Consultanta protectia mediului, agricultura ecologica, arhitectura

Date contact

  • Ofertant: Consulting Environment&Construction;
  • Cere oferta

Prezentare

Environment & Construction Consulting, este un proiect care s-a materializat in urma unui angajament cu un inalt grad de profesionalism si seriozitate, din intentia de a aduna in aceeasi echipa specialisti din domeniile arhitecturii si proiectarii, ecologiei si protectiei mediului, agriculturii sustenabile si ecologice, pentru a putea oferi o gama cat mai vasta de servicii de consultanta ce au legatura cu folosirea durabila a resurselor.

Proiectare-arhitectura

Serviciile noastre presupun:
Anteproiectul (proiectul preliminar, studiul de fezabilitate)
Proiectul tehnic – P.Th.
D.T.A.C. – documentatiile pentru obtinerea avizelor si proiectul pentru autorizatia de construire
Detaliile de executie – D.E.
Urmarirea de santier si receptia lucrarilor executate
Verificarea tehnica a proiectului
Expertiza tehnica si proiect de consolidare si extindere (in functie de caz);
Studiile privind terenul (geotehnic, ridicarea topo)
Amenajarile incintei (sistematizarea verticala, alei, drumuri, imprejmuiri)
Decoratiunile interioare
Releveele
Proiectul pentru autorizatia de desfiintare
Proiectul pentru autorizarea organizarii de santier
Documentatiile pentru avizele/acordurile specifice (stabilite prin Ord. MLPTL nr. 1943/2001)
Obtinerea avizelor/acordurilor si autorizatiilor;
Asistenta tehnica (ca forma de supraveghere profesionala, permanenta sau periodica, a executarii lucrarilor de construire);
Arhitectura peisagera

Agricultura ecologica

Serviciile noastre presupun:
Efectuarea evaluarii la fata locului a proiectului pentru care se doreste certificarea
Intelegerea standardelor ecologice asa cum sunt aplicate la ferma sau in cadrul afacerii
Elaborarea planului de certificare ecologica
Pregatirea formularului de aplicatie si alegerea organismului de certificare
Crearea unui sistem de control pentru documentarea permanenta a conformitatii
Elaborarea unor sisteme de inregistrari simple
Evaluarea conformitatii intrarilor
Documentarea operatiilor de lucru si a procedurilor
Revizuirea etichetelor si a documentelor care pleaca din unitate
Instruirea angajatilor din cadrul fermei/unitatii
Facilitarea relatiilor cu furnizorii si pietele de desfacere
Promovarea produselor din agricultura traditionala si ecologica in tara si in UE
Proiecte de finantare a investitiilor pentru agricultura

Studii de mediu

Obtinere autorizatie de mediu
Gestionarea deseurilor
Evaluari si studii de impact
Bilanturi de mediu
Studii biodiversitate
Monitorizarea factorilor de mediu (apa, aer, sol)
Calcul COV
Intocmire proiecte de mediu

Permacultura, agricultura sustenabila

Proiectarea suprafetelor agricole conform principiilor permaculturii, avand in vedere contextul in care se afla operatorul si resursele acestuia (clima, topografie, precipitatii, sol, buget, energie, forta de munca, utilaje, desfacere) cu scopul de a reduce inputurile (costurile) si a creste outputurile (productia/profitul)
Administrarea sistemelor de pasunat prin stabilirea unui plan de rotatie pentru ovine si bovine, cu posibilitatea integrarii pasarilor
Alcatuirea unui plan de pasunat in functie de resurse, conditii si obiective; pasunatul “de iarna” (“winter grazing”)
Controlul bolilor animalelor prin rotatia padocurilor
Imbunatatirea pe termen scurt si lung a solului, cu efect pozitiv asupra calitatii si cantitatii de furaj
Eficientizarea sistemelor de adapare a animalelor din ferma
Stabilirea unor strategii de management pentru terenuri degradate, supuse eroziunii sau in conditii climatice defavorabile, cat si pentru zone deja propice agriculturii
Infiintarea si administrarea diferitelor plantatii pomicole, forestiere si de arbusti mixte, de multe ori integrate cu animale pentru controlul vegetatiei, tinand cont de asocierile benefice dintre pomi /arbusti/ alte plante
Infiintarea si administrarea plantatiilor de legume, alegerea fertilizatorilor ecologici si folosirea unor metode de combatere a daunatorilor, neinvazive si nepoluante pentru mediu si oameni
Managementul sistemelor agricole fara arat
Conservarea si imbunatatirea calitatii apei si a solului

Promovam o agricultura regenerativa, care integreaza elementele ce pot alcatui o ferma (animale, livezi, pasuni, terenuri arabile) si creaza conexiuni benefice intre ele.

Parteneri vizati