Auditor calitate
Prezentarea standardului si practici de audit pentru ISO 9001
SRAC
Cod COR 242303

Manager al sistemelor de management de mediu
Legislatia de mediu si Standardul ISO 14001
SRAC
Cod COR 242304

Expert „implementarea si punerea in aplicare a aquis-ului de mediu ”
Legislatia de mediu in contextul legislatiei europene
Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile

Curs postuniversitar
Autorizarea activitatilor cu impact asupra mediului
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

Program de pefectionare „Politicile de protectie a mediului urban si amenajare a teritoriului”
Protectia mediului, amenajarea teritoriului
Institutul National de Administratie

Legislatia privind radioactivitatea
Implementarea sistemului de monitorizare si raportare a datelor referitoare la radioactivitate
ENVIROS – PHARE RO 2003/005-551.04.11.02

Instructor privind aplicarea Directivei IPPC
Implementarea Directivei IPPC
Phare – PM Ltd Ireland

Curs postuniversitar de perfectionare „Evaluarea impactului asupra mediului”
Legislatia de mediu
Universitatea tehnica din Cluj - Napoca

Experienta profesionala

Consilier tehnic
Activitati tehnice si de management de mediu
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – jud. Maramures(ADI - Maramures) pentru apa/apa uzata, Baia Mare, str. Gh. Sincai, nr. 46
Protectia mediului

Consilier Cabinet Presedinte ANPM
Consiliere privind activitatile de reglementare din cadrul ANPM
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Bucuresti, Aleea Lacul Morii 151, Sector 6
Protectia mediului

Director Directia Autorizari si Legislatie Orizontala
Coordonarea activitatilor directiei pentru asigurarea implementarii legislatiei care transpune directivele UE pentru evaluarea impactului asupra mediului, evaluarea strategica de mediu pentru planuri si programe, diseminarea informatiei de mediu, participarea publicului la luarea deciziilor in procedurile de autorizare
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Bucuresti, Aleea Lacul Morii 151, Sector 6
Protectia mediului

Sef serviciu Autorizari
Coordonarea activitatii de emitere a actelor de reglementare privind protectia mediului
Agentia pentru Protectia Mediului Maramures, Str. Iza, Nr. 1A, Baia Mare
Protectia Mediului

Sef serviciu proiectare
Ameliorarea solurilor, controlul eroziunilor, mangementul deseurilor si regularizari de rauri, lucrari de imbunatatiri funciare, alte lucrari hidrotehnice
Oficiul de gospodarirea apelor Maramures
Gospodarirea apelor si imbunatatiri funciare

Inginer – Departamentul de investitii
Coordonator activitati de investitii lucrari hidrotehnice
Oficiul de gospodarirea apelor Maramures
Gospodarirea apelor si imbunatatiri funciare

Inginer – Departamentul de asistenta tehnica
Coordonator activitati de imbunatatiri funciare si regularizari de rauri
Oficiul de imbunatatiri funciare Baia Mare
Imbunatatiri funciare si regularizari de rauri

Competente

Evaluator impact de mediu - inregistrare in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia nr. 241

Elaboreaza Raportul de mediu (RM) , Raportul privind impactul asupra mediului(RIM), Bilantul de mediu(BM) si Raportul de amplasament(RA

Analiza documentatiilor de evaluare a impactului supra mediului in vedrea emiterii actelor de reglementare conform procedurilor legale;

Consultanta pe probleme de mediu si proiectare;

Experienta in constientizare aspectelor legate de mediu, educatie ecologica.

Portofoliu

Documentatii elaborate:

