GEOFFAN EXPERT CONSULT

Date contact

Prezentare companie

Experienta unor oameni ce au lucrat in sistemul atat de complicat al legislatiei romanesti a determinat infiintarea companiei noastre, care sa usureze viata altor societati comerciale, sa desluseasca hatisul relatiei societate- legislatie-autoritati.

Suntem autorizati de Ministerul Mediului pentru elaborarea studiilor pentru protectia mediului.

Oferim consultanta de specialitate in domeniul:

- protectia mediului (obtinere avize/acorduri/autorizatii de mediu)

- achizitii publice/ licitatii

- spatii verzi

Pentru mai multe detalii puteti vizita site-ul www.geoffan.ro

De ce noi?

Compania noastra aduce un plus de valoare prin personalizarea serviciilor oferite in functie de specificul fiecarei societati si prin garantarea unui raport calitate-pret excelent si rentabil pentru clientii nostri.

In colaborarea cu compania noastra veti beneficia de:
- experienta vasta;
- promptitudine;
- rezultate masurabile, de preferat imediate;
- eficienta;
- servicii care ofera plus valoare;
- rapiditate;
- raport calitate-pret maxim;
NU TREBUIE SA NE CREDETI PE CUVANT, INCERCATI-NE!

Ceea ce ne recomanda este experienta stiintifica si profesionala a specialistilor din colectivul nostru ( ingineri, chimisti, economisti de mediu, experti achizitii publice, specialisti managementul deseurilor), precum si experienta specialistilor cu care colaboram.

De ce Geoffan Expert Consult? Pentru ca succesul dvs. este succesul nostru!

Servicii protectia mediului

APELAND LA NOI, UITATI DE GRIJI!
Integrarea in Uniunea Europeana a Romaniei implica adaptarea legislatiei cu cea europeana ceea ce obliga corelarea activitatii fiecarei societati astfel incat sa poata respecta toate normele prevazute de aceasta.
Datorita acestui aspect, legislatia mediului a devenit un domeniu foarte vast, alcatuit din numeroase acte normative, iar cerintele de conformare cu aceasta sunt astazi mult mai complexe.

Amenzile sunt foarte mari si neconformarea devine foarte costisitoare. Cele mai frecvente amenzi acordate de comisarii Garzii de mediu sau alte organe de control abilitate sunt:
Lipsa Acordului de Mediu – intre 30.000 – 60.000 lei
Lipsa Autorizatiei de Mediu – intre 30.000 – 60.000 lei
Lipsa Autorizatiei de Gospodarire a Apelor – intre 30.000 – 60.000 lei
Lipsa contractelor de preluare a deseurilor colectate selectiv (obligatoriu pentru toti agentii economici). Amenzi intre 5.000 – 50.000 lei
Lipsa Registrului de Evidenta a Gestiunii Deseurilor (obligatoriu pentru toti agentii economici). Amenzi intre 5.000 – 50.000 RON (Amenzile se pot cumula)

Procesul de obtinere a actelor de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului –autorizatie de mediu, acord de mediu, aviz de mediu, decizie privind obligatiile de mediu - este unul sinuos, de aceea Geoffan Expert Consult isi propune sa faciliteze parcurgerea acestuia, oferind servicii complete, moderne si durabile.

Obtinere avize, acorduri, autorizatii de mediu

AVETI NEVOIE DE AVIZ/ACORD/AUTORIZATIE DE MEDIU??
NIMIC MAI SIMPLU! APELAND LA NOI VETI UITA DE GRIJI!

Scopul nostru este realizarea unui parcurs cat mai simplu si rapid pentru obtinerea actelor de reglementare, in vederea micsorarii timpilor de depunere/ridicare a documentatiilor necesare si de eliminare a timpului pierdut la cozi.

La obtinerea tuturor actelor de reglementare, va asiguram:
- realizarea si depunerea documentatiilor necesare obtinerii avizelor, acordurilor, autorizatiei de mediu, in conformitate cu legislatia in vigoare, intr-un timp cat mai scurt si cu costuri minime;
- ridicarea actelor de reglementare de la autoritatea de mediu;
- incarcarea documentelor in format electronic in SIM;
- mentinerea legaturii cu autoritatile de mediu;
- reprezentarea in sedintele CAT;
- eliminarea timpilor morti in procesul de avizare si autorizare prin - intocmirea corecta a documentatiilor depuse, cat si optimizarea depunerii si ridicarii acestora, prin urmarirea lor pe tot parcursul procesului de avizare/autorizare.

1.AVIZ DE MEDIU
- actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii,conform prevederilor art.2 din OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru planuri si programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor si programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.
Documentul este emis in scopul cunoasterii impactului asupra mediului de catre partile implicate in tranzactie si asumarii responsabilitatilor privind protectia mediului.

Pentru obtinerea avizelor de mediu, intocmim:
- Notificari;
- Bilant de mediu nivel 0, Bilant de mediu nivel I, Bilant de mediu II pentru stabilirea obligatiilor de mediu;
- Memorii tehnice pentru planuri si programe;
- Rapoarte de mediu;
- Studii tip Due Diligence – pentru stabilirea obligatiilor de mediu la preluarea unui amplasament;

Valabilitate:pe toata perioada punerii in aplicare a planului sau programului.

2.ACORD DE MEDIU
- actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si, dupa caz, masurile pentru protectia mediului, care trebuie respectate in cazul realizarii unui proiect.

