Specialist mediu

Date contact

Prezentare

Specialist protectia mediului
- Acoperirea obligatiei producatorilor de deseuri persoane juridice de a urmari si asigura indeplinirea obligatiilor prevazute de Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.
- Intocmirea lunara a fiselor de evidenta gestiune deseuri, potrivit prevederilor HG nr. 856/2002.
- Transmiterea rapoartelor anuale privind gestiunea deseurilor catre autoritatile competente de mediu.
- Instruirea personalului dumneavoastra cu privire la gestiunea deseurilor.
Instruire privind :
- Managementul deseurilor
- Transport deseuri periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
Gestionarea deseurilor periculoase si nepericuloase pe flux de deseuri

Parteneri vizati