- RIM “Modernizarea instalatiilor de amoniac din cadrul S.C. Azomures S.A. – Tirgu Mures”;
- RIM ”Studii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal pentru pasageri si marfa la Aeroportul International Cluj Napoca”; Acord de mediu nr. 1/09.04.2014;
- RIM Instalatie pilot pentru producerea biogazului Oras Seini, judetul Maramures;
- Raport de mediu PUZ „Zona de Vest si Dealul Gradistea”, Slatina, jud. Olt; Aviz de mediu nr. 1/30.08.2011;
- Fisa de Prezentare si Declaratie Constructie Baraj RUNCU Maramures - Autorizatie de mediu;
- RIM Ferma crestere si ingrasare porci, Tamasesti, jud, Maramures, SC TANADI PUI SRL, Acord de mediu nr. 17/20.10.2010;
- RIM Exploatarea andezitului industrial si de constructii din perimetrul Magura Ciorii (Baiut) jud. Maramures, SC GRICON SRL pentru Licenta de exploatare;
- RIM Exploatarea andezitului industrial si de constructii din perimetrul Magura Ciorii II (Baiut), jud. Maramures, SC BKT FOREST SRL pentru Licenta de exploatare;
- RIM Centrala termoelectrica pe biomasa, anexe si imprejmuiri in Petrova, ENERGY HI TECH” SRL
- RIM Centrala termoelectrica pe biomasa, in Petrova, “ SPORT STIL WEAR” SRL
- EA Centrala termoelectrica pe biomasa, anexe si imprejmuiri in Petrova, “ENERGY HI TECH” SRL
- EA Centrala termoelectrica pe biomasa, in Petrova, “SPORT STIL WEAR” SRL
- Consultanta de mediu pentru LUNDIN MINING CORPORATION la privatizare CUPRUMIN SA 2011
- Bilant de mediu si raport la Bilantul de mediu “Sector minier Cerna. Jud. Tulcea”, SC DOBROMIN SA, Autorizatia de mediu cu program pentru conformare, nr. 8179/28.04.2011
- Bilant de mediu si raport la Bilantul de mediu “Sectie de prelucrare a lemnului”, Sighetu Marmatiei, jud. Maramures, SC AVIVA SRL, Autorizatai de mediu Nr. 11- 240 din 02.12.2011

Documentatii analizate in vederea emiterii actelor de reglementare de mediu:

A. Raport de amplasament (RA)
- Uzina cupru, CUPROM SA Bucuresti sucursala Baia Mare.
- SC Mittal Steel SA
- SC Kronospan Sepal
- S.C. ROMPLUMB S.A. Baia Mare

