DELONIX ROMCERT SRL

Date contact

Prezentare companie

S.C. DELONIX ROMCERT S.R.L. isi adreseaza serviciile atat agentilor economici cat si serviciilor din administratia publica, centrelor de invatamant, culturale, camere de comert, etc., interesate de implementarea, documentarea si instruirea personalului in domeniul Sistemelor de Management al Calitatii – ISO 9001; Mediului – ISO 14001; Sigurantei Alimentare – ISO 22000; HACCP; Sigurantei Ocupationale – ISO 18001; OHSAS, precum si a numeroase alte standarde de management, in functie de necesitatile exprimate de client.

Implementarea unor asemnea sisteme de management ar trebui sa reprezinte un obiectiv strategic al oricarei organizatii, reprezentand modalitatea de a se indrepta catre performanta si implicit catre cresterea satisfactiei clientilor sai / cetatenilor si arata grija respectivei organizatii pentru imbunatatirea continua a produselor sau serviciilor oferite, fata de obiectivele calitatii si protejari mediului in care traim.

Prin modalitatile de instruire, auditare si implemen

Centrul de Formare Profesionala

O componenta importanta a activitatii societatii noastre o constituie Centrul de Formare Profesionala care elibereaza certificate de pregatire profesionala / specializare, sub antetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, recunoscute oficial pe piata muncii, din tara si din Uniunea Europeana.
Misiunea noastra, în calitate de Centru de Formare Profesionala, este sa venim în sprijinul institutiilor statului sau agentilor economici furnizând cursuri ce asigurs dobândirea competentelor profesionale corespunzatoare standardelor ocupationale, utile în desfasurarea activitatilor cu un personal calificat.
Programele ofera un întreg proces de schimbari, sunt alerte, captivante, intens interactive. Sunt concepute ca un ansamblu de jocuri, exercitii, studii de caz si joc de rol filmat, având ca suport logistic material videoproiectat.
Garantia calitatii programelor noastre este data de autorizarea programelor noastre din partea Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor.
Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor îndeplineste rolul de Autoritate Nationala pentru calificari si autorizeaza si monitorizeaza furnizorii de formare profesionala conform ghidului de practici institutionale eficiente în asigurarea si/sau evaluarea calitatii în educatie si formare profesionala.
Dintre cursurile pe care le organizam, putem enumera:
• Curs de formare Auditori Interni – pentru toate sistemele de management – Diploma de specializare emisa de CNFPA
• Curs de formare Auditori Externi – pentru toate sistemele de management – Diploma de specializare emisa de CNFPA – La cerere se poate organiza curs de specializare Auditor Extern cu diploma emisa de Registrul International RABQSA (www.rabqsa.com),
si numeroase module de formare profesionala, cu o durata cuprinsa între 16 ?i 20 de ore, pregatire care poate avea loc la CENTRUL DE MANAGEMENT ÎN AFACERII din Pitesti, la sediul societatii noastre, centru dotat cu aparatura de varf în domeniul pregatirii si formari profesionale, precum si în alte locatii alese de dumneavoastra.

Alte module de curs:

• Norme si proceduri de tehnica legislativa?
Tematica generala
- tehnica elaborarii actelor normative
- structura actelor normative
- etapele unui act normativ de la initiere pâna la adoptare
- metode, tehnici si instrumente utilizate în procesul de legiferare
- actul administrativ
- jurisprudenta în materia contenciosului administrativ

• Modernizarea managementului financiar contabil în institutiile publice
Tematica generala:
- reforma sistemului contabil în contextul integrarii europene
- controlul financiar preventiv
- standardele internationale de contabilitate public?
- noul management financiar-contabil în instituatiile publice
- fondurile externe nerambursabile – reglementari

• Bugetarea si finan?area institu?iilor publice
Tematica generala:
- reforma bugetului public
- planificarea si executia bugetara
- bugetele pe programe
- politici si proceduri financiare
- mijloace si tipuri de finantare
- bugetul U.E, aspecte specifice României

• Planificarea multianuala a investitiilor publice
Tematica generala:
- elaborarea programului anual al investitiilor publice, planificare, implementare, monitorizare
- elaborarea procedurilor, calendarului
- analiza si evaluarea capacitatii de finantare a investiaiilor
- controlul costurilor
- managementul procesului decizional

• Managementul institutiilor publice
Tematica generala:
- structura si modul de functionare al administratiei publice
- evolutia managementului
- planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea si controlul efectuat de functionarii publici cu functii de conducere
- procesul de luare a deciziilor
- managementul financiar si managementul resurselor umane
- managementul schimbarii

• Elaborarea si implementarea politicilor publice
Tematica general?:
- elaborarea, promovarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea politicilor publice
- identificarea factorilor interesati, metodelor si mijloacelor de implicare a acestora în realizarea unei politici publice
- tehnici si metode de formulare a politicilor publice• Planificarea strategica în institutiile publice
Tematica generala:
- metodologia de elaborare a planurilor strategice ale institutiilor publice
- etapele procesului de planificare strategica (etapa de fundamentare, analiza, decizie, evaluare si control)
- instrumentele si indicatorii de performanta specifici planificarii strategice

• Managementul resurselor umane din administratia public?
Tematica generala:
- functionarul public comunitar
- previziunea si planificarea resurselor umane
- recrutarea, selectia si promovarea functionarilor publici
- salarizarea
- perfectionarea profesionala
- evaluarea resurselor umane
- legislatia muncii în admministratia public?

• Dinamica dezvoltarii afacerilor europene
Tematica generala:
- definirea U.E., a acquis-ului comunitar, tratatele, drepturile si obligatiile statelor membre,
- procesele de luare a deciziilor la nivel comunitar
- bugetul U.E.
- fondurile structurale
- obiective strategice europene, programele operationale, cadrul institutional, tipuri de interventii si tehnici de evaluarea proiectelor

• Management de proiect si accesarea fondurilor europene
Tematica generala:
- cadrul legislativ si institutional al instrumentelor structurale
- documentele cadru privind instrumentele structurale
- componentele, etapele, selectia si evaluarea propunerilor de finantare
- identificarea surselor de finantare
- dezvoltarea de proiecte pentru fondurile structurale
- gestionarea proiectelor

• Drept comunitar si integrare europeane
Tematica generala:
- caracteristicile Comunitatilor europene
- sisteme de drept ale statelor membre
- functionarul public european
- armonizarea legislativa la nivelul statelor membre
- acquis-ul comunitar în administratia publica

Parteneri vizati