EPMC Consulting SRL

Date contact

Prezentare companie

EPMC Consulting este o companie de consultanta cu activitate in domeniul protectiei mediului si proiectelor cu finantare europeana.

Compania noastra dispune de o vasta experienta in domeniile mentionate si asigura cu profesionalism cele mai importante servicii de mediu necesare investitorilor si operatorilor economici.

Consultanta de mediu

EPMC CONSULTING ofera servicii de consultanta de mediu in toate etapele realizarii unei investitii:
1.ACTE DE REGLEMENTARE PENTRU ETAPELE PRELIMINARE CONSTRUCTIEI - Documentatie in vederea obtinerii Avizului de Mediu – Raport de mediu.

2.ACTE DE REGLEMENTARE PENTRU ETAPA DE CONSTRUCTIE - Documentatie in vederea obtinerii/ revizuirii Acordului de Mediu – Memoriu de prezentare, Studiu de Evaluare a Impactului asupra Mediului;
- Documentatie in vederea obtinerii Avizului Natura 2000 – Studiu de Evaluare Adecvata;
- Documentatie in vederea obtinerii Avizului de Gospodarire a Apelor – Documentatie tehnica, Studiu hidrogeologic.

3.ACTE DE REGLEMENTARE PENTRU ETAPA DE FUNCTIONARE - Documentatie in vederea obtinerii/revizuirii Autorizatiei de Mediu – Fisa de prezentare si declaratie;
- Documentatie in vederea obtinerii/revizuirii Autorizatiei Integrate de Mediu – Formular de solicitare a Autorizatiei Integrate de Mediu, Raport de Amplasament;
- Documentatie in vederea obtinerii Autorizatiei de Gospodarire a Apelor.

4.CONSULTANTA PE DURATA FUNCTIONARII INVESTITIEI - Audit de mediu
- Expertize de mediu
- Solutii si proiecte tehnice de decontaminare
- Raportari specifice

5.ACTE DE REGLEMENTARE PENTRU ETAPA DE SISTARE A ACTIVITATII - Documentatie in vederea stabilirii obligatiilor de mediu la sistarea activitatii – Bilant de Mediu de nivel 0, I, II.


EPMC CONSULTING ofera de asemenea servicii de elaborare a studiilor de biodiversitate:
1.Inventarierea, cartarea si evaluarea starii de conservare a speciilor si habitatelor naturale;
2.Elaborarea masurilor de management al speciilor si habitatelor naturale din arii naturale protejate;
3.Stabilirea protocoalelor de monitorizare a speciilor si habitatelor naturale din arii naturale protejate.

Proiecte Consultanta de Mediu

Printre proiectele de Consultanta de Mediu pe care le-am desfasurat, unele dintre ele fiind in desfasurare, se numara:
- Elaborarea si avizarea planului de management al P.N. Domogled, Valea Cernei
- Elaborarea planului de management al ariei naturale protejate Cheile Rudariei
- Obtinerea Autorizatiei IPPC Depozit de deseuri din extractia gazelor naturale, jud. Mures
- Obtinerea autorizatiei integrate de mediu pentru Depozit zonal de deseuri periculoase Fata Dealului, comuna Moldovenesti, judetul Cluj
- Obtinerea acordului de mediu pentru Construire pod rutier peste raul Mures pe DJ 709E la km 3+160, modernizarea drumului judetean DJ 709E, localitatea Pecica, judetul Arad
- Obtinerea acordului de mediu pentru Marirea capacitatii cuptorului de clincher pana la 4300 t/zi
- Obtinerea actelor de reglementare in protectia mediului pentru Capacitate de productie energie eoliana de 4,5 MW – Energie verde de la Butangas
- Obtinerea actelor de reglementare in gospodarirea apelor si protectia mediului pentru Fabricarea si zincarea termica a panourilor de gard
- Obtinerea actelor de reglementare pentru Hala colectare, tratare, reciclare, depozitare temporara, transfer al deseurilor de echipamente electrice si electronice si activitatea de transport aferenta acestora
- Obtinerea actelor de reglementare pentru Fabrica de preparate din carne sterilizate in conserve in zona rurala Sibiu
- Obtinere actelor de reglementare pentru Fabrica de produse abrazive
- Obtinerea actelor de reglementare in gospodarirea apelor si protectia mediului pentru Statie de mixturi asfaltice in Parcul Sanandrei, judetul Timis

Finantare nerambursabila si servicii integrate

1. Dezvoltare proiecte si oportunitati de finantare:
- Sprijin in identificarea nevoilor de dezvoltare ale organizatiei
- Sprijin in generarea de idei noi de proiect
- Identificare de oportunitati de finantare nerambursabila – fonduri europene si guvernamentale
- Sprijin in dezvoltarea unei aplicatii complete de finantare
- Asistenta pana la semnarea contractului de finantare
- Servicii integrate

Domenii cheie:
o energii regenerabile (eolian, microhidrocentrale, biomasa),
o reabilitare situri contaminate,
o infrastructura de apa,
o biodiversitate
o proiecte de dezvoltare institutionala/organizationala

2. Consultanta pe durata implementarii proiectelor finantate prin fonduri nerambursabile – fonduri UE – structural si de coeziune, alte fonduri comunitare sau nat:
- Management de proiect general
- Management financiar
- Achizitii publice, delegari servicii de utilitate publica
- Relatia cu Finantatorul
- Raportari si cereri de rambursare

3. Asistenta tehnica si servicii integrate – utilizand experienta noastra in domeniul proiectelor complexe de mediu, va putem furniza servicii complete de dezvoltare, finantare si implementare de proiecte in urmatoarele domenii:
- Sisteme de management integrat al deseurilor
- Parcuri eoliene
- Reabilitare situri contaminate
- Biodiversitate
- Dezvoltare institutionala
- Training
- Campanii de constientizare

Proiecte Finantare Nerambursabila si Servicii Integrate

Asistenta tehnica in gestionarea si implementarea Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Suceava si in derularea campaniilor de constientizare si informare aferente proiectului.
?Asistenta tehnica in implementarea Proiectului
?Asistenta in derularea procedurilor de achizitii din cadrul Proiectului
?Intarirea capacitatii institutionale a Beneficiarului
?Derularea Campaniilor de constientizare

Formare profesionala

Intr-o societate care progreseaza continuu si intr-un ritm alert, investitia in cunostinte este singura care ne poate face sa tinem pasul cu vremurile. Constienti de aceasta provocare EPMC Consulting a obtinut de la Autoritatea Nationala pentru Calificari autorizarea ca furnizor de formare profesionala.

Ocupatiile pentru care desfasuram programe de formare sunt:
-Manager de proiect – cod COR 242101
-Expert achizitii publice – cod COR 214946
-Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene – cod COR 242213
-Specialist in managementul deseurilor – cod COR 325713

Programele noastre de formare sunt de tip specializare ceea ce inseamna ca in alcatuirea continutului fiecarei sesiuni putem sa raspundem dorintelor specifice ale fiecarui client.

Servicii Formare Profesionala

ServiciiCursuri deschise:
Expert achizitii publice
Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene
Manager de proiect
Managementul deseurilor

Programe de training dedicate: in functie de nevoile dvs. putem organiza programe de formare pentru grupuri inchise, cu continuturi si metode personalizate. Serviciile vor include:
Evaluare initiala
Realizare program personalizat
Derularea programului de formare
Evaluare finala

Parteneri vizati