Corina Trofim

Date contact

Prezentare expert

Specialist in domeniul protectiei mediului, inregistrat in "Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului" la pozitia 554, autorizat de catre Ministerul Mediului pentru urmatoarele studii: RM( Raport de mediu), RIM( Raport privind impactul asupra mediului), BM( Bilant de mediu) si EA( Evaluare adecvata), consultant pe probleme de mediu si intocmire documentatii in vederea obtinerii de fonduri europene/ implementare proiecte prin fonduri europene.

Studii si specializari

09.05.2014 - 26.05.2014 - Curs "Formator", organizat de ERCAS - Asociatia pentru Sprijin in Dezvoltarea Economiei Sociale. Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

18.11.2010 - 21.11.2010 Curs specializare "Responsabil de mediu", organizat de S.C. EXPERT AUDIT GROUP S.R.L. Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

08.2008 - Curs specializare in "Managementul pentru calitate", organizat de TUV Rheinland. certificat de absolvire eliberat de catre TUV Rheinland Akademia

10.2006 - Curs specializare in " Sisteme de management de mediu", organizat de SRAC

2004 - 2005: Universitatea Ecologica din Bucuresti - Facultatea de stiintele naturii si ecologie, specializare - Master "Managementul resurselor naturale".

2000 - 2004: Universitatea Ecologica din Bucuresti - Facultatea de stiintele naturii si ecologie, specializare - Ecologie (ecolog)

1995 -1999: Liceul Nicolae Cornateanu - diploma de bacalaureat

Experienta profesionala

Experienta in domeniul intocmirii studiilor de mediu - 4 ani
Experienta in calitate - mediu, inginer S.C. AQUASERV S.A - 8 ani
Experienta in domeniul managementului de deseuri - 7 ani
Experienta consultanta - 10 ani

Competente

Intocmire studii de mediu conform reglementarilor in vigoare.
Relationarea cu autoritatile Statului in vederea obtinerii Avizelor, Autorizatiilor si Acordurilor de Mediu.
Consultanta pe probleme de mediu si intocmire documentatii in vederea obtinerii de fonduri europene/ implementare proiecte prin fonduri europene.

Portofoliu

Studii de EA, RIM, RM, BM.
Consultanta pe probleme de mediu.
1. RIM - Evaluarea impactului introducerii speciei Salix energo asupra speciilor de flora si fauna indigena - " Infiintare cultura salcie energetica", extravilan com. Ceatalchioi, jud. Tulcea, beneficiar: S.C. ROS ENERGY PELLETS S.R.L.
2. EA - PUZ "Construire case de vacanta, pensiuni, campinguri" - extravilan com. Murighiol, jud. Tulcea, beneficiarl: Singhi Bocea, Voicu Marian, Bangu CorvinLaurentiu, Tanasov Cornel, Negoescu Daniel, Verbina Dan, Iliuta Daniel Valentin, Aceleanu M. Ion, Mihalcea Eugenia
3. RM - PUZ "Construire case de vacanta, pensiuni, campinguri" - extravilan com. Murighiol, jud. Tulcea, beneficiarl: Singhi Bocea, Voicu Marian, Bangu CorvinLaurentiu, Tanasov Cornel, Negoescu Daniel, Verbina Dan, Iliuta Daniel Valentin, Aceleanu M. Ion, Mihalcea Eugenia
4. RM - "PUZ Lotizare sat de vacanta cu specific pescaresc 1, com Corbu, jud. Constanta, beneficiar S.C. BLACK SEA TRANSPORT S.R.L., RUSU IONUT CRISTIAN si PRIMARIA COMUNEI CORBU.
5. RM - "PUZ Lotizare sat de vacanta cu specific pescaresc 3, com Corbu, jud. Constanta, beneficiar S.C. BLACK SEA TRANSPORT S.R.L., BALTA CORNELIU, CIOCAN GABRIEL, ZAIF DANIEL, MARIN STEFAN, NICULESCU MARIUS VALENTIN, MARIN GEORGETA si PRIMARIA COM. CORBU
6. Consultanta intocmire documentatie obtinere permis "Desfasurare activitate de dezmembrare nava - Ambarcatiunea M/V Turgut - S esuata "- amplasata in zona insulei Musura", beneficiar S.C. DACOMET CONSTRUCT S.R.L. si S.C. IULICRIS RECYCLING S.R.L
7. Consultanta, intocmire documentatii (Fisa de prezentare si declaratie/biodiversitate ", PUZ – „Construire spatii cazare asociatie de pescuit sportiv si locuinta de vacanta”, sat Crisan, investitie realizata prin FLAG DELTA, PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT 2007 – 2013, AXA PRIORITARA - 4, MASURA – 1, com. Crisan, jud. Tulcea, beneficiar: EPIFAN ECATERINA PFA
8. Consultanta, intocmire documentatii pentru " Construire pensiune turistica D+P+1E+M si imprejmuire", sat Dunavatul de jos, com. Murighiol, jud. Tulcea., beneficiar: S.C. DELTA TOUR SELECT S.R.L.
9. Consultanta de mediu/Intocmire Memorii de prezentare conf. Anexei 5 in vederea obtinerii acordului de mediu pentru “Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Niculitel si Turda – Sarichioi’’
10. Consultanta de mediu/Intocmire Memorii de prezentare conf. Anexei 5 in vederea obtinerii acordului de mediu pentru “Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Enisala– Babadag – Slava Rusa”
11. Consultanta de mediu/Intocmire Memorii de prezentare conf. Anexei 5 in vederea obtinerii acordului de mediu pentru “Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Visina – Ceamurlia de Sus”
12. Consultanta de mediu/Intocmire Memorii de prezentare conf. Anexei 5 in vederea obtinerii acordului de mediu pentru “Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Baia – Ceamurlia de Sus”.
13. RM - PUZ „Infiintare unitate de abatorizare si procesare carne”, comuna Baia, judetul Tulcea, beneficiar S.C. TOLIL COMPANY S.R.L.

Parteneri vizati