Acormed

Date contact

Prezentare companie

S.C.”Acormed” S.R.L. a fost infiintata in 2003, avand ca obiect de activitate principal prestarea de servicii in domeniul protectiei mediului si al gospodaririi apelor.

Societatea noastra este inscrisa la pozitia 323/2010 in Registrul national al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului pentru elaborarea urmatoarelor tipuri de documentatii:

• Raport de mediu (RM)

• Raport privind impactul asupra mediului (RIM)

• Bilant de mediu nivel 0, 1 si 2, evaluare de risc (BM)

• Raport de amplasament (RA)

• Studiu de evaluare adecvata (EA).

Societatea detine de asemenea Certificatul de atestare 108/2013 pentru elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarirea apelor.

Am realizat rapoarte de mediu (procedura SEA) respectiv studii de evaluare a impactului asupra mediului (procedura EIA),Studii de evaluare adecvata pentru planuri si proiecte din domenii diverse:Planuri generale de urbanism,producerea energiei din surse regenerabile,topirea si prelucrarea al

Am realizat rapoarte de mediu (procedura SEA) respectiv studii de evaluare a impactului asupra mediului (procedura EIA),Studii de evaluare adecvata pentru planuri si proiecte din domenii diverse:Planuri generale de urbanism,PUZ-uri,PUD-uri,producerea energiei din surse regenerabile,topirea si prelucrarea aluminilui,zootehnie,etc.
Am realizat Bilanturi de Mediu,Rapoarte de Amplasament pentru o gama diversificata de activitati: zootehnie,industrie chimica,industria metalurgica,industria mobilei,etc.
Clientilor nostrii le asiguram consultanta pe toata durata derularii procedurilor de obtinere a actelor de reglementare de la Autoritatile competente.
Pentru desfasurarea activitatilor specifice, dispunem de specialisti calificati, cu o bogata experienta profesionala certificata,in special cadre didactice universitare.Prin implementarea la nivelul societatii a conceptului de invatare pe tot parcursul vietii intregul personal participa la cursuri,seminarii,conferinte.
Societatea dispune de logistica necesara realizarii documentatiilor pentru care ne angajam in fata clientilor nostrii.
Suntem convinsi ca, prin competenta noastra profesionala, putem contribui cu succes la rezolvarea problemelor specifice mediului, sprijinind firmele in implementarea si respectarea legislatiei in domeniu.
In relatie cu toti partenerii nostrii politica noastra se bazeaza pe incredere,competenta profesionala si mentinerea unui nivel inalt a tuturor serviciilor oferite.

Parteneri vizati