Externalizare servicii de mediu 150 - consultanta de mediu

Date contact

Prezentare

- Acoperirea obligatiei producatorilor de deseuri persoane juridice de a urmari si asigura indeplinirea obligatiilor prevazute de Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.
- Intocmirea lunara a fiselor de evidenta gestiune deseuri, potrivit prevederilor HG nr. 856/2002.
- Transmiterea rapoartelor anuale privind gestiunea deseurilor catre autoritatile competente de mediu.
- Autentificarea si introducerea datelor privind generarea si gestionarea deseurilor, in baza de date on-line (aplicatia SIM pusa la dispozitie de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului).
- Asigurarea respectarii prevederilor Hotararii nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.
- Instruirea personalului dumneavoastra cu privire la gestiunea deseurilor.
- Realizarea auditului de deseuri si elaborarea programului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie.

Parteneri vizati