Pentru obtinerea acordurilor de mediu, intocmim:
- Notificari;
- Memorii tehnice;
- Studii de evaluare a impactului;
- Programe de monitorizare;

Valabilitate - Acordul de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului.

3.AUTORIZATIA DE MEDIU
- actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati existente sau ai unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea in functiune.

Autorizatia integrata de mediu- actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii, care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor privind prevenirea si controlul integratal poluarii; autorizatia poate fi eliberata pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale acesteia, situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator.

Pentru obtinerea autorizatiilor de mediu, intocmim:
- Fisa de prezentare si declaratie, conform Ord. 1798/ 2007
Bilant de mediu, de nivel I, II
- Programe de conformare si monitorizare

Valabilitate- potrivit OUG nr.195/2005 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare - Autorizatia de mediu este valabila 5 ani si autorizatia integrata de mediu este valabila 10 ani conf. art.16, alin (2)

Elaborare studii protectia mediului

Suntem autorizati de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice sa elaboram studii pentru protectia mediului, fiind inscrisi in Registrul Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului la pozitia 562.

RAPID SI EFICIENT!

Astfel, elaboram:
- Raport de mediu;
- Raport impact de mediu;
- Bilant de mediu ( nivel 0, I, II);
- Raport de amplasament;

Gestiunea deseurilor

Conform Legii 211/2011, toti detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati pentru colectare/transport deseuri au OBLIGATIA sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa gestioneze corespunzator deseurile sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane.

DE RETINUT ca persoanele desemnate, trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Noi va punem la dispozitie un specialist in managementul deseurilor a carui activitate va presupune:
- Identificarea tipurilor de deseuri generate din procesul analizat, colectare de date pentru intocmirea unei fise a deseului: codificare, caracterizare etc.;
- Consilierea si intermedierea relatiei cu laboratoare de specialitate pentru realizarea analizelor ce permit incadrarea corecta a deseurilor;
- Completarea la zi in cadrul operatorului economic a evidentei gestiunii deseurilor;
- Raportarea catre institutiile abilitate a informatiilor privind gestiunea deseurilor, conform legislatiei in vigoare;
- Sfatuirea in vederea realizarea obiectivelor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje;
- Valorificarea sau eliminarea deseurilor prin contactarea societatilor de profil;
- Elaborare program de masuri pentru reducerea cantitatilor de deseuri.

Audit deseuri

Este obligatoriu pentru toate persoanele juridice, inregistrate in Romania, care exercita o activitate de natura comerciala sau industriala.

Auditul de deseuri, astfel cum este prevazut in Legea 211/2011 este o etapa premergatoare realizarii programului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat, inclusiv masuri care respecta un anumit design al produselor.

Auditul de deseuri este: o evaluare sistematica, documentata, periodica si obiectiva a performantei sistemului de management si a proceselor de gestiune a deseurilor cu scopul de a facilita controlul managementului deseurilor si al valorificarii deseurilor generate, precumsi de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizare a obiectivelor, performanta intreprinderii referitoare la prevenirea si reducerea producerii de deseuri din propria activitate si performanta intreprinderii referitoare la reducerea nocivitatii deseurilor.

Intocmire formulare necesare la transportul deseurilor

In Romania transportul deseurilor este reglementat prin Hotararea Guvernului nr. 1061 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, care a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 672/30.09.2008 . Aceasta Hotarare a Guvernului a abrogat Ordinul nr. 2/211/118/2004 al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului, pentru aprobarea procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea Guvernului privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, prevede:
- atributiile operatorilor economici;
- atributiile autoritatilor de control;
- transportul deseurilor periculoase;
- transportul deseurilor periculoase produse intr-o cantitate mai mica de 1 t/an;
- transportul deseurilor nepericuloase;
- transportul deseurilor municipale efectuat de catre operatorii autorizati numai pentru prestarea serviciului de salubrizare in localitati, nu intra sub prevederile prezentei hotarari;

In conformitate cu Hotararea nr. 1061/2008 transportul deseurilor se realizeaza numai catre operatorii economici care detin autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare /stocare temporara /tratare /valorificare /eliminare.

Oferim:
- intocmirea formularelor pentru transportul deseurilor nepericuloase;
- intocmirea formularelor pentru transportul deseurilor periculoase;
- consultanta pentru organizarea corecta a transporturilor de deseuri periculoase/nepericuloase.
Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea civila sau contraventionala. In functie de gravitatea faptei savarsite se poate plati o amenda cuprinsa intre 3.000 si 30.000 lei.

Inscrierea in Sistemul Integrat de Mediu

Prin Decizia ANPM din aprilie 2013 s-a hotarat transmiterea si in format electronic a cererilor privind eliberarea si revizuirea actelor de reglementare.

Astfel, toate categoriile de persoane fizice sau juridice care interactioneaza cu institutia ANPM, respectiv APM, fie in baza unei obligatii de raportare (spre exemplu, obligatia de raportare a Inventarelor de Emisii Locale conform OM 3299/2012) fie in baza intentiei de a obtine eliberarea sau revizuirea unui act de reglementare ( aviz de mediu, acord de mediu, autorizatie de mediu) mediului, trebuie sa se inscrie in Sitemul Integrat de Mediu.
Prin urmare, cererile de eliberare sau revizuire a unui act de reglementare pot fi transmise doar de catre solicitantii inregistrati cu conturi active in SIM.

Parteneri vizati