ENVIRO ECOSMART SRL

Date contact

Prezentare companie

Cu o experienta de 10 ani in consultanta multidisciplinara de mediu suntem recunoscuti pentru atentia noastra la problemele de mediu si capacitatea noastra de expertiza. Rezultatele excelente privind protejarea mediului sunt esentiale pentru activitatile noastre de zi cu zi.

ENVIRO ECOSMART este adepta dezvoltarii continue pentru a oferi solutii durabile de mediu, inovatoare si rentabile.

In tot acest timp ENVIRO ECOSMART a reusit sa depaseasca asteptarile clientilor, promovand si furnizand servicii excelente si de calitate in managementul mediului.

Serviciile noastre de baza includ evaluarea impactului de mediu, ecologie, peisaj, patrimoniu, mediul acvatic, managementul mediului, formarea de mediu, etc.

Politica companiei cuprinde principii de asigurare a calitatii in toate aspectele legate de serviciile noastre. Angajamentul ENVIRO ECOSMART asupra calitatii si mediului sunt recunoscute prin acreditarile noastre ISO9001 si ISO14001.

SERVICII OFERITE

este inregistrata in Registrul elaboratorilor de studii de impact pentru protectia mediului. (www.mmediu.ro).


Ne recomanda experienta prin participarea activa in implementarea si dezvoltarea planurilor, proiectelor si activitatilor specifice de mediu ce cuprind:

* CONSULTANTA SI AUDIT DE MEDIU:
- Documentatie obtinere acte de reglementare;
- Raport de Mediu (RM);
- Evaluarea Impactului asupra Mediu (RIM);
- Evaluarea Impactului asupra Mediului si Impactului Social (ESIA);
- Evaluare Adecvata (EA);
- Bilant de Mediu (BM);
- Raport de Amplasament (RA);
- Raport de Securitate (RS);
- Evaluarea Impactului asupra Sanatatii Umane;
- Evaluarea Riscului asupra Mediului;
- Planuri de Urgenta Interna si Externa (PUI, PUE);
- Planuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;
- Politici de Prevenire a Accidentelor Majore (PPAM);
- Planuri de combatere a dezastrelor naturale;
- Audit de Mediu (AM);

* CERCETARE DE MEDIU:
- Studii de calitate a aerului, planuri de actiune privind calitatea aerului, , modelarea matematica a dispersiei poluantilor in atmosfera, realizarea hartilor de dispersie si evaluarea zonelor de risc;
- Scenarii de accident industrial major, modelare hazarde, simulari accidente, planificare actiuni interventie, planuri de prevenire a accidentelor si combatere a poluarilor accidentale;
- Studii privind sanatatea populatiei, evaluarea expunerii si estimarea riscului;
- Cercetarea celor mai bune tehnologii disponibile (BAT) pentru diferitele procese tehnologice;
- Inventarierea si monitorizarea biodiversitatii si intocmirea Planurilor de Management pentru ariile naturale protejate;
- Investigarea si evaluarea poluarii asupra factorilor de mediu, planuri de actiune, studii de bioremediere, activitati si tehnologii de depoluare;
- Registru spatii verzi, baze de date GIS.

* PRELUARE RESPONSABILITATE:
- Asigurarea relatiilor cu autoritatile competente in domeniul protectiei mediului;
- Conformarea legislativa;
- Consultanta privind monitorizarea integrata a factorilor de mediu;
- Gestiunea deseurilor;
- Elaborarea de proceduri si instructiuni de mediu;
- Raportare IPPC, E-PRTR, SEVESO, IED, Fondul de Mediu.
- Audit intern.

Suntem condusi de un nivel inalt al eticii profesionale si oferim o noua perspectiva printr-o abordare cuprinzatoare oferind clientilor solutii transparente si fiabile pentru problemele de management de mediu.

Parteneri vizati