Analize ape

Date contact

Prezentare

Recoltarea si analiza probelor de ape uzate conform HG 351/2005 si HG 188/2002 (NTPA 001 si NTPA 002), inclusiv determinarea substantelor prioritare si prioritar periculoase
Recoltarea si analiza probelor de apa subterana si de suprafata
Recoltarea si analiza probelor de apa potabila conform Legii 458/2002
Analiza apelor minerale conform Normei Tehnice din HG 1020/2005 cu modificarile ulterioare
Recoltarea si analizele se executa in regim acreditat EN ISO 17025 in laboratoarele WESSLING

Produse petroliere – TPH
Hidrocarburi aromatice volatile – BTEX
Hidrocarburi policiclice aromatice – PAH
Fenoli
Hidrocarburi alifatice halogenate volatile – VCH
Trihalometani
Bifenili policlorurati – PCB
Bifenili eteri polibromurati – PBDE
Clorbenzeni si clorfenoli
Cloralcani C10 – C13 (parafine clorurate)
Dioxine si Dibenzofurani PCDD/F
Ftalati (DEHP, etc.)
Acrilamida
Octil si nonil fenoli
Pesticide (organoclorurate, triazinice, acetanilide, esteri fosforici, derivati fenoxi carbonici)
Elemente

Analize ape si managementul apei

Recoltarea si analiza probelor de ape uzate conform HG 351/2005 si HG 188/2002 (NTPA 001 si NTPA 002), inclusiv determinarea substantelor prioritare si prioritar periculoase
Recoltarea si analiza probelor de apa subterana si de suprafata
Recoltarea si analiza probelor de apa potabila conform Legii 458/2002
Analiza apelor minerale conform Normei Tehnice din HG 1020/2005 cu modificarile ulterioare

Recoltarea si analizele se executa in regim acreditat EN ISO 17025 in laboratoarele WESSLING

Produse petroliere – TPH
Hidrocarburi aromatice volatile – BTEX
Hidrocarburi policiclice aromatice – PAH
Fenoli
Hidrocarburi alifatice halogenate volatile – VCH
Trihalometani
Bifenili policlorurati – PCB
Bifenili eteri polibromurati – PBDE
Clorbenzeni si clorfenoli
Cloralcani C10 – C13 (parafine clorurate)
Dioxine si Dibenzofurani PCDD/F
Ftalati (DEHP, etc.)
Acrilamida
Octil si nonil fenoli
Pesticide (organoclorurate, triazinice, acetanilide, esteri fosforici, derivati fenoxi carbonici)
Elemente (metale)
Anioni (cloruri, sulfati, nitriti, nitrati, fosfati)
Parametrii chimici generali (pH, CCO Cr, CBO5, Amoniu, Azot total, Fosfor total, etc.)

Consultanta

Servicii de consultanta pentru:

intocmirea documentatiilor pentru avize si autorizatii de gospodarire a apelor
planificarea si implementarea monitorizarii
pregatirea rapoartelor de monitorizare a apelor uzate
efectuarea de analize pentru proiectare sau teste de functionare a statiilor de epurare

Parteneri vizati