Formare in domeniile mediu / energie

Date contact

Prezentare

Trainer certificat in domeniul Achizitiilor Publice Ecologice – urmare a unui curs ToT organizat de Comisia Europeana si ICTILO, Torino 2009
Diploma formare de formatori autorizat CNFPA 2012

Trainer pentru Academia City of Green Buildings, Cluj Napoca, Septembrie 2015. Beneficiar: Asociatia City of Green Buildings
Formator energie / schimbari climatice pentru ONGuri din Republica Moldova, Chisinau 2014. Beneficiar: Agentia Suedeza pentru Cooperare Internationala
Formator in domeniul achizitiilor publice ecologice in cadrul proiectului ProcA: – Achizitii Publice Ecologice in Actiune. Alba Iulia, Bucuresti, Timisoara, Cluj Napoca, Sibiu, 2014 - 2015. Beneficiar: EASME - Comisia Europeana
Formator in domeniul achizitiilor publice ecologice in cadrul proiectului Permat: Formarea profesionala si cresterea adaptabilitatii angajatilor si intreprinzatorilor din sectorul productiei de materiale pentru constructii prin promovarea utilizarii noil

Parteneri vizati