Intocmire Plan de Prevenire si Combatere a Poluarilor Accidentale

Date contact

Prezentare

Planul de Prevenire si Combatere a Poluarilor Accidentale (PPCPA) se intocmeste de catre orice folosintapotential poluatoare a resurselor de apa, dupa metodologia aprobata prin Ordinul nr. 278/1997 al M.A.P.P.M.
Ordinul comun nr. 638/420/2005 al M.A.I. si M.M.G.A. pentru aprobarea
Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale, impune persoanelor juridice potential poluatoare, elaborarea unui Plan propriu de prevenire si combatere a poluarilor accidentale
SC ALMA WATER PROIECT SRL poate intocmi pentru dumneavostra acest Plan de Prevenire si Combatere a Poluarilor Accidentale (PPCPA)

Parteneri vizati