B. Raportul privind impactul asupra mediului (RIM)
- LEA 400kV Oradea – Bekescsaba, titular proiect SC Transelectrica SA;
- Autostrada Bucuresti – Brasov, titular proiect Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale Romania SA Bucuresti;
- Incinerator deseuri industriale si spitalicesti, titular proiect S.C. AVAND SRL –IASI, JUD.Iasi;
- Statie incinerare deseuri periculoase, titular proiect SC MONDECO SRL SUCEAVA;
- Instalatie prelucrare namol din halda nr. 3, titular proiect SC ROMPETROL RAFINARE SA;
- Proiect tehnic de inchidere si ecologizare a minei Repedea – Poienile, judetul Maramures, titular proiect S.C. Conversmin SA- Bucuresti;
- Defrisarea suprafetei de 43,3745 ha padure pentru cariera Rosia, titular proiect SNLO EMC Rosia;
- Plan de Urbanism Zonal(PUZ) FERNEZIU titular proiect Primaria BAIA MARE cartier FERNEZIU
- Plan de Urbanism Zonal(PUZ) titular proiect MEDA SC AGECOM SA BAIA MARE
- Fabrica de bauturi alcoolice si racoritoare Recea-Lapusel titular proiect SC ECOGRUP SRL si
SC INTERALCOOZ SRL;
- S.F. pentru lucrari de mentinerea si dezvoltarea capacitatii de productie la 700000 tone/an pe per.1996-2000 la SM Borsa, titular proiect ICPMN;
- Amenajare rau Viseu-zona Petrova-Valea Viseului, titular proiect AQUAPROIECT SA;
- Amenajare rau Mara pentru apararea impotriva inundatiilor a localitatii Vadu Izei, titular proiect
AQUAPROIECT SA;
- Refacerea lucrarilor de aparare pe raul Sasar sector Pod Spital, Pod Decebal, titular proiect Primaria Municipiului Baia Mare;
- Alimentare cu apa, canalizare si epurare Seini, titular proiect Serviciul Public de Alimentare cu Apa Seini;
- Pod de beton armat peste raul Viseu, Consiliul Local VISEU DE JOS;
- Alimentare cu apa a localitatii Bogdan Voda, titular proiect Primaria comunei BOGDAN VODA
- Statie de epurare si canalizare sdmenajera a localitatii Somcuta Mare, titular proiect Consiliul Local Comunal;
- Instalatie de filtrare a namolului in incinta statiei de epurare, titular proiect SC VITAL SA Baia Mare;
- Cimitir, titular proiect Parohia Romano – Catolica Baia Mare;
- Statie carburanti MOL 2000 Baia Mare titular proiect MOL;
- Reconstructie ecologica a unor terenuri efectate de poluare in zona D-Mare(Ferrneziu-Limpedea), titular proiect Directia Silvica Romsilva;
- Statie de produse petroliere Baia Mare, titular proiect SC E-BOTA SRL;
- Cariera dolomita pentru permis de exploatare Targu Lapus Razoare, titular proiect COMINEX NEMETALIFERE Cluj;
- Cercetare geologica in perimetrul Jereapan - Budesti, judetul Maramures, titular proiect SAMAX ROMANIA SRL;
- Modul Oxigen, titular proiect SC Aurul SA AURUL SA;
- Iaz avarie Meda-Sasar, titular proiect AURUL SA ;
- Iaz avarie Bozanta, titular proiect AURUL SA ;
- Fabrica de produse din fibre de sticla Coltau, titular proiect IBRETA PROD COM SRL
- Lucrari de exploatarea si prelucrare bentonita, perimetru Valea Chioarului, titular proiect BENTONITA SA;
- Racord evacuare apel cianurate catre sistemul CNPMN Remin, titular proiect AURUL SA BAIA MARE;
- Extindere cu lucrari incheiere a zacamintului de pegmatit feldspatic perimetrul Razoare, Dealul Cornilor, titular proiect COMINEX NEMETALIFERE CLUJ;
- Statie de pompare II Iaz Meda titular proiect AURUL SA;
- Lucrari de stabilizare halda 19000 Catarama, titular proiect CUART SA;
- Inchidere perimetru minier Toroioaga, titular proiect SM Borsa MIR;
- Lucrari de ecologizare a suprfetelor din periemtrul haldei de steril Meda, titular proiect SC TRANSGOLD SA;
- Scoatere din circuit silvic si amenajare dr.forestier Taul Rosu Paltin, titular proiect SC LAFARGE
AGREGATE SA;
- Statie de distributie carburanti, str.Republicii, BAIA MARE, titular proiect SC ROMPETROL SA;
- Dezvoltarea zonei turistice ”Luna ?es” Borsa - Partie de schi olimpica cu lucrari conexe, titular proiect CONSILIUL JUDE?EAN MARAMURE?;
- Statie distributie carburanti Borsa, titular proiect SC SPILT ION;
- 7 CELULE DE TESTARE IAZ AURUL, titular proiect TRANSGOLD SA ;
- Amenajare curs apa Izxa si Valea Baciului, titular proiect AN APELE ROMANE;
- Lucrari de punere in siguranta Iaz NOVAT, titular proiect EM BORSA-REMIN;
- Depozit carburanti, str. Sudului, Baia Mare, titular proiect TRAMMAR SA;
- Atelier reparatii autovehicule str. Sudului Baia Mare, titular proiect TRAMMAR SA.

