NEW ENVIRO MANAGEMENT SRL

Date contact

Prezentare companie

Intocmire documentatii pentru obtinere Avize de mediu ( intocmire Raport de mediu conform HG 1076/2004), Acorduri de mediu ( Intocmire Memorii de prezentare si Studii de impact conform Legii nr 292/2018) intocmire documentatie pt obtinere Autorizatii de mediu conf Ordin 1798/2007.Societatea detine Certificat de atestare serie RGX, nr 008/02.09.2021 emis de Asociatia Romana de Mediu 1998, pentru domeniile RIM12- turism, RIM13b- proiecte de dezvoltare urmana, RM8- industria alimentara, RM13b- proiecte de dezvoltare urbanaMonitorizari de mediu

RAPORTARI DE MEDIU

- intocmirea evidentei gestiunii deseurilor: - intocmirea oricaror alte raportari solicitate prin Autorizatia de mediu detinuta de beneficiar (raportare ulei uzat, raportare freon, etc) ; - intocmirea Planului de Gestionare al Deseurilor; - comenzi pentru efectuarea analizelor factorilor de mediu, in laboratoare autorizate; - transmitere raportari in formar electronic in Sistemul Integrat de Mediu al ANPM; - depunerea raportari la autoritatea locala de mediu; - reprezentarea beneficiarului in raport cu autoritatile locale de mediu (Agentia pentru Protectia Mediului, Garda Nationala de Mediu).

INTOCMIRE DOCUMENTATII PENTRU OBTINEREA, REVIZUIREA SI TRANSFERUL AUTORIZATIEI DE MEDIU

- intocmire documentatii pentru obtinerea si transferul Autorizatiei de mediu- fisa de prezentare a activitatii si declaratie conf Ordin nr 1798/2007;
- intocmirea Bilantului de mediu pentru obtinerea Autorizatiei de mediu, ca P.F.A. inscrisa in Registrul elaboratorilor de studii de mediu (nr. 643) al Ministerului Mediului;
- intocmirea documentatiei pentru obtinerea vizei Autorizatiei de mediu;
- intocmirea documentatiei pentru revizuirea Autorizatiei de Mediu.

Preturile se stabilesc in functie de dificultatea lucrarii.

Parteneri vizati