Tehnologii de prelucrare digitala

Date contact

Prezentare

Analiza si interpretarea planurilor topografice, ortofotoplanurilor si a imaginilor satelitare.

Parteneri vizati