C. Bilantul de mediu (BM)
- Inchidere perimetru minier CORNU NEDEII, BURLOAIA CNMPN REMIN;
- Inchidere perimetru minier GURA BAII SUPERIOR, BURLOAIA CNMPN REMIN;
- Privatizare CONSTRUC?II CFR SA CLUJ DISTRICT NR. 2 SIGHETU MARMA?IEI ;
- Fabrica de mobila MOBAM SA Baia Mare, str.V.Alecsandri, nr.99;
- Sectie de prelucrat lemn BAMGARDEN SRL Somcuta Mare;
- Statie de produse petroliere L.M. COMPANY SRL Baia Mare;
- Atelier tabacit si confectionat haine din piele si blana, MODA IN PIELE SRL Baia Mare, B-dul Bucuresti, nr. 42;
- Hala reparatii masini agricole, sectie productie teresit si mozaic, VLATACEASCA SRL Tirgu Lapus;
- Complex turistic Suior, EURO-ELITE SRL;
- Sectie ambalare si imbuteliere produse absorbante si odorizante Satulung, CLEAN SOLUTION SRL;
- Laborator farmaceutic de microproductie Baia Mare HELCOR SRL;
- Tipografie si depozit, SC MINULESCU SRL Baia Mare, Aleea Serelor, 1/36;
- Sectie de industrializare a lemnului FOREMAR SA Tautii de Sus, Forestierului, 169;
- UM 01354 MARAMURES Baia Mare, Vasile Alecsandri, 74; U.M.01354; U.M. 01299; UM 01300;
- Hala intretinere, reparatii auto TRAMMAR SA Baia Mare, Postfundus, 2;
- Sector cai ferate forestiere(SCFF), VISEUFOREST SA Viseu de Sus, 22 Decembrie;
- Sectie de Industrializare a Lemnului, VISEUFOREST SA Viseu de Sus, 22 Decembrie;
- Fabrica de ceramica, SC CERAMAR SA Baia Mare, Electrolizei, 12;
- Atelier mecanic de confectii si constructii metalice, MALAGRA SATargu Lapus, Liviu Rebreanu, 100;
- Laborator productie medicamenteUlmeni ROFIN-VITA SRL;
- Spital si policlinica oraseneasca, SPITALUL ORASANESC BAIA SPRIE Baia Sprie, Al. Minerilor, 29;
- Atelier prelucrare lemn, UNIMAR SATargu Lapus, 63;
- Atelier confectii incaltaminte, MOGOSA SCABaia Mare, Nisiparilor, 25;
- Balastiera Lucacesti, lunca r.Somes la Lucacesti, HIDROCONSTRUCTIA SA;
- AURUL SA Uzina de retratare a sterilelor;
- AURUL SA Iaz Aurul;
- AURUL SA Iaz Meda;
- AURUL SA Traseu conducte;
- Statie distributie carburanti KENWROTH TRANSPORT SRL Baia Mare, Paltinisului, 3;
- Fabrica de prelucrare a lemnului SIGSTRAT SA Sighetu Marmatiei, Unirii, 40;
- Statie distributie carburanti, MOL ROMANIA PP SRL Baia Mare Vasile Alecsandri;
- Statie de transformare Ferenziu-Podinii ELECTRICA SA-SD Baia Mare;
- Statie de transformare Virfu Mogosa ELECTRICA SA-SD Baia Mare;
- Sectie prelucrati mecanice MATRIX SA Baia Mare, Vasile Lucaciu, 162;
- Sediu santier lucrari hidrotehnice baraj Somes-Runcu Desesti, SC SOCOT SA;
- Sector extractie productie bentonita BENTONITA SA Valea Chioarului, 96;
- UM 1300 Poligon de tragere Ariesu de Padure;
- Sectie prelucrare marmura MARCAREX SRL Viseu de Sus, Randunelelor, 10;
- Hala debitare lemn MCH INTERNATIONAL SRL Baia Mare, B-dul Republicii, 56/56;
- Policlinica si laborator analize, JERSEY TRANSILVANIA LTD SRL Baia Mare George Cosbuc;
- Sectie productie mobilier ROMOB SA Sighetu Marmatiei, Dragos Voda, 22;
- Sectie DD ROZINTOX SRL Baia Mare, Crisan, 20;
- Statie distributie carburanti TREI GREIERASI SRL Baia Mare, Pasunii, 1/19;
- MHC Firiza O ELECTRICA SA FD;
- MHC Chiuzbaia ELECTRICA SA FD;
- Atelier pentru reciclare deseuri plastic CALEX SRL Baia Mare, Cuza Voda, 5/83;
- Sectie nutreturi combinate COMBIMAR SA Baia Mare, Fabricii, 5;
- Hala confecti textile sectia I+II+III, STEILMANN BUKAREST SRL Sighetu Marmatiei Dragos Voda;
- Fabrica de scaune sectiile I+II+III, PLIMOB SA Sighetu Marmatiei, Garii, 2;
- Ferma de crestere a fazanului ARMULIN COM SRL Satulung;
- Districtul de drumuri Petrova DN18 100+000 AND DRDP;
- Spalatorie, curatatorie, vopsitorie PANDI VASILE AF Baia Mare, Salcamilor, 6;
- Fabrica de panouri aglomerate SIGSTRAT SA Sighetu Marmatiei, Unirii, 40;
- Unitate de confectii metalice si reparatii auto, UGIRA SA Baia Mare, Vasile Alecsandri, 72;
- Uzina de extragere a metalelor pretioase TRANSGOLD SA;
- Iaz Aurul TRANSGOLD SA;

Parteneri vizati