externalizare servicii de mediu

Date contact

Prezentare

Preluarea, in regim externalizat, a obligatiilor de mediu ale firmelor, cu efectuarea tuturor raportarilor, actualizari de avize/ autorizatii cu documentatii aferente, audituri de mediu, evaluarea conformarii cu cerintele legale de mediu, asistenta cu ocazia controalelor, etc.

prezentare expert

Fundatia ProNatura are o experienta de peste 15 de ani, cu o abordare globala a tuturor problemelor de mediu in domeniul ecologiei industriale.

Domeniile de competenta sunt:
- controlul integrat al poluarii (apa, aer, sol, deseuri, namol);
- evaluarea starii de poluare si stabilirea conformitatii cu legislatia specifica (studii de impact, bilanturi de mediu, risc ecologic);
- evaluarea costurilor de mediu si eco-eficienta;
- tehnologii de mediu pentru combaterea poluarii (analiza eficientei/optimizarea proceselor de epurare ape uzate;
- solutii reabilitare sol; depozitare/ valorificare deseuri, namoluri; simbioza industriala);
- dezvoltare / implementare sisteme integrate de management
- training profesional pentru responsabilii de mediu din companii

Parteneri vizati