Greenviro

Date contact

Prezentare companie

Prezenti cu sediul in Cluj-Napoca, din 2010, in calitate de profesionisti pe consultanta de mediu specializati in servicii pentru industrie si diverse domenii conexe, lucrand atat cu organizatii guvernamentale cat si non-guvernamentale.

Punem la dispozitia partenerilor nostri expertiza noastra in vederea conformarii la standardele europene de mediu privind emisiile, reglementarea si gestionarea substantelor periculoase, gestionarea deseurilor, pentru a asigura continuitatea afacerii lor, respectiv consultanta in domeniul managementului ariilor protejate, evaluarea conditiilor de conformare la standardele de sanatate la locul de munca, etc.Oferim servicii de consultanta si inginerie in domeniul industriei, al dezvoltarii promovate atat de investitori privati, cat si de administratii din autoritati ale statului.Misiunea noastra este aplicarea solida a principiilor stiintifice si de inginerie ce urmaresc un management adecvat din punct de vedere al mediului, adaptat economic si tehni

Servicii oferite

Domenii majore

• Biodiversitate
• Consultanta de mediu
• Elaborare documentatii adecvate
• Energie Regenerabila
• CSR mediu


Servicii:
• Managementul integrat al mediului
• Evaluarea de impact asupra mediului
• Evaluarea de risc asupra mediului
• Evaluari de hidrogeologie
• Studii geologice
• Managementul apelor si apelor uzate
• Gestiunea deseurilor
• Programe de monitorizare
• Avize / Autorizatii: Aviz de mediu, Acord de mediu, Evaluarea adecvata a impactului, Autorizatie de mediu, Autorizatie integrata de mediu, Aviz de gospodarire a apelor
• Consultanta in proiecte CSR/Campanii de informare si constientizare

Referinte

Referinte

RECOMANDARE
LUNDIN MINING CORPORATION
“We are extremely grateful for all the support you have given us during this project and we are also very impressed with the high level of professionalism that we enjoyed.”
Julie Lee Harrs, Senior VP, and Neil O’Brien, Senior VP of Lundin Mining Corporation (Enterprise Value of 3.177 Billion dollars in the mining business)

REALIZARI DE REFERINTA
- „Servicii de consultanta pe probleme de protectia mediului inconjurator si realizarea Raportului de Mediu in perimetrul Rosia Poieni” – client: Lundin Mining Corporation;
- Intocmirea documentatiei necesare pentru obtinerea Avizului de Mediu - Raport de mediu si Studiu de evaluare adecvata - conform cu CONTINUTUL-CADRU Al RAPORTULUI DE MEDIU pentru obiectivul: ”Plan Urbanistic General Municipiul Slatina”; client: Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu ”- Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiza si Consulting - Bucuresti; beneficiar; primaria municipiului Slatina;
- Intocmirea documentatiei necesare pentru obtinerea Avizului de Mediu - Raport de mediu si Studiu de evaluare adecvata - pentru obiectivul: ”Plan Urbanistic Zonal(PUZ), zona de vest si dealul Gradistea, municipiul Slatina”; client: S.C. KXL S.R.L; beneficiar; primaria municipiului Slatina;
- Intocmirea documentatiei necesare pentru obtinerea Acordului de Mediu – Memoriu de prezentare si RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT INTERMODAL PENTRU PASAGERI ?I MARFA LA AEROPORTUL INTERNA?IONAL „AVRAM IANCU ”, CLUJ – NAPOCA, beneficiar R.A. AEROPORTUL INTERNATIONA „AVRAM IANCU” CLUJ-NAPOCA”;
- Servicii de consultanta si intocmirea documentatiei pentru obtinerea Avizului de Gospodarire Ape pentru investitia „Extindere si Modernizarea Aeroportul International Baia Mare”; client: Aeroportul International Baia Mare; beneficiar; Aeroportul International Baia Mare;
- Servicii de consultanta si intocmirea documentatiei pentru obtinerea Avizului de Gospodarire Ape pentru investitia DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT INTERMODAL PENTRU PASAGERI ?I MARFA LA AEROPORTUL INTERNA?IONAL „AVRAM IANCU ”, beneficiar R.A. AEROPORTUL INTERNATIONA „AVRAM IANCU” CLUJ-NAPOCA;
- CLUJ – NAPOCA Elaborare Plan de Management integrat pentru siturile ROSPA0028, ROSCI0186, ROSCI 0297, ROSCI0384 in cadrul proiectului „Biodiversitate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tarnavei Mici; client: Asociatia Microregiunea Valea Nirajului –Nyaradmente;
- Consultanta si intocmirea Studiilor de impact asupra apelor subtarane, in vederea obtinerii Avizului de gospodarire a apelor pentru investitia „Balastiera Reteag Ciorani 8” si „Balastiera Beclean Manzarii 3”. Beneficiarul CML.RO SRL

Certificari

Greenviro este certificata de catre Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile pentru elaborarea de studii pentru protectia mediului, fiind inscrisa in Registrul National al evaluatorilor de mediu in vederea elaborarii documentatiilor de evaluare de mediu la pozitia 457 pentru:
Raport de Mediu
Raport privind impactul asupra mediului
Bilant de mediu
Raport de amplasament
Studii de evaluare adecvata

Suntem de asemenea certificati cu CERTIFICAT DE ATESTARE Nr. 37 ce indeplineste conditiile prevazute in Regulamentul privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului pentru gospodarirea apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 631/2015.

Domeniile de atestare:
B) Intocmirea studiilor hidrogeologice
D) Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor


Greenviro garanteaza munca depusa prin intermediul certificarilor primite de catre DEKRA Certification Gmbh pentru urmatoarele standarde:

De asemenea, societatea are in organigrama interna si o persoana fizica certificata de catre Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile pentru elaborarea de studii pentru protectia mediului, fiind inscrisa in Registrul National al evaluatorilor de mediu in vederea elaborarii documentatiilor de evaluare de mediu la pozitia 241 pentru:
- Raport de mediu;
- Raport privind impactul asupra mediului;
- Bilant de mediu;
- Raport de amplasament;

Parteneri vizati