Studii de monitorizare a speciilor si habitatelor protejate

Date contact

Prezentare

Realizarea activitatilor de monitorizare a speciilor si habitatelor protejate la nivel national dar si comunitar (Natura 2000), conform cerintelor stabilte prin protocoalele de monitorizare elaborate in cadrul procesului de intocmire a Planurilor de management pentru ariile protejate.

Parteneri vizati