Vasile Pintilie

Date contact

Prezentare expert

Expert de mediu inscris in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca, eliberat de Ministerul muncii, familiei si egalitatii de sanse si Ministerul educatiei, cercetarii si tineretului

Expert pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor incadrate in categoria de importanta C si D

Expert si Verficator de Proiecte in domeniile CH (A7,B5), IF (A9,B7

Studii si specializari

Inginer diplomat
Facultatea de Hidrotehnica, Iasi - Diploma de inginer in profilul constructii specializarea "Imbunatatiri funciare"
(Romania)
Diploma de doctor, Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi",Iasi, in domeniul Inginerie Civila, (Romania)
Specialist/Certificat de Absolvire cursuri postuniversitare Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi", specializarea "Dezvoltarea abilitatilor in monitorizarea efectelor unor calamitati naturale si procese poluante"Iasi (Romania)
Manager sistem securitate si sanatate ocupationala MHS – certificat ARC- eliberat conform reglementarilor OHSAS 18001
Manager Sistem Mediu MM - certificat - ARC eliberat conform criteriilor EN 17024
Auditor securitate si sanatate ocupationala AHS – certificat ARC – eliberat conform cerinterlor SR EN ISO 19011
Auditor de certificare externa SR ISO 14001, certificat eliberat de ARC Bucuresti, Conform criteriilor EN 17024
Certificat de absolvire nr. 1245/22.09.2008 – Specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca – Ministerul Educatiei, cercetarii si Tineretului
Certificat de absolvire nr. 309/05.02.2009 – specializare Formator - Cod COR 241205,
eliberat de Ministerul muncii, familiei si egalitatii de sanse si Ministerul educatiei, cercetarii si tineretului
Certificat de absolvire nr. 1425/20.01.2009- pentru Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca, eliberat de Ministerul muncii, familiei si egalitatii de sanse si Ministerul educatiei, cercetarii si tineretului
Expert Mediu inscris in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia nr. 165 : RM, RIM, BM,RA
Expert si Verficator de Proiecte in domeniile CH (A7,B5), IF (A9,B7), Toate domeniile D,
Certificat de Atestare Tehnico- Profesionala seria U nr. 08650

Experienta profesionala

1985-1989 inginer IEELIF VRANCEA (Romania)

1989-1990 inginer O.G.A. VRANCEA (Romania)

1990-1991Sef birou A.R.A SGA VRANCEA, A.N. „ APELE ROMANE " (Romania)

1991- 2005 Director SGA VRANCEA, A.N. „ APELE ROMANE " (Romania)

2005 - 2005 Director general SC Rural Construct SRL Focsani (Romania)

2005 – 2009 Administrator S.C. WATER PIN S.R.L. Dumbraveni, jud. Vrancea

2009 – 2009 Director General A.N. ,, APELE ROMANE” Bucuresti (Romania)

2009 – 2012 Director General S.C. WATER PIN S.R.L. Dumbraveni, jud. Vrancea (Romania)

2012 – 2014 Director General A.N. ,, APELE ROMANE” Bucuresti (Romania)

2014 – prezent
Sef serviciu – Inspectia apelor A.N. ,, APELE ROMANE” Bucuresti (Romania)

Competente

Expert pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor incadrate in categoria de importanta C si D nr. 501/18.11.2010
Expert de mediu inscris in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia nr. 165 : RM, RIM, BM,RA
Expert si Verficator de Proiecte in domeniile CH (A7,B5), IF (A9,B7), Toate domeniile D,
Certificat de Atestare Tehnico- Profesionala seria U nr. 08650

Portofoliu

Proiect tehnic „Canalizare, retele colectoare si statie de epurare, Tulnici - Coza, judetul Vrancea", faza PT + DDE ;
Proiect tehnic „Statie de epurare, retele colectoare, canalizare, comuna Maicanesti, judetul Vrancea" ; faza PT + DDE ;
Punere in siguranta Acumulare Podu Iloaiei pe rau Bahluet, judetul Iasi, faza (PT +CS +DDE + DThAC) ;
Punere in siguranta a Acumularii Antohesti, pe raul Berheci, judetul Bacau, faza(PT +CS + DDE +DThAC) ;
Consolidare de mal stang, rau Putna la S.C. BRADUL TULNICI S.A., faza PT + DDE ;
Proiect tehnic „Canal colector ape pluviale, zona de sud-sud-vest a comunei Golesti, judetul Vrancea " ; faza PT + DDE ;
STUDIU DE FEZABILITATE “ Alimentare cu apa sat Naruja, comuna Naruja, judetul Vrancea” ;
STUDIU DE FEZABILITATE “ Alimentare cu apa sat Slobozia Botesti, comuna Maicanesti, Jud. Vrancea”;
STUDIU DE FEZABILITATE “Statie epurare, retele colectoare, canalizare, comuna Valea Seaca, localitatea Valea Seaca, judetul Bacau “ ;
Studiu de fezabilitate ,, Amenajare c omplexa parau Haulita, oras Panciu, judetul Vrancea ;
Studiu de fezabilitate ,, Regularizarea rau Milcov , comuna Andreiasu de sus, judetul Vrancea“ ;
Studiu de fezabilitate ,, Aparare impotriva inundatiilor pe raul Susita, in dreptul localitatii Satu Nou, oras Panciu, judetul Vrancea’’ ;
Studiu de fezabilitate ,, Aparare si consolidare de mal drept pe rau Susita pe 500 ml, oras Panciu, judetul Vrancea” ;
Studiu de fezabilitate ,, Documentatie tehnica faza DALI pentru Complex Hidrotehnic Granicesti, judetul Suceava" ;
Bilant de mediu de nivel I si II pentru „inchidere rampa de gunoi oras Panciu, judetul Vrancea" ;
BILAN?ULUI DE MEDIU NIVEL I pentru „Exploatare namol terapeutic din lacul Fundata, jud. Ialomita "
BILANT DE MEDIU DE NIVEL I pentru “INCHIDERE ACTIVITATE – SERVICIUL PUBLIC de PROTECTIA PLANTELOR VRANCEA – Punct de Lucru FOCSANI, Str.MILCOV, Nr.40”
BILANT DE MEDIU NIVEL I - Acumulare Siriu, judetul Buzau ;
BILANT DE MEDIU NIVEL I - Acumulare Bolboci, judetul Dambovita ;
BILANT DE MEDIU NIVEL I - Acumulare Maneciu, judetul Prahova;
BILANT DE MEDIU NIVEL I - Acumulare Paltinu, judetul Prahova
Studiu de EIM Statie de epurare oras Panciu, judetul Vrancea;
Raport de evaluarea mediului pentru PUG la comuna Dumbraveni, judetul Vrancea;
Raport de evaluarea mediului pentru PUG Gologanu, judetul Vrancea ;
Raport de evaluarea mediului pentru PUG Milcovu, judetul Vrancea ;
Raport de evaluarea mediului pentru PUG Rastoaca, judetul Vrancea ;
Raport de evaluarea mediului pentru PUG Obrejita, judetul Vrancea ;
Contributii la elaborarea ,,Planului de management bazinal” - la DA SIRET, la DA Buzau – Ialomita, la DA JIU, la DA SOMES – TISA ;
Contributii la intocmirea Master Planului judetului Vrancea ; Raport de mediu la PATJ Vrancea ;

Fisiere atasate

Parteneri vizati