Managementul deseurilor de baterii si acumulatori uzati

Date contact

  • Ofertant: Sistemul National de Reciclare a Bateriilor
  • Cere oferta

Prezentare

Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (SNRB) ofera membrilor sai urmatoarele servicii:
- Preluarea reponsabilitatilor cu privire la organizarea, finantarea si operarea sistemului de management al deseurilor de baterii pentru atingerea tintelor conform HG 1132/2008;
- Suport pentru intocmirea documentatiei de inregistrare la ANPM
- Dotarea gratuita cu infrastructura adecvata de colectare- containere de diferite dimensiuni si capacitate in functie de specificul locatiei;
- Colectarea deseurilor de baterii
- Raportarea catre autoritatile de mediu, ANPM si Ministerul Mediului;
- Suport logistic pe tot circuitul fluxului de deseu- colectare, transport, depozitare temporara si valorificare/reciclare respectiv eliminare nepoluanta;

In plus, SNRB pune la dispozitie in mod gratuit kit-uri de colectare baterii uzate tuturor solicitantilor. Detalii pe www.colecteazabaterii.ro

Parteneri vizati